termtud.php

Természettudományos oktatásunk


„A természet varázsát ontja bőven,

A fűben, fában és a kőben,

Ó nincs a földön oly silány anyag,

Mely így vagy úgy ne szolgálná javad.”

(Shakespeare)


A természettudományok fontossága napjainkra vitathatatlan ténnyé vált. Bár az egyes területek megítélése eléggé különböző (szeretik, illetve kevésbé szeretik az adott tantárgyat), abban mindenki egyetért, hogy szükség van rájuk. Az érettségi-felvételi rendszerében is külön hangsúlyt kaptak a természettudományos tárgyak. Ugyanakkor tapasztalatunk szerint évről évre kevesebb a felsőoktatásból kikerülő, jól képzett, műszaki területen jártas szakember. Tehát a természettudományos képzés nagyobb felvételi és elhelyezkedési esélyt teremt.


A népszerűsítés, hiánypótlás, érdeklődés felkeltése érdekében iskolánk minden tanévben egy-egy természettudományos osztályt indít, ahol magasabb óraszámban az általánostól eltérő módon (több évig) tanulhatnak biológiát, kémiát, fizikát, matematikát a tanulók. Biológia-kémia tagozaton már kilencedikben van biológia és a kémia tanulása sem fejeződik be a tizedik osztály végén, hanem még két évig tanulhatják a diákok. Matematika-fizika tagozaton ugyancsak négy éves az egyébként tizenegyedikben befejeződő fizikaoktatás. A tagozatos osztályok előnye, hogy kisebb létszámú csoportban dolgozhatnak a tanulók. Vannak külön laboratóriumi óráik, terepgyakorlatokon, tanulmányi kirándulásokon vesznek részt (Hortobágyi terepgyakorlat, Kutatók éjszakája, fizikus konferencia, erdélyi tanulmányút).


A természettudományos tárgyak oktatásához szükséges személyi és tárgyi erőforrások rendelkezésre állnak iskolánkban. A tanórákon színvonalas, korszerű, differenciált oktatást valósítunk meg, mert a kiemelkedő képességű tanulók számára is biztosítani szeretnénk, hogy megfelelő terhelést kapva fejlesszék tehetségüket, ugyanakkor a többiek számára is követhető lépésekben haladjunk. Minden tanulónk igénybe veheti a multimédiás eszközökkel felszerelt előadótermeinket biológiából és kémiából, illetve fizikából (ezekhez a szaktermekhez szertáraink is vannak), valamint a két informatika termet, melyekben megfelelő számú és fejlesztésű számítógép áll rendelkezésre. Fakultációs órák, szakkörök segítik nemcsak a versenyeken, hanem az országos méréseken, a közép-, illetve emelt szintű érettségin, a felvételin való eredményes szereplést is.


A természettudományi munkaközösség:


Munkaközösség-vezető:    Kisari Katalin    matematika – fizika

Tagok:

               Bíróné Varga Tünde    biológia – kémia

               Majláth Gábor    biológia - kémia

               Major János    földrajz – orosz

               Nagy Éva    matematika – ábrázoló geometria

               Dr. Nagyné Serfőző Éva    biológia – kémia

               Poórné Tassi Ildikó    matematika – fizika

               Székely Éva    matematika – ének – informatika

               Tóth Barna    matematika – testnevelés
Karcagi Nagykun Református Gimnázium 5300 Karcag, Madarasi út 1-3. E-mail: info@reformatus.eu