idegennyelv

A nyelvoktatásról

Tanulóink jelenleg a következő nyelveket tanulhatják középiskolánkban: angol, német, latin és orosz.

Első idegen nyelvként az angolt választhatják. Emelt szintű csoportjainkban heti hat tanóra van, a többi gimnáziumi osztályunkban pedig heti négy óra. Gimnáziumi osztályaink második idegen nyelvként német, latin vagy orosz nyelvet választhatnak. A humán osztályban heti 4 órában tanítjuk az angol nyelvet. Természetesen mind a gimnáziumi, mind a humán osztályokban csoportbontásban folyik a nyelvoktatás. A tanulók szintfelmérő alapján kerülnek az adott csoportba.

Minden tanulónak érettségi vizsgát kell tenni egy idegen nyelvből, közép- vagy emelt szinten. Az érettségi vizsga előtt letett nyelvvizsgák nem mentesítenek az idegen nyelvi érettségi alól. Több tanulónk él azzal a lehetőséggel, hogy előrehozott érettségit tesz egy nyelvből. Az emelt szintű érettségi legalább 60%-os teljesítése esetén a tanulók középfokú nyelvvizsgát szerezhetnek az adott idegen nyelvből.

A diákok a jobb nyelvtudás érdekében az alapórák mellett járhatnak nyelvvizsga-előkészítőkre, fakultációkra és versenyfelkészítő foglalkozásokra.

Az iskola nyelvoktatását évek óta segítik anyanyelvi tanárok, már második éve tanít nálunk Claire Ellen Strasbaugh, amerikai tanár.

Három jól felszerelt nyelvi labor és gazdag idegen nyelvű könyvtár is rendelkezésünkre áll. Legkorszerűbb nyelvi laborunkban 22 számítógép, beépített projektor, CD és DVD lejátszó segíti az oktatást. Tanóráinkon gyakran használunk interaktív anyagokat.

Tanítványaink különböző nyelvi versenyeken vesznek részt. Minden évben szép sikereket érnek el diákjaink a 10. osztályosok megyei angol és német nyelvi versenyén. Az OKTV meglehetősen nehéz feladatsorait is sikerrel teljesítik a 11. és 12. osztályosok. 2013-ban egy tanítványunk az OKTV második fordulójába is eljutott. 2012-ben szerepeltünk első alkalommal Hajdúdorogon az észak-alföldi régió keresztény középiskoláinak találkozóján, ahol csapataink angol és német nyelvből első helyezést értek el, 2013-ban Debrecenben ugyanezen a találkozón angol csapatunk első, német csapatunk pedig 2. helyezett lett.

Már lassan hagyomány, hogy benevezünk az Oxford University Press BIG READ versenyébe. Büszkék vagyunk arra, hogy iskolánk mindig szép eredménnyel teljesíti ezt az olvasási versenyt. Az elmúlt évben 103 tanulónk olvasott el összesen 1.912.469 szót angol nyelven.

Nyelvoktatásunk legszebb eredményeit, 1., 2., 3., 5., 8. és 12. helyezést  a Mezőtúron megrendezett Református Iskolák Országos Angol Nyelvi Versenyén érték el tanulóink.

Latin nyelvből is versenyeznek diákjaink. A Horváth István Károly Latin Nyelvi és Kultúrtörténeti Versenyen mindig kiemelkedően teljesítenek a tanulók.

Az iskolának partnerkapcsolata van egy svájci középiskolával. Néhány tanuló minden évben eljuthat ebbe a csodálatos országba, majd mi fogadjuk a svájci tanulókat és tanáraikat iskolánkban és városunkban.

Nyelvtanáraink már több alkalommal bécsi kirándulást szerveztek az iskola tanulói és tanárai számára decemberben, advent idején.

A nyelvvizsgák tekintetében iskolánk mindig előkelő helyen állt. Legtehetségesebb tanulóink felsőfokú, illetve nemzetközi nyelvvizsgát is képesek tenni.

Az elmúlt tanév végén angol felsőfokú C nyelvvizsgája volt 3 tanulónak, angol középfokú C nyelvvizsgája volt 39 tanulónak, német középfokú C nyelvvizsgája volt 6 tanulónak.

A városban működő Varga József Nyelvtanulás Alapítvány évente kétszer pénzjutalomban részesíti az arra méltó és anyagilag rászoruló tanulókat.

Tanáraink között emelt szinten és nyelvvizsgákon vizsgáztató tanárok vannak.

Karcag, 2013. november 18.


Karcagi Nagykun Református Gimnázium 5300 Karcag, Madarasi út 1-3. E-mail: info@reformatus.eu