Köszöntünk, Alma Mater!

Köszöntünk drága Alma Mater! Köszöntünk ősi Iskolánk!

Piros tégláid szívünkben izzanak,
vár újra nyitva barna, vén kapud
és égig szöknek újra a falak,
mint mikor először Hozzád vitt az út!

Szép termeidben forrás buzogott:
tudás és lélek tiszta itala

Az oldalt eddig

vendég látta.Képzési kínálatunk

Képzési kínálatunk


Bevezetés

Oktatásunk korszerű, a tanulási környezet a XXI. század elvárásainak megfelelő. Pedagógiai munkánk során nagy gondot fordítunk a személyiség sokoldalú gazdagítására, a kulcskompetenciák fejlesztésére. Fontosnak tartjuk a tanulásszervezést, differenciálást és a tanulókkal való egyéni foglalkozást. Osztálytermeinket, szaktantermeinket ennek megfelelően rendeztük be. Mind a 20 tantermünk fel van szerelve interaktív technikával, infokommunikációs eszközökkel, digitális tananyaggal. Multimédiás szaktantermeink, természettudományi laborunk a minőségi oktatás megvalósítását segíti.

Alsó tagozat

1-2. osztályban nagy hangsúlyt helyezünk az alapozásra, az olvasás, írás és a matematika tanítására. Ehhez a szülők által is jól ismert Hangoztató, elemző összetevő (szótagoló) olvasástanítási módszert hívtuk segítségül.

Az alsó tagozatos oktatásunk további speciális lehetőségei:

 • angol nyelv tanulása 1-8. osztályban
 • digitális kultúra/robotika foglalkozás 1. osztálytól, felmenő rendszerben
 • úszás (úszásoktatás a délelőtti tanórában, 2. és 3. évfolyamon)
 • integrált furulyaoktatás (1-3. évfolyamon)
 • emelt óraszámban történő matematikaoktatás (1-4. évfolyamon)
 • néptánc tanítás a délelőtti tanórában
 • képességfejlesztő órák, tehetséggondozó órák
 • Erdei iskolai programok, táborok

Tanórán kívüli tevékenységformák:

 • játszóház, gyermekjátékok, táncház
 • mindennapi testnevelés, egyéb sportolási lehetőség
 • kiskórus
 • bábszakkör
 • 7határjárás – őszi és tavaszi túrák a hegyekben

A délutáni nevelőmunkában - a néphagyományőrző program keretében - változatos tevékenységformák közül választhatnak a gyerekek, valamint mozgáskultúrát fejlesztünk, amely megalapozza a tánctanulást. A tanító - nevelő munka igazodik tanulóink életkori sajátosságaihoz. Sok játék, drámapedagógiai módszerek, tanulásmódszertan alkalmazása jellemzi munkákat, a sokoldalú személyiségfejlesztés érdekében.

Felső tagozat

A felső tagozatban tovább folytatódik az alapozó tantárgyak tanítása, valamint az angol nyelv emelt óraszámban történő oktatása.

A felső tagozatos oktatásunk speciális lehetőségei:

 • matematika magasabb óraszámban történő tanítása
 • magyar nyelv és irodalom magasabb óraszámban történő tanítása
 • testnevelés magasabb óraszámban történő tanítása
 • angol nyelv magasabb óraszámban történő tanítása 5-8. osztályban (fakultáció)

Tanórán kívüli tevékenységformák:

 • tehetséggondozó órák
 • képességfejlesztő órák
 • sportkörök
 • angol nyelvi fakultáció
 • nyelvi blokkunk kínálata: német, latin, orosz
 • középiskolai előkészítő foglalkozások
 • szakköri lehetőségek biztosítása, - igény szerint
 • Pecasuli

Iskolavezetés

Karcagi Nagykun Református Általános Iskola  5300 Karcag, Kálvin u. 2. E-mail: refi@freemail.hu Tel./Fax.: (59) 400-577 Igazgatói: (59) 503-206