Köszöntünk, Alma Mater!

Köszöntünk drága Alma Mater! Köszöntünk ősi Iskolánk!

Piros tégláid szívünkben izzanak,
vár újra nyitva barna, vén kapud
és égig szöknek újra a falak,
mint mikor először Hozzád vitt az út!

Szép termeidben forrás buzogott:
tudás és lélek tiszta itala

Az oldalt eddig

vendég látta.Iskolánkról

Múltunkban és jelenünkben a jövő


Az elmúlt tanév jelentős változásokkal járt a magyar köznevelés területén.
Az új köznevelési törvény bevezetési folyamatában a "Refi" mégis nyugodt,megszokott minden napjait élte. A magyar közoktatási rendszer gyökeres átszervezése a mi iskolánkat csak egészen csekély mértékben érintette.Szinte úgy élhettük meg ezt az időszakot, - hogy miközben körülöttünk olykor hatalmas hullámokat kavaró változások  /iskolák államosítása, iskolaösszevonások / mentek végbe, a mi iskolánkban  védett szigetként - végezhettük a nevelő-oktató munkát.


Az alapismeretek és kulcskompetenciák megszerzésén túl fontos számunkra, hogy tanulóink alapos, színvonalas és alkalmazható tudással rendelkezzenek. Nem elkülönítő módon, de szeretnénk a tehetséges tanulóinkra külön is figyelmet fordítani, de segítjük az egytálentumosakat is. Intézményünkbe 16 Tehetségkör működik. Negyedik tanéve vagyunk regisztrált Tehetségpont. Oktatási programunk kulcsfogalma: TALENTUM Programunk lényege tehát a 13 T: talentum, tanítvány, társadalom, tehetség, teljesítőképesség, türelem, tudás, technika, teljeség, tradíció, tisztelet, tanulás, törekvés.


Beiskolázásunk - a kedves szülők érdeklődésének köszönhetően- minden tanévben eredményes. Beírt tanulóink száma 474 fő. Továbbtanulási mutatóink is beszédesek. Diákjaink 98 %-a tanul tovább középiskolában ebből 70 % gimnáziumban, ill. szakközépiskolában -, és 2 % szakiskolában.
Az országos kompetenciamérésen magasan az országos átlag felett teljesítenek 6. és 8. évfolyamos diákjaink mind szövegértésből, mind matematika tantárgyból. Büszkék vagyunk az országos, regionális, megyei és városi versenyeken elért tanulói teljesítményekre, de büszkék vagyunk hangyaszorgalmú diákjainkra is. Képviseljük a környezeti nevelés és fenntarthatóság pedagógiai értékeit. Hat év kemény munka után megkaptuk az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet.


Jó gyakorlataink közül kiemelem az Iskola előkészítő foglalkozásokat. Szövegértés és szövegalkotás képességét fejlesztő játékos feladatokat a tanórán. Emelt angol-jó gyakorlat. A 7-8. évfolyamos tanulóink nyelvtanulását angol nyelvi lektor segíti.


Tanórán kívüli lehetőségek közül említem: Minden ami egészség c. projektet, nyelvi fakultációt, a középiskolai előkészítő foglalkozásokat, szakköröket, néptáncoktatást, úszást, lovaglást.


A szabadidő hasznos eltöltésére komplex programokat dolgoztunk ki. 7határjárás, Gólya-program, Hagyományőrzés, Együtt a szülőkkel, Erdei iskola, nyári táborok, osztályprogramok, diákönkormányzat programjai.
Tanulóinkat sokoldalúan formáló, - általunk kínált tevékenységek körét tovább gyarapítjuk. Szakmai igyekvéssel, szívvel-lélekkel, a fenntartó testület és a sikeres pályázatok biztonságában dolgozunk. A fenntartó  anyagi támogatásának köszönhetően jól el vagyunk látva infokommunikációs eszközökkel, digitális tananyaggal.
29 szakmailag jól felkészült pedagógus a biztosítéka az értékátadás nyugodt, kiegyensúlyozott állandóságának és a kihívások közepette tisztes helytállásnak. A gyermekeikért sokat vállaló szülők bizalmával igyekszünk formálni közös dolgainkat nagyszerű holnapunkat. Egy Iskola, amelynek nemcsak múltja, de jövője is van.

Földváriné Simon Ilona
igazgató asszonyKarcagi Nagykun Református Általános Iskola  5300 Karcag, Kálvin u. 2. E-mail: refi@freemail.hu Tel./Fax.: (59) 400-577 Igazgatói: (59) 503-206