doc

Nyelvvizsga információk

Vizsgaszabályzat

Az aktuális vizsgaszabályzat ide kattintva letölthető pdf formátumban.

Vizsganaptár

http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/vizsganaptar/vizsga_elott

Vizsgadíj

http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/vizsga-_es_eljarasi_dijak/vizsga_elott

Vizsgák felépítése

Amennyiben a jelentkező valamelyik BME vizsgahelyen kíván vizsgát tenni, közvetlenül a kiválasztott vizsgahellyel kell kapcsolatba lépnie, és az ottani jelentkezési feltételek szerint kell eljárnia. A jelentkezés során a vizsgázó felelőssége arról tájékozódni, hogy az általa választott vizsgahelyen pontosan milyen nyelvből, mely vizsgarészek (szóbeli, beszédértés, írásbeli) kerülnek megrendezésre. A vizsgabeosztásra a jelentkezési időszak lezárását követően kerül sor. A részvizsgák (szóbeli, írásbeli) külön is letehetők. Komplex vizsga esetén az írásbeli és a szóbeli részvizsgán összesen kell elérni a 60%-os szintet, tehát komplex vizsga esetén nem szükséges az írásbeli vagy szóbeli részvizsgán külön-külön is elérni a 60%-os szintet. Intézményünkben angol és német nyelvből B2 szintű, egynyelvű, általános nyelvvizsgát lehet tenni.

Felkészülést segítő anyagok!

A BME Nyelvvizsga központ honlapján nyelvtől és szinttől függően több mintafeladatsor található.

http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/letoltheto_feladatok/vizsga_elott

http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/letoltheto_feladatok2/vizsga_elott

Címek és elérhetőségek:

Annak érdekében, hogy a BME vizsgák ne csak a fővárosban, hanem országszerte elérhetőek legyenek a nyelvvizsgázók számára, már több mint 30 vizsgahelyen lehet BME nyelvvizsgát tenni. Valamennyi vizsgahely igazodva az éves vizsganaptárhoz, önállóan dönt arról, mely vizsgaidőszakban, melyik nyelvből és szinten tart BME vizsgát.

http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/vizsgahelyek/vizsga_elott


A Karcagi Nagykun Református Gimnázium, mint BME akkreditált vizsgahelyének elérhetősége:

5300 Karcag, Madarasi út 1-3.

Tel: +36 59 311 248; +36 59 503 304; +36 30 485 3376

Email: gazdasagi@reformatus.eu

Vizsgára való jelentkezés:

Az alábbi linken tudsz felhasználói fiókot regisztrálni, majd azt követően online jelentkezni.

http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/on-line_jelentkezes/jelentkezes

Vizsgabeosztás

A vizsgabeosztásra a jelentkezési időszak lezárását követően kerül sor. A jelentkezésednek megfelelő vizsgarészek pontos helyéről és idejéről legkésőbb 10 nappal az első vizsgaidőpontod előtt értesülhetsz honlapunkon. Mivel minden jelentkező vizsgabeosztása megtekinthető a honlapon (vizsgázói fiókban), a vizsgáról való távolmaradás nem indokolható azzal, hogy a kiértesítő e-mail nem jutott el a címzetthez. Az adott vizsgaidőszakra vonatkozó csoportos vizsgaidőpontokon (írásbeli és magnóhallgatás) nem tudunk változtatni, mivel ezek egy évre előre rögzítettek és így már a jelentkezéskor is ismertek. A számodra egyénileg kijelölt szóbeli beszélgetés időpontját pedig kizárólag indokolt esetben van lehetőségünk módosítani, amit írásban kell kérvényezned. A kért módosítás eljárási díja megegyezik a halasztási díj összegével.

Lemondás, halasztás

Vizsgahalasztás

Ha a vizsgázó a számára kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni, a vizsga elhalasztását kérheti írásban, vagy kérvényezheti online fiókjában, a következő vizsgaidőszakra, legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. naptári napon. A halasztási díjat arra a vizsgahelyre fizeti a vizsgázó, ahova vizsgára jelentkezett. Ha a vizsgázó komplex típusú vizsgára jelentkezett, csak a teljes vizsgát halaszthatja. Ha a vizsgázó szóbeli részvizsgára jelentkezett, csak a teljes szóbeli részvizsgát (beszédkészség, beszédértés) halaszthatja. Ha a vizsgázó írásbeli részvizsgára jelentkezett, csak a teljes írásbeli részvizsgát (egynyelvű vizsga esetén: olvasáskészség és íráskészség; kétnyelvű vizsga esetén: olvasáskészség, íráskészség, nyelvismeret, közvetítői készség) halaszthatja. A vizsga halasztását a vizsgázó tudja kezdeményezni e-mailben, személyesen vagy online vizsgafiókjában a halasztási díj befizetése és a befizetés teljesülését igazoló bizonylat bemutatásával. A halasztási kérelmet arra a vizsgahelyre kell benyújtani, ahová a vizsgázó jelentkezett. Halasztott vizsgát lemondani, vagy ismételt halasztással élni nem lehet. Határidőn túli halasztás kizárólag egyedi elbírálás alapján lehetséges eljárási díj ellenében. A határidőn túli halasztást a csoportos vizsgát követő 48 órán belül írásban kell bejelenteni a vizsgaközpont vezetőjének, aki a kérelmet elbírálja. A halasztás szabályaitól eltérni csak indokolt esetben, írásban benyújtott kérvény alapján, kizárólag a Vizsgaközpont vezetőjének engedélyével lehet.


Lemondás

A vizsgázó a vizsgát legkésőbb az első vizsgaidőpontját megelőző 6. naptári napon mondhatja le. A vizsgázó a lemondást kizárólag írásban teheti meg, vagy az online fiókjában kezdeményezheti. Ha a vizsgázó komplex típusú vizsgára jelentkezett, csak a teljes vizsgát mondhatja le. Ha a vizsgázó szóbeli részvizsgára jelentkezett, csak a teljes szóbeli részvizsgát (beszédkészség, beszédértés) mondhatja le. Ha a vizsgázó írásbeli részvizsgára jelentkezett, csak a teljes írásbeli részvizsgát (egynyelvű vizsga esetén: olvasáskészség és íráskészség; kétnyelvű vizsga esetén: olvasáskészség, íráskészség, nyelvismeret, közvetítői készség) mondhatja le. Lemondás esetén a vizsgázó az általa befizetett vizsgadíj részbeni visszatérítésére jogosult, a csökkentés mértéke a mindenkori halasztási díjjal egyezik meg. A visszatérítés átutalással történik arra a számlaszámra, ahonnan a vizsgadíj befizetése történt. Ha a vizsgázó a vizsgát nem mondta le a vizsga időpontja előtt legkésőbb 6 naptári napon túl, és a vizsgán nem jelenik meg, a vizsgadíjból nem tarthat igényt visszatérítésre. Határidőn túli lemondás kizárólag egyedi elbírálás alapján lehetséges eljárási díj ellenében. A határidőn túli lemondást a csoportos vizsgát követő 48 órán belül írásban kell bejelenteni a vizsgaközpont vezetőjének, aki a kérelmet elbírálja. A lemondás szabályaitól eltérni csak indokolt esetben, írásban benyújtott kérvény alapján, kizárólag a Vizsgaközpont vezetőjének engedélyével lehet.

Hasznos információk

Megtekintéssel, újraértékeléssel, felülvizsgálati kérelem benyújtásával, bizonyítvánnyal, eredmények értelmezésével kapcsolatos bővebb információ az alábbi linken olvasható.

http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/igazolas_bizonyitvany/vizsga_utanKarcagi Nagykun Református Gimnázium 5300 Karcag, Madarasi út 1-3. E-mail: info@reformatus.eu