Köszöntünk, Alma Mater!

Köszöntünk drága Alma Mater! Köszöntünk ősi Iskolánk!

Piros tégláid szívünkben izzanak,
vár újra nyitva barna, vén kapud
és égig szöknek újra a falak,
mint mikor először Hozzád vitt az út!

Szép termeidben forrás buzogott:
tudás és lélek tiszta itala

Az oldalt eddig

vendég látta.

 Nt. Koncz Tibor

az igazgatótanács elnöke

elnök-lelkész, esperes


Nt. Konczné Lehoczky Krisztina

lelkész, vallástanár


Szentesi Lajos

főgondnok


Földváriné Simon Ilona Anna

igazgató asszony

"Nemes tanárok, sok
nemes tanítvány
Hírét növeljék e tisztes
falak.
S ne álljon meg közöttünk
soha hitvány,
s ne rontsa fényünk soha
rút salak."
               (Tóth Árpád)

 

Aktív pedagógus létszám: 30 fő

 

Pedagógiai munkát segítő:                              3 fő

Egyéb munkakör:                                         10 fő

 

Tanulók létszáma 2020/21-es tanévben:        425 tanuló

Évfolyamok száma:                                         8

Osztályok száma:                                          20

Délutáni csoportok száma:                               7

 

Nevelőtestület tagjai:


Földváriné Simon Ilona Anna

tanár, igazgató asszony

Nt. Konczné Lehoczky Krisztina

lelkész, vallástanár

Takácsné Csikós Anikó

tanító, tanár

Birizlóné Mészáros Anikó

történelem-latin, vallástanár

Boldizsár István

földrajz-orosz, angol nyelvtanár

Kubicsek Krisztina

tanító, angol nyelvtanár

Ferenczi Péter Tamásné

tanító

Gulyás-Szentesi Katalin

tanító

Gyökeresné Kállai Mária

biológia-technika, fizika

Halmai Györgyné

magyar-angol nyelvtanár

Jobbágy Ildikó Mária

rajz-biológia, könyvtár

Kiszelák Edit

tanító

Kuruczné Katona Éva

tanító

Nagy Jánosné

magyar-orosz, német nyelvtanár

Nagy Péter Tibor

matematika-kémia

Novák Éva

tanító

Orosz István

testnevelés

Saliga András Zoltánné

tanító

Simonné Fodor Dóra

tanító

Soósné Balajti Gabriella

tanító

Szabóné Nagy Zsófia

tanító

Szilágyi Péter

informatika

Tóthné Harsányi Adrienn

tanító

Tóthné Szucsáki Hajnal Ildikó

matematika-fizika

Turterebesiné Gaál Tünde

hitoktató

Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna

tanító

 

Karcagi Nagykun Református Általános Iskola  5300 Karcag, Kálvin u. 2. E-mail: refi@freemail.hu Tel./Fax.: (59) 400-577 Igazgatói: (59) 503-206