jQuery UI Dialog - Default functionality statisztika
főoldal

Hírek, események


"A fenntartható jövőért"

Sikeres pályázat megvalósítása


      A Nagykun Diáksport Egyesület 2020 tavaszán sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt, Gyermek és Ifjúsági Alapprogramban meghirdetett „A fenntartható jövőért” pályázati felhívásra, a megpályázott projekt 900.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A nyertes projekt pályázati azonosítója: IFJ-GY-21-A-0068, címe: „A változás te magad légy! Magyar és bolgár családok a fenntartható fejlődésért, család és tradíció”.


      Olyan tevékenységekre lehetett pályázni, amelyek reflektálnak a társadalmi fenntarthatóság jegyében a fiatalok tudatos testi és lelki egészégének fejlesztésére, a fiatalok számára offline élmények megvalósítására, a fiatalok társas kapcsolatokkal, párkapcsolatokkal, családi kapcsolatokkal összefüggő készségeinek és tudásának fejlesztésére. A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos, iskolán kívüli képzési tevékenységekre, a környezeti fenntarthatóság jegyében a természeti, teremtett környezet tiszteletére, szeretetére és annak alaposabb megismerésére, a környezeti fenntarthatóságot szolgáló életmód népszerűsítésére.


      Bár a pandémia jelentősen átszabta a tervezett programokat, sokszor digitális térbe kényszerített bennünket, mégis sikeresen megvalósított projektet tudhatunk magunkénak, melyben többek között helyet kapott műhelymunka és interaktív foglalkozások formájában a család (kölcsönösség, összetartás, szeretet, tisztelet, ünnepek), a magyar és a bolgár családok hasonlóságai és különbségei, kulturális szignálok, hazaszeretet, magyar emlékhelyek Bulgáriában, bolgár emlékhelyek Magyarországon, társas kapcsolatok. Továbbá néptáncbemutató, hagyományos ételek, szelektív hulladékgyűjtés, vetélkedő a fenntartható fejlődésért, rajzverseny. A program során együttműködő szervezetek: Debrecen Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat, Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat, Várnai "Varázslatos Táncok" Egyesület. A sikeres megvalósítás után is fontosnak tarjuk a programban foglaltak továbbgondolását. A későbbiekben is szeretnénk még szervezni ilyen, vagy ehhez hasonló programsorozatokat, mind a korábbi résztvevőknek, mind az új érdeklődőknek. Elengedhetetlen, hogy a fiatalok ismerjék népünk örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit, amelyek alapja a család. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei, nemzetiségei, a család megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Programunk legfőbb sikerét a fiatalok minél nagyobb számú csatlakozásában látjuk.


MAJOR JÁNOS

Szaktanár, projektfelelős

2021. július 15.

ABIGÉL: A FŐNIX DIÁKSZÍNPAD NYÁRI TÁBORA


"A Nagykun Diáksport Egyesület 2020 májusában pályázott az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett "A magyar anyanyelvi, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek anyanyelvi identitás megőrzését célzó tehetségprogramok támogatása" c. pályázati kategóriában. A bírálóbizottság döntése alapján a benyújtott tervezet 900.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A nyertes projekt pályázati azonosítója: NTP-ATP-20-0016, címe: "Abigél: személyiségformálás és anyanyelvi nevelés egy színházi előadás létrehozásában". A kiírás szerint a projektet a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium Főnix Diákszínpada valósítja meg a 2020/21. tanévben"- adtuk hírül előző cikkünkben. Iskolánkban 2003 óta működik színjátszó csoport, melyet Nagy Tünde Mária tanárnő vezet. A drámajáték sajátos eszközeit is a személyiségfejlesztés szolgálatába állítja, mert Gabnai Katalinnal, a magyar drámapedagógia kiemelkedő szaktekintélyével együtt vallja, hogy „a drámajátékaink az emberépítést szolgálják.” A cél a sokoldalú személyiségfejlesztés, melybe a drámajáték, a szép kiejtés, a szavalatok csiszolása, a mozgáskordináció fejlesztése, a diákok önismeretének gazdagítása is beletartozik. Ezeket a szempontokat figyelembe véve szerveztük meg a Főnix diákszínpados nyári tábort.

Az évzáró után, 2021. június 21-én indult a program tizennyolc lelkes fiatal (zömében 11. osztályosok) és a szakkörvezető részvételével. Helyszín a gimnáziumunk volt. Iskolánk vezetésétől kaptunk egy tantermet, ahol a próbáinkat megtarthatjuk majd. Ez a külső épület felső terme, mely eddig a szakgimnáziumi képzésnek adott helyet. Örömmel vettük birtokba, és gyűjtöttük az ötleteket, hogyan lehetne ezt igazi művészeti tanteremmé, színjátszós kuckóvá varázsolni. Fali dekoráció, képek, babzsákfotelek - több minden felmerült, a kivitelezés sem tűnt lehetetlennek. A megvalósítást a következő tanév elejére időzítettük. Köszönjük a lehetőséget iskolánk fenntartójának és iskolánk vezetésének. A tábor programja elsősorban az Abigél című színdarabunk próbája volt. Az online oktatás időszakában nem találkozhattunk, így a próbák is elmaradtak, így a szöveg felelevenítése és a mozgások rögzítése volt a tábor elsődleges feladata. Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokat is kaptak a diákok. A Főnix diákszínpados tábor keretei között elevenítettük fel a jeleneteket, gyakoroltuk a párbeszédeket, a színpadi mozgást és beszédtechnikát. A programot minden nap közös ebéd zárta egy közeli étteremben. A táborok szervezésénél - még ha azoknak nem is távoli tájak a helyszínei - igen fontos feladat a csapatépítés. Nos, álljon itt néhány vélemény a diákoktól, amelyekből képet tudunk alkotni a hangulatról, a közösség formálódásáról.


"Szerintem fontos volt, hogy meglegyen ez a színjátszó tábor, mert igazán összeforrott a csapat, és jól el tudtuk mélyíteni a karaktereket, meg a szövegeket is. Nagyon sokat nevethettünk és tanulhattunk. Az én szerepem Horn Micié, akivel nagyon tudok azonosulni, mert hasonlítok rá. Igaz, még gyászolja a fiát, de szeret a diákokkal lenni, és nagyon segítőkész, így át tudom élni a szerepemet. Köszönöm ezt a tábort!"


"Kedves Tünde néni! A próbák és úgy összességében a tábor nagyon jó hangulatban telt. Megszerettem a szerepem. Biztosan remek előadást fogunk tudni összehozni ezzel a kis csapattal."


"Nagyon élveztem ezt az egy hetet, amelyet próbák és persze az ez alatt felgyülemlett bakik kinevetésével töltöttünk. Az én szerepem ugyan kevés, de mindent megtettem, ami tőlem telt, hogy "tökéletes" legyen."


"Kedves Tünde néni! A tábor számomra fergeteges élményekkel volt tele. Rendkívül jó volt a hangulat ebben az összetartó, figyelmes társaságban. A szerep, amit kaptam, eszméletlenül tetszik, imádom eljátszani azt a szigort, amit a műben Zsuzsanna testvér képvisel! Röviden: megérte minden egyes pillanat, amit a táborban töltöttem el!"


"Nagyon örülök, hogy részt vehettem ebben a táborban . Szeretem a szerepemet, nagyon tudok Kis Marival azonosulni, és az együtt töltött idő sokkal közelebb hozott a színjátszós társaimhoz. Nagyon jó kis csapat jött létre ezekben a napokban, és már nagyon várom a fellépést !"


A diákok véleménye tükrözi, hogy sok munkával, mégis jó hangulatban, egymást segítve telt ez a néhány nap. Bízunk benne, hogy a körülmények segítenek majd minket, nem pedig gátolnak darabunk színpadra állításában.

Nagy Tünde

szakkörvezető

2021. július 01. 

A GIMNÁZIUM EGYKORI IGAZGATÓJA, VARGA JÓZSEF TISZTELETÉRE AVATTAK EMLÉKTÁBLÁT EGYKORI TANÍTVÁNYAI


2021. június 25-én került sor annak az emléktáblának az avatásra, amelyet a karcagi gimnázium első angol tagozatos osztályának immár 51 éve érettségizett volt diákjai állítottak szeretett tanáruk, egyben az intézmény akkori igazgatója, Varga József emlékére. Igazgató úr pedagógiai munkásságát, széles látókörét, tenni akarását és emberségét az egykori tanítványok nevében Gál Ildikó méltatta szívet melengető gondolataival. Az Auld Lang Syne közös eléneklése után a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium jelenlegi vezetője, Tóth Barna igazgató úr szólt a jelenlévőkhöz. Elmondta, hogy Varga József igazgató úr 1963-tól 1973-ig tartó vezetése alatt olyan meghatározó dolgok történtek szeretett iskolánk öreg falai között, mint az országos szinten is elsők között lévő angol nyelvi labor létrehozása 1967-ben, a karcagi kórház építéséhez kapcsolódóan az egészségügyi szakképzés beindítása 1968-ban, vagy az első Nagykun Diák Sportviadal életre hívása és megrendezése 1969-ben. Az emelt óraszámú angol nyelvi oktatás a mai napig megtalálható a gimnázium képzési palettáján, az egészségügyi szakképzés keretei között számtalan nemzetközi szinten is jegyzett eredményt értek el az egykori diákok, a sportviadal pedig 2019-ben ünnepelte 50. születésnapját. Varga József igazgató úr Kölcsey Ferenc Huszt című versének gondolatvilágához kapcsolódva alkotott és gyarapított, az általa képviselt értékrend most is megfelel az 1676-ban alapított református gimnázium értékrendjének, hatása pedig mind a mai napig érezhető. Szakmai és emberi életútja nem pusztán múlt, de a jövőnek is szól, egyszerre példa és kötelezettség mindnyájunk számára.

"Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól."

(Példabeszédek 22: 6)

2021. július 01. 

TANÍTVÁNYAINK SZÁMÁRA SZÉP EREDMÉNYEKKEL ZÁRULT A 2021 MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK


2021. június 21-én iskolánk tanulói számára is lezárult a tavaszi érettségi vizsgaidőszak. Bár tanítványaink a járványhelyzet következtében a négy gimnáziumi tanév negyedrészét, összesen egy teljes tanévnek megfelelő időszakot digitális oktatási rendben töltöttek, mégis szép eredményekkel engedhettük további útjaikra őket. A 70 fő végzős diák 14 tantárgyból vizsgázott, az emelt szintű vizsgák száma 10 tantárgyból összesen 59 db volt. Kitűnő érettségi bizonyítványt szerzett 7 fő 12. C osztályos tanítványunk: Budai István Bendegúz, Demeter Nóra, Dúzs Enikő Annamária, Ferenczi József, Józsa Szabolcs, Kis Gergő és Teleki Zalán. 11. évfolyamos tanulóink közül angol nyelvből 13 fő, informatikából 4 fő, földrajzból 1 fő tett előrehozott vizsgát, egy-egy angol nyelv és földrajz vizsga esetében emelt szinten. Végzős tanulóink összesített érettségi átlaga iskolai szinten 3,99. Minden tanítványunknak és minden felkészítő tanárunknak szívből gratulálunk az elért eredményekhez!

2021. július 01. 

ÚJRA NYERTÜNK AZ ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATON!


A Richter Gedeon Talentum Alapítvány ebben az évben is ösztöndíjjal kívánja támogatni 2021. szeptemberétől a végzős, főleg kémiából tehetséges tanulókat. Június elején nyújtottuk be Pintér Bálint 11. C osztályos tanulónk pályázatát. A kuratórium most is figyelembe vette a tanulmányi eredményeket, a tanulmányi versenyeken való részvételt és a szociális szempontokat egyaránt. Az országból 20 középiskolás diákot választott ki a kuratórium, akiket a tanév időszaka alatt havi 30.000 forinttal támogat. Örömmel értesültünk 2021. június 18-án arról, hogy Bálint pályázata is nyert. Szívből gratulálunk!


Hunyadi Ildikó szaktanár

2021. július 01. 

NYERTES PÁLYÁZAT EGY SZÍNHÁZI ELŐADÁS MEGVALÓSÍTÁSÁRA


A Nagykun Diáksport Egyesület 2020 májusában pályázott az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett "A magyar anyanyelvi, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek anyanyelvi identitás megőrzését célzó tehetségprogramok támogatása" c. pályázati kategóriában. A bírálóbizottság döntése alapján a benyújtott tervezet 900.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A nyertes projekt pályázati azonosítója: NTP-ATP-20-0016, címe: "Abigél: személyiségformálás és anyanyelvi nevelés egy színházi előadás létrehozásában". A kiírás szerint a projektet a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium Főnix Diákszínpada valósítja meg a 2020/21. tanévben. Nagy örömünkre szolgál, hogy a színdarab létrehozásához támogatást is igénybe vehettünk. A tervezés és a próbák a 2020/21. tanév szeptemberében elkezdődtek, azonban a pandémia miatti veszélyhelyzet és az online oktatás miatt novembertől a megszokott keretek között nem folytatódhattak. Amikor ez év májusától a jelenléti oktatás újra elkezdődhetett, próbákat is újra tarthattunk. Előbb heti két órában, majd az iskolai év zárása után egy Főnix diákszínpados tábor keretei között elevenítettük fel a jeleneteket, gyakoroltuk a párbeszédeket, a színpadi mozgást és beszédtechnikát. Terveink szerint a bemutatóra a Kárpát-medencei Református Középiskolák XXV. találkozóján kerül sor, melynek megrendezésére iskolánk kapott felkérést. Bízunk benne, hogy a projektet a bemutatóval és egy kirándulással együtt már egészségügyi kockázat és járványveszély nélkül sikerül megvalósítanunk.


Nagy Tünde

szakkörvezető

2021. június 30.

A KARCAGI ÖREGDIÁKOK BARÁTI KÖRE GIMNÁZIUMUNK 13 JELENLEGI TANULÓJÁNAK NYÚJTOTT ÁT TÁMOGATÁST A MOST ZÁRULT TANÉVBEN


Tanévzáró istentiszteletünkön került sor annak a három pályázatnak, valamint egy emlékdíjnak az eredményhirdetésére, melyeknek keretei között a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre összesen százezer forint értékben támogatta a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 13 diákját. A református nagytemplomunkban 2021. június 20-án megtartott alkalmunkon Tóth Barna igazgató úr adta át az okleveleket és a díjakat, tanítványaink nevében is megköszönve a nagyvonalú támogatást a baráti kör elnökének, Bihari László úrnak. Az 1956 Karcagon pályázat második alkalommal került kiírásra, az idei győztes Csontos Gergő 10. C osztályos tanuló lett. A Csokonai Karcagon című pályázatra kifejezetten nagy volt az érdeklődés. A színvonalas pályamunkákat nem volt könnyű sorrendbe állítani, hálás köszönet érte a baráti kör által felkért Rideg István tanár úrnak. Az első díjat Kovács Zoltán 9. C, a második díjat Horváth Anna Lili és Koczka Renáta 10. B, a harmadik díjat Fodor Dóra és Horváth Beatrix 10. B, a negyedik díjat Kiss György Zétény 11. A, az ötödik díjat Nagy Noémi 10. A, míg a hatodik díjat Karsai Zsaklin és Sarkadi Liza 10. B osztályos tanulók érdemelték ki. Az iskola múltját és jelenét bemutató videópályázat győztese Csontos Gergő 10. C, második helyezettje Fodor Ivett 11. A osztályos diákunk lett. A matematikában tehetséges tanulók számára életre hívott B. Major László Emlékdíjat az idei tanév versenyeredményei alapján Gulybán Dániel 11. C és Kecskés Redmond 9. C osztályos tanulók vehették át Kisari Katalin igazgatóhelyettestől, az emlékbizottság elnökétől.


Díjazottjainknak szeretettel gratulálunk, míg a Karcagi Öregdiákok Baráti Körének ezúttal is köszönetet mondunk a nagyvonalú és jószándékú támogatásért, mellyel sikerült tartalommal megtölteni a gimnázium egykori és jelenlegi diákjai közötti kapcsolatot.

2021. június 30.

PATAKI MÁTÉ RANGOS VÁROSI DÍJAT VEHETETT ÁT SZEPESI TIBOR POLGÁRMESTER ÚRTÓL


Iskolánk 2021. június 20-án megtartott tanévzáró istentiszteletén végzős tanulónk, Pataki Máté rangos városi elismerést vehetett át. A Karcag város jó tanulója, jó sportolója díjat Szepesi Tibor polgármester úr adta át a református nagytemplomban.


Pataki Máté iskolánk 12. C osztályos tanulója, aki tanulmányait az emelt óraszámú természettudományi osztályban matematika-fizika tanulmányi területen végezte. Tanulmányi eredménye a négy év során végig jeles volt. Angol nyelvből középfokú komplex, valamint felsőfokú komplex nyelvvizsgával rendelkezik. Számos alkalommal vett részt a matematika tantárgy megyei és országos szintű megmérettetésein, képviselte iskolánkat orosz nyelvi versenyen, a református iskolák földrajzversenyén pedig országos 2. hellyel büszkélkedhet. Legszebb sikereit azonban a sport terén érte el, ahol a kosárlabda sportág mellett az atlétikaversenyeken is jeleskedett. Sajnos a kialakult járványhelyzet miatt gyakorlatilag két és fél tanév állt a rendelkezésére, hogy tehetségével iskolánkat és városunkat szolgálja. Gimnáziumunk kosárlabdacsapatának meghatározó játékosa, aki társait az amatőr diákolimpia országos döntőjébe vezette. A 2019-es Nagykun Diák Sportviadal győztes csapatának tagja. Igazi csapatemberként alázatos szorgalmával, küzdeni tudásával és játékintelligenciájával példaképként állítható iskolánk és városunk egész közössége elé.


Szeretettel gratulálunk Pataki Máténak a Karcag város jó tanulója, jó sportolója díj átvételéhez, további tanulmányaira Isten áldását kérjük!

2021. június 30.

BUDAI ISTVÁN BENDEGÚZ PRO TALENTO EMLÉKÉRMET VEHETETT ÁT

Végzős tanítványunk tanévzáró istentiszteletünkön kapta meg a rangos megyei elismerést


A 2021. június 20-án megtartott tanévzáró istentiszteleten iskolánk pedagógusa, Nagy Jánosné tanárnő vehette át a Karcagi Református Egyházközség által alapított elismerést Nt. Koncz Tibor esperes úrtól és Szentesi Lajos főgondnok úrtól.


A "Pro Talento Emlékérem" kitüntetést 1999-ben a Versenyképes Tudásért Alapítvány és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet alapította a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző pedagógusok és a tanulmányi versenyeken sikeresen szereplő diákok elismerésére.

A kitüntetés gondozását 2015-től a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tehetségsegítő Tanács, a Szolnoki Tankerületi Központ, valamint az utóbbi intézmény fenntartásában lévő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat látja el.


A Szolnoki Tankerületi Központ e kitüntetéssel kívánja jutalmazni a tehetséggondozás területén kimagasló oktató-nevelő tevékenységet folytató pedagógusok munkáját, valamint az országos és megyei tanulmányi versenyeken legjobb eredményeket elérő végzős középiskolás diákokat. Az idei esztendőben a diákok számára elérhető három emlékérem közül az egyiket iskolánk 12. C osztályos tanulója, Budai István Bendegúz érdemelte ki. A "Pro Talento Emlékérmet" iskolánk tanévzáró istentiszteletén Császár István tanár úr, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa adta át.


Budai István Bendegúz iskolánk végzős, 12. C osztályos, négy éven át kitűnő tanulmányi eredményű, példás magatartású és szorgalmú, matematika-fizika tagozatos tanulója. Személyében szerény, de rendkívül szorgalmas, megbízható diákot ismerhettünk meg az elmúlt négy évben. A tanuló kiemelkedő megyei, országos és nemzetközi eredményeivel már az előző tanévekben is „felhelyezte magát” a hazai földrajzi tanulmányi versenyek képzeletbeli térképeire, s ebben az utolsó tanévben újabb kiváló, inspiráló eredményekkel rukkolt elő. Földrajzból az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2. fordulójába, a megyei döntőbe jutott, s ezzel szimultán pályadolgozatát is elkészítette, melyet az OKTV bizottsága magas pontszámmal jutalmazott. A Dr. Hajdú-Moharos József Országos Református Földrajzi Tanulmányi Versenyen országos 7., 2. és 3. helyezéseket ért el. A Bacsó Nándor Megyei Földrajzversenyen 2018-ban a 6., míg 2019-ben az 5. helyen végzett. A gimnázium 12. osztályában már helytörténeti és földrajzi kutatásokkal is foglalkozott, területileg elsődlegesen Karcag szórvány- és határrészein. Kutatási eredményeivel több alkalommal vett részt különböző diákkonferenciákon. Angol nyelvből középfokú komplex nyelvvizsgával rendelkezik.


Az elismeréshez mindannyiunk nevében szívből gratulálunk! Végzős tanítványunk további tanulmányaira Isten gazdag áldását kérjük!

2021. június 28.

AZ IDEI ESZTENDŐBEN NAGY JÁNOSNÉ TANÁRNŐ KAPTA A KARCAGI REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSÉRT DÍJAT


A 2021. június 20-án megtartott tanévzáró istentiszteleten iskolánk pedagógusa, Nagy Jánosné tanárnő vehette át a Karcagi Református Egyházközség által alapított elismerést Nt. Koncz Tibor esperes úrtól és Szentesi Lajos főgondnok úrtól.


Nagy Jánosné tanárnő 2009. szeptember 01. óta dolgozik a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnáziumban. Egészségügyi szakoktatói oklevelét az Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Karán szerezte Budapesten, 1986. június 17-én, pedagógia szakos tanári diplomáját pedig a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán vehette át 2005. június 26-án. Nagy Jánosné Irénke neve valósággal összeforrt a karcagi gimnáziumban 1968-ban indult egészségügyi szakképzéssel. A Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégiumban 1981-ben kezdett dolgozni, majd az évek során rábízott feladatkörök mindegyikében jószívvel, magas szakmai színvonalon és példaértékű szakmai alázattal szolgálta a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnáziumban folyó nevelő-oktató munkát is. Tevékenykedett osztályfőnökként, munkaközösség-vezetőként, gyakorlati oktatásvezetőként, kollégiumi nevelőként és kollégiumvezetőként, számtalan szakmai tantárgy esetében látta el a szaktanári feladatokat, részt vett az érettségire épülő szakmai képzés szervezésében és megvalósításában, tanítványait szakmai érettségi vizsgákra és szakmai vizsgákra készítette fel. Hozzáértő következetességgel szervezte és felügyelte tanítványaink évközi és nyári gyakorlatait, közben ápolva és gazdagítva az iskola partnerintézményekkel való kapcsolatait is. Tehetséggondozó tevékenységének köszönhetően nemcsak kiváló érettségi és szakmai vizsgaeredmények születtek, de iskolánk tanulói különféle szakirányú versenyeken és külföldi tanulmányutakon is méltóképpen képviselték intézményünket. A számbavett időszakok, tevékenységek és eredmények mögött egy sokszínű, eredményes és teljes pedagógiai pályafutás, valamint egy Istentől megáldott emberi életút rajzolódik ki, amely mentén többszáz kolléga és több mint ezer tanítvány arca tűnhet fel, akik közül nagyon sokan éppen az itt eltöltött éveknek köszönhetik az ápolói pálya iránti elhivatottságukat. Intézményünk fenntartója, a Karcagi Református Egyházközség a középfokú református nevelés-oktatás terén végzett magas színvonalú pedagógiai munkája elismeréseként a „Karcagi Református Középiskolai Oktatásért Díj” kitüntetést adományozta Nagy Jánosné tanárnő részére, melyhez egész iskolai közösségünk nevében szeretettel gratulálunk! Tanárnő további életére Isten gazdag áldását kérjük!

2021. június 24.

LEZÁRULT AZ 53 ÉVES MÚLTRA VISSZATEKINTŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZÉS

Tanévzáró istentiszteletünkön emléklap átadásával köszöntük meg a Kátai Gábor Kórházzal való félévszázados szakmai együttműködést


2021. június 20-án a Karcagi Református Nagytemplomban megtartott alkalmon iskolánk képviseletében Tóth Barna igazgató úr nyújtott át emléklapot Nagyné László Erzsébet főigazgató asszony részére a következő gondolatok kíséretében:

"A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium részéről tisztelettel köszönöm meg azt az 1968-ban indult, így immár több mint félévszázados múltra visszatekintő szakmai együttműködést, amely az iskolánk falai között működő egészségügyi szakképzés megvalósítása érdekében jött létre a karcagi gimnázium és a karcagi kórház között.


Az elhangzott köszönet mindössze egyetlen mondat, de a leírt sorok között és a kimondott szavak mögött valódi, időtálló értékek találhatók, valamint igaz hivatástudattal és szolgálni akarással végigélt emberi életutak rejtőznek. A karcagi egészségügyi szakképzés egyértelműen a karcagi kórház alapításának köszönheti létét. A kórház történetét olvasva tudomást szerezhetünk az 1945-ös indulásról, majd a ma is használt épület 1967-es átadásáról. Így kapcsolódik a történethez az egészségügyi szakközépiskolai nevelés és oktatás 1968-as indítása az akkori Gábor Áron Gimnáziumban. 53 esztendő telt el azóta. Közben intézményeink több alkalommal estek át fenntartóváltáson és névváltozáson. A kórház 1991-ben vette fel Kátai Gábor, a Nagykunság orvostudora, egyben iskolánk egykori diákja nevét születésének 160. évfordulója alkalmából. Intézményünk 2009-ben, 61 év után került újra református fenntartás alá, nevelő-oktató munkáját pedig azóta is az 1676-ban megfogalmazott értékek szellemi örököseként kívánja végezni. A szakközépiskolai képzés közben szakgimnáziumi képzéssé vált, elindult az érettségire épülő ápolóképzés, tanítványaink szakmai érettségi vizsgákat és szakmai vizsgákat tettek, emellett számos szakmai megmérettetésen öregbítették intézményeink hírnevét. Az így együtt töltött 53 év alatt többszáz olyan pedagógussal, orvossal, orvos-előadóval, ápolóval, vagy felelős beosztásban lévő vezetővel segíthettük egymás munkáját, akiknek köszönhetően a karcagi egészségügyi szakképzés országos szinten is komoly rangot vívott ki magának. Az itt végzett fiatalok száma kétezer fő közelében van, de még fontosabb, hogy közülük nagyon nagy arányban vannak, akik az egészségügyhöz kapcsolható valamely szakma elhivatott művelőivé váltak. Ez a korszak zárul le a 2020/2021-es tanév végeztével a mai napon, éppen ezen a tanévzáró istentiszteleten. Az 1968-as indulás óta a két intézmény vezetőiként sokan fáradoztak azon, hogy az egészségügyi oktatást minél tartalmasabbá, színvonalasabbá tegyék. Ezen a mai napon azonban mi állunk egymással szemben. A találkozás helyszíne, a Karcagi Református Nagytemplom különös jelentőséggel bír. Itt szeretnénk köszönetet mondani az elmúlt 53 esztendő szakmai együttműködéséért több generáció pedagógusai nevében a karcagi kórház egykori és jelenlegi munkatársainak. Itt szeretnénk hálát adni a Teremtő és Gondviselő Istennek, hogy ez a fél évszázadnál is hosszabb időszak megadatott számunkra, és itt kérjük az Ő áldását most elsősorban az Önök életére és további szolgálatára!"


Az emléklap átvétele után Nagyné László Erzsébet főigazgató asszony szintén kedves szavakkal méltatta a több mint félévszázados múltat számláló képzést. Kiemelte, hogy az elmúlt időszaknak köszönhetően a mai napig nagyon sok olyan elhivatott kollégával dolgozhatnak együtt a karcagi kórházban, akik ennek a szakképzésnek, valamint az e képzésben résztvevő pedagógusoknak köszönhetik a különféle egészségügyi pályákon való elindulásukat.


A Kátai Gábor Kórház mellett az egészségügyi szakképzést tovább folytató Karcagi Szakképzési Centrum tagintézményeként működő Varró István Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumnak, valamint minden egykori partnerintézményünknek további áldott szolgálatot, sikeres oktató-nevelő munkát kívánunk!

2021. június 23.

DIÁKNAP A REFIBEN


2021. június 10-én, egy meleg csütörtöki napon megrendezhettük ennek a fura tanévnek a lezárásaként a Diáknapunkat. Nagyon örültünk a diákönkormányzatos diákokkal, hogy 2 év után végre „rendes” körülmények között búcsúzhattunk el egymástól. Korán reggel néhány csapat nevezésével egy házi röplabdabajnokságot szervezett Major János tanár úr iskolánk tornatermében. 4 csapat vállalta a versengést és az itt szerzett helyezések után refitallérokat kaptak, amelyeket a rendezvény végén lévő licitálás alkalmával használhattak fel. A minden diákot érintő rendezvény elején Kiss Milán vezetésével egy zenés torna indította a Diáknapot. Mindenki jól bemelegített és ezután felfokozott hangulatban vágtak neki az osztályok a különböző állomásoknak, amelyeket az iskolaépületben állítottunk fel. A feladat az volt, hogy minden osztály maximálisan teljesítsen az adott megállókon. A teljesség igénye nélkül volt akadálypálya, magválogatás, a Mama című vers különböző stílusban történő előadása, lekváros kenyérevő verseny, „egy perc és nyersz” játékok. Miután minden osztály teljesítette a megállókon a feladatokat, kint gyülekeztünk az iskola udvarán és megkezdődött a licitálás, melynek az volt a lényege, hogy az osztályok az állomásokon szerzett refitallérokkal licitálhattak a zsákbamacskákra. Volt itt üdítő, rágcsa, édesség, de pl. lehetett „fedett pályás távolba nézést” is nyerni. Nagyon köszönjük az iskolavezetés és a fenntartó anyagi támogatását! Mindenkinek kellemes feltöltődést kívánunk a nyári szünetre!


Tóth Andrea

Diákönkormányzatot segítő pedagógus

2021. június 22.

MATEMATIKAI SIKEREK A TANÉV VÉGÉN


Iskolánk tanulói hagyományosan szép létszámmal vesznek részt a Zrínyi Ilona Matematika Versenyen minden évben. Így történt ez idén is, amikor a nehezített felkészülési lehetőségek ellenére jelentkeztek a versenyre. Bár a feladatok megírásának feltételei és időpontja többször is módosításra kerültek, mégsem veszítették el kedvüket tanulóink. A május 12-i versenynapon még a 12. évfolyamos tanulók is beültek az iskolapadba megoldani a feladatokat, bár akkor ők már javában az érettségi dolgozataik minél jobb megírásával voltak elfoglalva.

A kitartást siker koronázta, amit a megyei helyezések igazolnak:

      5. hely Kecskés Redmond 9. C

      6. hely Józsa Szabolcs 12. C

      11. hely Gulybán Dániel 11. C

      14. hely Kapocsi Tamás Sándor 11. C

      16. hely Pető Zsolt 11. C

      18. hely Vál Tamás 11. C

      20. hely Éliás László 9. C


Gratulálunk az eredményekhez a tanulóknak és felkészítő tanáraiknak, Poórné Tassi Ildikó és Kisari Katalin tanárnőknek.

2021. június 08.

"SZIPORKÁZTAK" A MATEKOSOK


Az idén nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Sziporka Országos Matematika Verseny. A verseny célja a tehetséggondozás és az önálló feladatmegoldó-képesség fejlesztése. Mottója: "Matematika nélkül ahelyett, hogy aktív résztvevői lennénk, csak passzív megfigyelői lehetünk a természet táncának." (Michio Kaku)

A versenyzőknek előzetesen három feladatsort kellett megoldani, melyek összesített eredménye alapján az első 12, legtöbb pontot elérő diák jutott be az országos döntőbe. Iskolánkat ezen a fordulón öt tanuló képviselhette.

A kialakult járványügyi helyzet miatt idén online formában került sor a döntő megírására, amelyen diákjaink nagyon szép eredményt értek el.

9. ÉVFOLYAM

Kovács Zoltán 9.C 2. hely

Béres Kata 9.C      3. hely


11. ÉVFOLYAM

Szabó Éva Mária 11.C  2. hely

Papp Levente 11.C      4. hely

Gulybán Dániel 11.C    5. hely

Tanulóinknak gratulálunk, további tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk.

2021. június 07.

VÉGZŐS TANULÓINK MÉLTÓ MÓDON BÚCSÚZTAK AZ ISKOLÁTÓL

Ballagási istentisztelet a református nagytemplomban


A szokatlan körülményeknek köszönhetően ugyan közel négy hét várakozás után, de 2021. május 27-én mégis sor kerülhetett a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium ballagási alkalmára. Bíztunk benne, hogy végzős diákjaink méltóképpen, virágokkal díszített falak között ballagva mondhatnak istenhozzádot a négy éven át otthont adó Alma maternek és Istennek hála, elérkezhetett a búcsúzás napja. Az intézményben még zárt kapuk mögött, az ősi csengő hangjára indultak útnak tanítványaink, de a templom előtti téren, a szabadban már az ünneplőbe öltözött vendégáradat várta őket. A templomba való bevonulást az iskolazászló vezette, a karzatról az iskolánk Bel Canto vegyeskara által énekelt áldást hallhattuk, az igehirdetés szolgálatát Nt. Koncz Tibor esperes úr végezte. A végzős diákok nevében Varga Petra 12. C osztályos tanuló, a nevelőtestület képviseletében pedig Dr. Pintér Zoltán Árpád tanár úr, a 12. B osztályfőnöke osztotta meg elköszönő gondolatait a jelenlévőkkel. A Karcagi Református Egyházközség támogatását Gresku Regina 12. B osztályos tanítványunk vehette át. A végzős diákoknak adható legrangosabb elismerést, a Karcagi Református Középiskoláért Díjat ezúttal 6 fő érdemelte ki: a 12. B-ből Demeter Maja és Hodos Imre, a 12. C-ből Ferenczi József, Józsa Szabolcs, Pataki Máté és Varga Petra. A Dr. Hajdú-Moharos József Földrajzi Tanulmányi Díjat ebben az esztendőben Budai István Bendegúz kapta. Sor került a Varga József Nyelvtanulás alapítvány által létrehozott Az iskola legjobb nyelvtanulója Díj átadására is, melyet Varga Petra vehetett át Zelenák Erika tanárnőtől, a kuratórium elnökétől. Ez után Koncz Tibor esperes úr és Tóth Barna igazgató úr további elismeréseket adtak át. A kiváló Tanulmányi Munkáért Díjat Papp Gréta, Bézi Bianka Judit, Kardos Viktória, Teleki Zalán és Tóth Anna Henrietta, a Versenyeredményekért Díjat Cséti Máté Levente, Budai István Bendegúz, Demeter Nóra, Dúzs Enikő Annamária, Ferencz-Reiff Dániel és Kis Gergő, a Közösségi Munkáért és Hitéleti Tevékenységért Díjat Federics Fruzsina, Gresku Regina, Balaskó Ádám és Hunyadi Henrietta, a Kiváló Sportmunkáért Díjat Ekine Fyne Laura és Méhes Mónika kapta meg. A négy éven át végzett példamutató tanulmányi munkáért és kulturális tevékenységért járó könyvjutalmat iskolánk utolsó egészségügyi szakgimnáziumi osztályának tanulója, Veres Angelika érdemelte ki. Az iskolazászlóra Ferencz Beatrix 12. D osztályos tanuló kötött szalagot, a szalagkötés és zászlóátadás alatt Papp Bálint klarinétjátékát Székely Éva Mária tanárnő kísérte zongorán. Nehéz és az utolsó időszak tekintetében szokatlanul záruló négy év volt ez nemcsak végzős diákjaink, de egész iskolai közösségünk számára is. Mindannyiunk nevében azzal az ősi áldással búcsúzunk szeretettel és tisztelettel elköszönő tanítványainktól, amely esperes úr tolmácsolásában a szószékről is elhangzott:


"Az Úr legyen előtted,

hogy a jó utat mutassa neked.

Az Úr legyen melletted,

hogy téged karjába zárjon és megvédjen.

Az Úr legyen mögötted,

hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.

Az Úr legyen alattad,

hogy felfogjon, ha leesel.

Az Úr legyen tebenned,

hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.

Az Úr legyen körülötted,

hogy megvédjen, ha mások rád rontanak.

Az Úr legyen fölötted,

hogy megáldjon téged.

Így áldjon meg téged a jóságos Isten,

ma, holnap és minden időben!"


További képek a galériában


2021. június 02.

SZERETETHÍD A NAGYKUN REFORMÁTUS GIMNÁZIUMBAN


Az idei tanévben is részt vett iskolánk a Magyar Református Egyház által 2009 óta megrendezett Szeretethíd programban. A cél közösen tenni egymásért, szűkebb közösségünkért. A lebonyolításban a 9. évfolyam vett részt osztályfőnökeik irányításával. A jó időjárási körülményeknek is köszönhetően a tanulók lelkesen dolgoztak. Négy részre oszlott az évfolyam. A 9.C osztály lánytanulói a templomban tevékenykedtek, porszívóztak, áttörölték a padokat bútorfényezővel. Leszedték a pókhálókat is. A 9.A diákjai a templom karzatán szintén eredményes munkát végeztek. A 9.B tanulói gyomláltak, a templom előtti térköveket tisztították meg. A 9.C fiai a könyvtárban segítettek, a könyveket selejtezték, jegyzőkönyvezték és pakolták. A munkák után a templomban összegezte 5 tanuló az elvégzett feladatokat. Az egész évfolyam önzetlenül segített a Karcagi Református Egyházközségnek. Nagyon jó volt végre együtt lenni, vidáman és örömmel tel el ez a délelőtt.


Kovács Zoltán 9.C

2021. május 31.

ONLINE BIBLIAISMERETI VERSENY


A Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom az idei tanévben is megrendezte Bibliaismereti Versenyét a Kárpát-medencei református középiskolások számára. A versenyre 2021. március 5-én került sor online formában. A versenyre háromfős csapatok jelentkezhettek. Két versenyrész volt: egy 100 kérdéses tesztírás és egy kreatív, stratégiai jellegű kalandverseny. Ebben a tanévben Lukács evangéliuma volt a verseny anyaga.


Iskolánkat két csapat is képviselte ezen a szokatlan formában megrendezett eseményen. A csapatok két számítástechnikai teremben ültek a gépek előtt és oldották meg a feladatokat.

Nagyon szép eredmények születtek:

A 11.C osztály csapata (Gyökeres Zsófia, Béres Anna, Szabó Éva ) 86 pontot ért el a 100-ból.

A 10.B osztály csapata (Karsai Zsaklin, Szabó Sára, Sarkadi Liza) 54 pontot szerzett.

Az eredményhez gratulálunk!


Türke Beáta vallástanár

2021. május 26.

ÚJABB SZÉP VERSENYEREDMÉNYT ÉRT EL KIS GERGŐ KÉMIÁBÓL

Végzős tanulónk országos 6. helyezéssel búcsúzik a Nagykunrefitől


2021. május 8-án rendezték meg a 32. Curie Kémia Emlékverseny országos döntőjét, ahol Kis Gergő, a 12. C osztály végzős tanulója 6. helyezést ért el. Ez az eredmény tökéletes lezárása gimnáziumi éveinek. Gergő utolsó tanéve sem volt eseménytelen. November 14-én vett részt a 31. Curie Kémia Emlékverseny a járványügyi helyzet miatt később megtartott országos döntőjén, ahol 20. helyezett lett. November 20-án a XIV. Dürer Versenyen K+ kategóriában csapattársaival (Demeter Nóra 12. C és Pintér Bálint 11. C) 6. helyet ért el. Januárban bejutott az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2. fordulójába, ahol a középmezőnyben végzett.>

Szívből gratulálunk az elért eredményekhez, és sok sikert kívánunk a további tanulmányaihoz!

2021. május 21.

A XXX. TERMÉSZET–TUDOMÁNY DIÁKPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE

Dobogón a karcagi refista


      Lezajlott a Természet Világa folyóirat XXX. Természet-Tudomány Diákpályázatának az elbírálása. A lap felhívására idén is számos pályamű érkezett a Kárpát-medence teljes területéről. A zsűri több kategóriában is úgy döntött, hogy nem csupán egy-egy pályázatot választ a helyezettek közé. A három kategóriában összesen 2 első díjat, 4 második díjat, 3 harmadik díjat ítéltek oda, valamint 2 pályázat Élet és Tudomány különdíjat, 2 pedig összevont Különdíjat érdemelt.


      A Karcagi Nagykun Református Gimnázium 2 tanulója, 2 kategóriában ("Természettudományos múltunk felkutatása és a kultúra egysége", valamint "Önálló kutatások, elméleti összegzések" kategóriák) 3 dolgozattal nevezett a versenyre: Csontos Gergő 10. C és Budai István Bendegúz 12. C osztályos tanulók. Dicséretes, hogy ebben a nehéz időszakban is mindketten vállalták ezt a nem kis megterheléssel és energiabefektetéssel járó kutatómunkát. Versenyzőink 3 dolgozata közül a zsűri Csontos Gergőt, a "Természettudományos múltunk felkutatása és a kultúra egysége kategóriában" a III. hellyel jutalmazta. Pályadolgozatának címe: „Redempciós örökségünk a Nagykunság fővárosában, Karcagon”. Mentortanára Major János. Eredményéhez ezúton is szívből gratulálunk!


      Az első díjas pályamunkákért 100.000, a második díjasokért 80.000, a harmadik díjasokért 60.000 forint díjazást ad a zsűri. A felkészítő tanárok munkáját a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat pályaművenként 50.000 forinttal köszöni meg és ismeri el. A pályázatokat a megszokott módon a Diákmellékletben teszik közzé a Természet Világa júniusi számától kezdődően. A koronavírus-helyzet miatt sajnos a Diákpályázat hagyományos ünnepélyes díjátadóját nem tudják megrendezni a Magyar Tudományos Akadémia székházában, így a díjazott diákok rövid pályázatismertető előadásait videó formájában folyamatosan teszik közzé a lap termvil.hu honlapján, kiadójuk: a TIT portálján, valamint közösségi oldalukon. (Forrás: https://termvil.hu/2021/05/06/xxx-eredmenyhirdetes).

MAJOR

2021. május 20.

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKGIMNÁZIUMBAN


Iskolánkban a 2021. május-júniusi érettségi vizsgaidőszakra a végzős 12. évfolyam teljes létszámmal, vagyis 70 fővel jelentkezett be 2021. február 15-ig. A kötelező tantárgyak, mint a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv tekintetében pedig jellemzően az angol nyelv mellett tanítványaink latin és német nyelvből, fizikából, földrajzból, informatikából, testnevelésből, egészségügyi ismeretekből és református hittanból vállalták a megmérettetést.

11. évfolyamos tanítványaink közül összesen 16 fő élt az előrehozott érettségi vizsga lehetőségével, 12-en angol nyelvből, 4-en informatikából.

A korábbi években már érettségi bizonyítványt szerzett volt tanítványaink közül 1 fő két tantárgyból tett ismétlő vizsgát.

Jelenlegi tanítványaink közül 53 fő 11 tantárgyból (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv, német nyelv, biológia, kémia, informatika, testnevelés, földrajz és fizika) összesen 59 emelt szintű vizsgát tett.

Örvendetes újdonság, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal felkérése alapján az érintett szolnoki iskolák mellett intézményünk is része annak az öt, megyeszékhelyen kívüli vizsgahelyszínnek, ahol az emelt szintű érettségi vizsgákat rendezik. Ez azt jelenti, hogy a történelem, az angol nyelv, a biológia és a környezetvédelmi ismeretek vizsgatárgyak esetében más intézmények tanulóit is tudtuk fogadni iskolánkban. Ezen emelt szintű vizsgák száma a négy tantárgy összegzése szerint 87.

Tanítványaink felsőoktatási intézményekbe való jelentkezése a korábbi időszakok hagyományaihoz méltóan igen széles skálával jellemezhető a természettudományi és bölcsészettudományi területektől az orvostudományi, informatikai, gazdasági és környezetvédelmi területeken át egészen a műszaki irányultságú pályákig. Utolsó egészségügyi szakgimnáziumi osztályunk tanulói általában az ápolói hivatás iránt érdeklődve választanak maguknak további képzéseket.

A mögöttünk lévő, nagyon sok kihívással tarkított, a digitális oktatási rend miatt szokatlanná vált felkészülési rendszernek köszönhetően most még inkább feszült, de szeretetteljes figyelemmel kísérjük ezt a mindannyiunk számára meghatározó jelentőségű időszakot. Bízunk azonban abban, hogy a négy éven át végzett lelkiismeretes munkán Isten áldása lesz.

2021. május 19.

OROSZ NYELVI KIEJTÉSI VERSENY A KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ELKÖTELEZETT DIÁKJAINAK RÉSZVÉTELÉVEL


A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Gimnáziuma a 2020/2021-es tanévben rendhagyó módon szervezte meg nyelvi kiejtési versenyét, az orosz nyelvet második idegen nyelvként tanuló középiskolás diákok számára. A rendkívüli helyzetre való tekintettel a verseny online formában került megrendezésre. A versenyben iskolánként 3 tanuló vehetett részt a 9-12. évfolyamról. Minden résztvevőnek fel kellett olvasni egy eredeti, célnyelven írt, szabadon választott, irodalmi igényű, köznyelvi szöveget, a verseny ideje alatt pedig egy kézhez kapott hasonló jellegű kötelező szöveget, valamint a zsűri által kijelölt 4-5 olyan szót, kifejezést, melyek az orosz nyelv kiejtési sajátosságait tükrözik. A kiejtési verseny a kamerákon keresztül is jó hangulatban zajlott. A zsűri elnöke a PTE BTK Szláv Filológia Tanszék címzetes egyetemi docense, a Pécsi Orosz Központ munkatársa, Dr. Koósz Margit volt, a verseny felelős szervezője pedig Pálné Porst Andrea szakvizsgázott pedagógus, megbízott szakvezető orosz nyelvből.

      A versenyen elsősorban pécsi, bajai, szolnoki és karcagi középiskolások vettek részt. Iskolánkból, a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumból Domján Tünde (10.C), Örlős Péter (10.C) és Varga Petra (12.C) versenyeztek eredményesen, utóbbi tanuló teljesítményét a zsűri 3. hellyel jutalmazta. Minden versenyző oklevél, könyv- és ajándékjutalomban részesült. Szívből gratulálunk a versenyzőknek, további sikereket kívánunk az orosz nyelv tanulása terén is!

      A versenyt egyébként minden évben megszervezik azon középiskolások számára, akik „nulláról” kezdik az orosz nyelv tanulását a 9. évfolyamban, s szeretnek jobban elmélyülni az egyszerű orosz szövegek olvasásában. Iskolánkban egyébként évről-évre nagy az érdeklődés a bejövő 9.-es tanulók részéről az orosz nyelv iránt (ez egyben országos tendencia is), s aki komolyan is gondolja és elkötelezett ezen nyelv irányában, az szép eredményeket érhet el annak abszolválásában.


                  Major

                  Szaktanár

2021. május 18.

Kiemelkedő eredménnyel zárult a Tudományos Diákkörök XXI. Kárpát-medencei Konferenciája iskolánk végzős tanulója számára

"Semmi sem lehetetlen annak, aki hisz." (Márk 4:23)


Tehetség, kitartás és alázat. A sok jelző közül, amelyek elmémbe tolakodnak, ezekkel tudom leginkább körül írni iskolánk végzős tanulójának, Tóth Annának az orvostudományhoz való viszonyát.


Kezdeti érdeklődését hamar kutatásokra váltotta. Ezeket az elmúlt években középiskolai tanulmányaival párhuzamosan a Debreceni Egyetem Általános Orvosi Karának Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetében Dr. Juhász Tamás témavezető segítségével végezte. Anna az alapos és kitartó kutatómunka eredményeinek folyamatos kibontakozásával évről-évre egyre sikeresebben vette az akadályokat különböző természettudományos konferenciákon.


Legutóbb arról az örömteli hírről számolhattam be, hogy a Tudományos Diákkörök XXI. Tematikus Konferenciáján való sikeres szereplés után a döntőben folytathatja a versenyt.


Az izgatottan várt eseményre - rendhagyó módon az online térben - 2021. április 23-24-én került sor a Kutató Diákok Mozgalma, valamint a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiumának szervezésében.


Anna előadásának címe "A porc öregedésének és a PAC1 receptor expresszió kapcsolatának vizsgálata" volt.


A tízperces előadásban érthetően bemutatta a hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid legfontosabb receptorának, a PAC1-nek a humán porc öregedése során betöltött szerepét, majd a szigorú szakértői zsűri szakmai kérdéseire is magabiztosan megadta a válaszokat. A sok kiváló előadás között Annáé a legjobbnak bizonyult, így a zsűri a konferencia Nagydíjával jutalmazta. A dicsőség mellett többletpontokat is kapott az egyetemi felvételi eljárás során, így az áhított cél, az orvosi egyetemre való bejutás egyre közelebb kerül.


A szép eredményhez gratulálunk Annának, témavezetőjének és mindig támogató családjának!


A megérdemelt eredményre büszkék vagyunk! Az érettségi vizsgákhoz és a felvételihez pedig sok sikert kívánunk!


Bíróné Varga Tünde

szaktanár


2021. május 04.

KIVÁLÓ FÖLDRAJZI TANULMÁNYI VERSENYEREDMÉNYEK ISKOLÁNK TANULÓJÁTÓL, BUDAI ISTVÁN BENDEGÚZTÓL


      A járványhelyzethez alkalmazkodva, az idei tanévben rendhagyó módon került megrendezésre megannyi tanulmányi verseny, köztük a földrajzot érintő megmérettetések is. Összességében megállapítható, hogy szinte nincs olyan tanulmányi verseny, amely ne sérült volna a pandémia generálta helyzet miatt, ez alól a földrajz sem volt kivétel.

      Iskolánk végzős, 12.C osztályos tanulója, Budai István Bendegúz kiemelkedő eredményeivel már az előző tanévekben is „felhelyezte magát” a hazai földrajzi tanulmányi versenyek képzeletbeli térképeire, s az utolsó tanévben újabb, kiváló, inspiráló eredményekkel rukkolt elő, méltón lezárva tanulmányait a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumban.

      Elsőként még decemberben, az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) 2. fordulójába, a megyei döntőbe jutott földrajzból, s ezzel szimultán pályadolgozatát is elkészítette, melyet az OKTV bizottsága magas pontszámmal jutalmazott. A vírushelyzet sajnos felborította az OKTV döntők szokásos menetrendjét és forgatókönyvét, így tanulónk ugyan minimálisan, de sajnos lecsúszott a 30 fős döntőről.

      Tavasszal a hazai és a Kárpát-medencei egyházi fenntartású iskolák földrajzosai a Dr. Hajdú-Moharos József Országos Református Földrajzi Tanulmányi Versenyen - ennek az országos versenynek mi magunk vagyunk a házigazdái, immár 9. éve - mérhették össze tudásukat a digitális térben, ezen a versenyen iskolánk tanulója a III. helyezést érte el. Ezt követően eredményesen szerepelt a Kutató Diákok Mozgalma által szervezett TUDOK Élet- és Környezettudományi Tematikus Konferencia regionális döntőjén (környezettudomány, környezetvédelem, földtudomány szekció: „A vizes élőhelyek természetvédelmi szerepe egy konkrét terület bemutatása alapján”), majd örömmel konstatáltuk, hogy a XXVI. Országos Kovács János Földrajzverseny (Szeghalom, Péter András Gimnázium) döntőjébe is beverekedte magát, a 10 legeredményesebb tanuló közé, melynek döntőjét sajnos augusztus hónapra halasztották.

      Jelenleg a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) és a Természet Világa tudományos ismeretterjesztő folyóirat által immár harmincadik alkalommal meghirdetett Természet-Tudomány Diákpályázat eredményére vár, legyünk optimisták. A tanuló 4 év alatt elért tanulmányi- és versenyeredményeihez szívből gratulálunk, sok sikert kívánunk az érettségi és az egyetemi felvételi vizsgákhoz!

                  Major


2021. május 04.

"ÍGY ÁLDJON MEG TÉGED A JÓSÁGOS ISTEN, MA, HOLNAP ÉS MINDEN IDŐBEN!"

A 2021-es Nagykunrefis tablóképek mellé


"Az Úr legyen előtted,

hogy a jó utat mutassa neked.

Az Úr legyen melletted,

hogy téged karjába zárjon és megvédjen.

Az Úr legyen mögötted,

hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.

Az Úr legyen alattad,

hogy felfogjon, ha leesel.

Az Úr legyen tebenned,

hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.

Az Úr legyen körülötted,

hogy megvédjen, ha mások rád rontanak.

Az Úr legyen fölötted,

hogy megáldjon téged.

Így áldjon meg téged a jóságos Isten,

ma, holnap és minden időben!"

(Szent Patrik kódexbeli áldás)


2021. április 28.

"MIT KERESITEK A HOLTAK KÖZÖTT AZ ÉLŐT? NINCS ITT, HANEM FELTÁMADOTT" (Lukács 24: 5-6)


Iskolánk minden tanulójának, munkatársának, valamint tanítványaink és dolgozóink családjainak Áldott Húsvéti Ünnepet kívánunk!

2021. március 31.

SZÉP VERSENYEREDMÉNYEK MATEMATIKÁBÓL


2021. március 4-én került megrendezésre immár huszonkilencedik alkalommal a Református Iskolák Országos Matematikaversenye, amelyen több, mint harminc Kárpát-medencei református iskola tanulói vettek részt.

Az idei évben a körülmények figyelembevételével rendhagyó formát választottak a szervezők. A diákok a saját iskolájukban személyes részvétellel, a versenyeken szokásos tanári felügyelet mellett írták meg a verseny feladatsorát 10:00-13:00 között.

A versenykiírásnak megfelelően a versenyre valamennyi református iskola évfolyamonként egy tanuló dolgozatát küldhette be.

Bár a személyes versenyek hangulatát, a diákok és a pedagógusok egymással való találkozását nem pótolja ez a lebonyolítási forma, de nagyon örültünk, hogy nem maradt el a verseny, amelyen diákjaink nagyon szép eredményt értek el.

A legeredményesebb tanulónk Kecskés Redmond 9.C 6. helyezést ért el. Józsa Szabolcs 12.C 7. helyezett, Kálmán Balázs Sándor 10.C 11.helyezett, Gulybán Dániel 11.C 12. helyezett lett.

Az elért eredményekhez szívből gratulálunk.

Köszönjük a felkészítő tanárok, Kisari Katalin, Németh Ildikó és Poórné Tassi Ildikó munkáját.

2021. március 29.

A KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKGIMNÁZIUM 2021/2022-ES TANÉVRE VONATKOZÓ IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉKE


A rangsorokban a felvételizőket az oktatási azonosítójukkal vagy a megadott jeligével szerepeltetjük. A rangsorok az általános iskolai átlageredmények alapján alakultak ki. Minden felvételizőt rangsoroltunk az összes tanulmányi területen, amelyet a jelentkezési lapon megjelölt. A sorrendeknél a hátrább rangsorolt tanulók is felvételt nyerhetnek, hiszen az előttük állók több iskolába és más szakokra is felvételizhettek, és felvételt nyerhettek. Lehetőség van arra, hogy a felvételizők 2021. március 23-24. között módosítsák az általános iskolában leadott adatlapot, megváltoztassák az iskolák, illetve a tanulmányi területek sorrendjét. Aki tanulmányait intézményünkben szeretné folytatni, az a tanuló az esetleges módosításnál iskolánkat előre rangsorolhatja. A végleges felvételi eredményről a Felvételi Központtól kapott értesítés alapján tájékoztatjuk a felvételizőket 2021. április 30-ig.


001

002

003

004

005

2021. március 19.

ISMÉT GYŐZELEM ÉS REMEK SZEREPLÉS A SAVARIA TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ MEGYEI DÖNTŐJÉBEN


A járványhelyzet okozta nehézségek ellenére iskolánk idén is részt vett az Eötvös Loránd Tudományegyetem szervezésében megrendezésre kerülő Savaria országos történelmi versenyen. A tavalyi bravúros szereplés után idén is megfeleltek felkészült versenyzőink a "Veni, vidi, vici." ~ "Jöttem, láttam, győztem." antik szállóigének. A helyi fordulóból továbbjutott mindkét tanulónk remek eredménnyel zárta saját korcsoportja versenyét, így a tavalyihoz hasonlóan idén is megyei győzelemmel és dobogós hellyel öregbítették a Karcagi Nagykun Református Gimnázium hírnevét!


A megyei döntőbe idén két diákunk jutott be: Kovács Zoltán (9. C) és Kovács Lajos (10. A). A Savaria Jász-Nagykun-Szolnok megyei döntőjének 9. évfolyamos győztese Kovács Zoltán lett, a 10. évfolyamon a tavalyi bajnok, Kovács Lajos óriási versenyben a harmadik helyen végzett. Felkésztő tanáruk Dr. Pintér Zoltán tanár úr volt.

Minden, a helyi fordulóban és a megyei döntőben részt vett szorgalmas és eredményes diákunknak szívből gratulálunk, további tanulmányaikhoz szép sikereket és Isten gazdag áldását kívánjuk!

Dr. Pintér Zoltán Árpád

2021. március 18.

MAGYAR MÁRCIUS

Nemzeti ünnep a Nagykun Református Gimnáziumban


"Nem hal meg az, ki milliókra költi

Dús élte kincsét, ámbár napja múl;

Hanem lerázván, ami benne földi,

Egy éltető eszmévé fínomul"


(Arany János: Széchenyi emlékezete – részlet)


A tavalyi évhez hasonlóan 2021 márciusában sem tudunk személyesen találkozni nemzeti ünnepünk napján. Megőrizve az alkalom méltóságát, a lehetőségekhez igazodva a digitális térben és a lelkek mélyén mégis együtt ünnepeltek a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium nevelői, dolgozói és tanulói. Pénteken, március 12-én Petőfi Sándor Kossuth téren felállított szobránál az iskola vezetősége helyezte el a megemlékezés virágait, majd ugyanezen a napon került megosztásra a Magyar Március című videó összeállítás, amelyben először Dr. Pintér Zoltán Árpád tanár úr ünnepi beszédét hallgathattuk, majd Nagy Tünde Mária és Bozsó-Török Tímea tanárnő szerkesztésében és rendezésében iskolánk tanulóinak irodalmi műsorát tekinthettük meg. Intézményünk minden munkatársának és diákjának, valamint mindannyiunk családjainak jó egészséget és áldott ünneplést kívánunk!


A Magyar Március című ünnepi összeállítás a következő linken érhető el:


https://www.facebook.com/knrgszki/videos/2874930262764538

2021. március 12.

ISMÉT SZÉP SIKEREK A TUDOK ÉLET- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI TEMATIKUS KONFERENCIÁJÁN


2021. február 26-27-én került megrendezésre a TUDOK Élet- és Környezettudományi Tematikus Konferenciája. A megmérettetésen Tóth Anna, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium végzős tanulója kiválóan szerepelt, így továbbjutott a döntőbe.


Anna évek óta végez kutatásokat a Debreceni Egyetem Általános Orvosi Karának Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetében. Témavezetője Dr. Juhász Tamás, akivel a hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) legfontosabb receptorának, a PAC1-nek a humán porc öregedése során betöltött szerepét vizsgálják. Előadásának címe "A porc öregedésének és a PAC1 receptor expresszió kapcsolatának vizsgálata" volt.


A járványügyi helyzetre való tekintettel idén a konferencia az online térben zajlott, ahol a kutatási eredményekről Anna egy tízperces előadással számolt be. Az előadást követően a szakértői zsűri kérdéseire adott válaszaival meggyőzően védte meg a kutatási eredményeket. Ennek köszönhetően Anna számára a verseny 2021. április 23-24-én a Tudományos Diákkörök XXI. Kárpát-medencei Konferenciájának döntőjében folytatódik.


Eredményeire nagyon büszkék vagyunk! A döntőben pedig további szép sikereket kívánunk!


Bíróné Varga Tünde

szaktanár


2021. március 08.

A 2021. évi Dr. Hajdú-Moharos József Országos Református Földrajzi Tanulmányi Verseny


      2021. február 19-én 9. alkalommal került sor a Dr. Hajdú-Moharos József Országos Református Földrajzi Tanulmányi Verseny megrendezésére. A pandémia generálta rendkívüli helyzet miatt a verseny döntő része is írásban zajlott, amelyre az első forduló után döntőbe jutott tanulók oktatási intézményében került sor. Az ünnepélyes eredményhirdetést online formában tekinthették meg a döntő résztvevői és felkészítői február 26-án.


      A tanulók 4 kategóriában versenyeztek, ez összesen 84 diákot jelentett az országból és határon túli református intézményekből, majd kategóriánként tíz tanuló jutott be a döntőbe. Ismét soraink között köszönthettük Mezőtúr, Kisújszállás, Bonyhád, Nyírbátor, Heves, Karcag és a kárpátaljai Nagybereg egyházi fenntartású általános és középiskoláit, és örömmel üdvözöltük az újonnan becsatlakozó Pély, Sárospatak, az erdélyi Kézdivásárhely, a karcagi Szent Pál Marista Általános Iskola és a Szentannai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium versenyzőit.


      Nagy örömünkre szolgált, hogy a nehéz körülmények ellenére 13 iskolából is érkezett nevezés a versenyre, méghozzá szép számmal. Tisztelettel megköszönjük az intézményvezető kollégák támogatását, a felkészítő tanárok segítségét, a versenyző tanulók alapos felkészültségét, a zsűri különleges körülmények között végzett munkáját (Borosné Szlávik Mária, Bodor Tibor - Szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium, Fábián Nikolett - Jászberényi Lehel Vezér Gimnázium, Szentesi Zoltán - Karcagi Nagykun Református Gimnázium), és köszönjük a Karcagi Nagykun Református Gimnázium vezetőségének és kollégáinak a szervezésben való lelkiismeretes segítségét.


      A helyezettek oklevelet kaptak, a dobogósok értékes ajándékjutalomban részesültek.


Díjazottak:

 1. I. kategória (8. évfolyam): 1. Burai Rozália Kitti (Karcagi Szent Pál Marista Általános Iskola, felkészítője Halászné Tollas Ildikó). 2. Tompa Tibor (Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona, felkészítője Gálné Kaczvinszki Johanna). 3. Péntek Renáta (Karcagi Nagykun Református Általános Iskola, felkészítője Boldizsár István).
 2. II. kategória (9. évfolyam): 1. Kiss Nikolett (Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, felkészítője Gruber László), 2. Hudvágner Márton (Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, felkészítője Gruber László), Kovács Zoltán (Karcagi nagykun Református Gimnázium, felkészítője Major János).
 3. III. kategória (10. évfolyam): 1. Stein Felix (Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, felkészítője Gruber László). 2. Gacsályi Dávid (Eötvös József Református Oktatási Központ, Heves, felkészítője Ballagó János). 3. Gecő Kata (Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, felkészítője Gruber László)
 4. IV. kategória (11-12. évfolyam): 1. Pécsi Csenge (Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, felkészítője Gruber László). 2. Szekeres Panna (Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, felkészítője Gruber László). 3. Budai István Bendegúz (Karcag, felkészítője Major János).

 5.       A Karcagi Nagykun Református Gimnázium további helyezett tanulói az országos döntőben: Doma Petra Dorina 4. hely (II. kategória), Bite Gabriella 9. hely (II. kategória), Kálmán Balázs Sándor 5. hely (III. kategória), Örlős Péter 7. hely (III. kategória), Tóth Péter 8. hely (III. kategória).


        Az elért eredményekhez szívből gratulálunk mindenkinek! Bízva abban, hogy 2022-ben a megszokott körülmények között tudunk találkozni személyesen itt Karcagon, a Dr. Hajdú-Moharos József Református Országos Földrajzi Tanulmányi Verseny 10. évadának alkalmából, mindenkinek jó egészséget kívánunk.


  Major János

  Versenyszervező


2021. március 05.

A KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS GIMNÁZIUM 2021/2022-ES TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEI


Tisztelettel ajánljuk az iskolánk iránt érdeklődő nyolcadik évfolyamos tanulók és szüleik figyelmébe a 2021/2022-es tanévben induló gimnáziumi képzéseinket.


0001 Emelt óraszámú angol nyelvi képzés

0002 Emelt óraszámú biológia-kémia képzés

0003 Emelt óraszámú matematika-fizika képzés

0004 Emelt óraszámú informatika képzés

0005 Emelt óraszámú magyar-történelem képzés


Szeretettel várjuk kedves leendő tanítványainkat!

2020. december 16.

Győzelemmel és kiváló szerepléssel álltak helyt a refis diákok az

"Édes hazánk, arany szabadságunk..."

országos esszéíró pályázaton


A Jászkun önmegváltás 275. évfordulója alkalmából a Kunszövetség egyesület pályázatot hirdetett a Kárpát-medencében, határainkon innen és túl élő, kun történelmi öntudatú településeken működő gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok 9-12. évfolyamán tanuló diákjai részére, "Édes hazánk, arany szabadságunk..." címmel.


A pályázók maximum 5 oldalas esszében vagy maximum 5 perces videóban alkothattak a Redemptio 275. évfordulója alkalmából írásművet vagy szabadon megvalósított elképzelés alapján videót. A beérkezett pályaművek tükrözték a Redemptio jelentőségét, a pályázók lakóhelyének, családjának, közösségének kötődését az önmegváltás emlékezetéhez.


Nagy örömünkre szolgált, hogy a Karcagi Nagykun Református Gimnázium több kiváló diákja is vállalta a megmérettetést és az ezzel járó alkotómunkát, s mint az eredményhirdetésen kiderült, tanúbizonyságát adták a hazaszeretetnek és elkötelezett munkának.


2020. december 10-én a Kunszövetség elnöke, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úr hirdetett eredményt a Karcagi Városháza I. emeleti dísztermében. A pályaművek elbírálását független, a Kunszövetség által felkért tudományos tanácsadó testület végezte, a pályázók pedig elsősorban a Kis- és Nagykunságból adtak be pályaműveket.


Nagy örömünkre szolgált, hogy iskolánk három diákja is eredményesen szerepelt:


Az esszéíró pályázat országos győztese Szendrei Nóra 10. A osztályos diákunk, különdíjasa Kovács Zoltán 9. C és Csontos Gergő 10. C osztályos tanulónk, aki nemcsak esszéíró szekcióban, de a videópályázaton is különdíjat és jutalmat vehetett át! Csontos Gergő felkészítő tanára Major János tanár úr, Szendrei Nóra és Kovács Zoltán felkészítő tanára Dr. Pintér Zoltán Árpád tanár úr volt. A díjazott refisek összességében 90.000 Ft értékű jutalmat, továbbá tudományos köteteket kaptak, ráadásul a Kunszövetség elnöke, F. Kovács Sándor felajánlotta a helyezetteknek, hogy a veszélyhelyzet elmúltával és a pandémia sújtotta hétköznapok normalizálódása után nagy szeretettel vendégül látja osztálytársaikkal együtt a helyezetteket a Parlamentben, ahogy tavaly is tette az akkori győztes diák és osztálya esetében.


A szervezőknek köszönjük a lehetőséget a megmérettetésre, diákjainknak pedig valóban "arany" szívű hazaszeretetről tanúságot tevő munkájához ezúton is gratulálunk!


Dr. Pintér Zoltán Árpád


2020. december 15.

ADVENTI ADOMÁNYGYŰJTÉS A 2020-AS VESZÉLYHELYZET IDEJÉN

Újra csatlakoztunk a Magyar Református Szeretetszolgálat akciójához


Bár a 2020-as esztendő a világjárvány képében mindannyiunk számára előre nem látható próbatételeket és nehézségeket hozott, mindez mégsem tudta eltántorítani a jószívű, másokra önzetlen szeretettel gondoló és egymásért tenni akaró embertársainkat a valódi segítségtől és cselekvéstől. A Magyar Református Szeretetszolgálat felhívására iskolánk közössége egy emberként mozdult meg. Annak ellenére, hogy a digitális oktatási rendnek megfelelően tanítványaink az iskolát nem is látogatják, valamint félretéve minden személyes nehézséget vagy betegséget, mindössze néhány nap alatt olyan mennyiségű tartós élelmiszert sikerült felhalmozni, amelyből rendkívül gazdagon tudtuk megtölteni az erre a célra rendszeresített 100% Szeretet feliratú kartondobozokat. Hálásan köszönjük diákjaink, szüleik, valamint kollégáink segítségét. Biztosak vagyunk benne, hogy minden adomány a megfelelő helyre fog kerülni, és így sok család számára nemcsak anyagilag, de lelkileg is szebbé tudjuk tenni a Karácsonyra való készülődés áldott időszakát!


2020. december 16.

Helyzetkép a karcagi Biljana bolgár néptáncegyüttesről: közelmúlt és jövőkép


      A Nagykun Diáksport Egyesület keretein belül működő Biljana bolgár néptáncegyüttes 2003-ban alakult a karcagi Nagykun Református Gimnáziumban. A közösség elsődleges célja, hogy a középiskolás és az ifjúsági korosztály számára közelebb hozza, illetve megismertesse vele a magyarországi bolgárság mindennapi kultúráját, hagyományait, művészetét, igény esetén annak nyelvét. A tánccsoport nem pusztán oktatói-nevelői tevékenységet nyújt tagjai számára abban az értelemben, hogy folyamatosan ismerteti meg velük a bolgár kultúra, művészetek és táncok szépségeit, de fejleszti is képességeiket a nemzetiségi együttműködés, a kulturális különbözőségek elfogadása, valamint a hazánkban működő kisebbségek megismertetése terén. Az alapításának tizenötödik évfordulóját 2018-ban ünneplő karcagi Biljana bolgár néptáncegyüttes 2017-ben megkapta az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozott Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjat, amelyet évente osztanak ki a magyarországi nemzetiségek kultúrájáért folytatott tevékenységek szakmai elismeréseként. A Biljana néptáncegyüttest a magyarországi Bolgár Országos Önkormányzat vezetése terjesztette fel a rangos kitüntetésre, mint indokolásukban kifejtették, "elsősorban a hazai bolgárok identitástudatának erősítése és hagyományos kultúrájuk megőrzése érdekében végzett munkájuk elismeréseként”. A tánccsoport alapítója, művészeti vezetője és koreográfusa, Major János művészeti munkájának elismeréseként pedig 2019-ben vehette át a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közművelődési Díjat, melyre Karcag Város Önkormányzata terjesztette fel.

      A közösség folyamatosan szervez, illetve vesz részt olyan rendezvényeken, melyek hazánk kulturális sokszínűségét, a nálunk élő nemzetiségek kulturális repertoárját, hagyományait, örökségét mutatják be. Karcagon már hagyományos a magyar-bolgár néptáncgála, turnéik eddig Bulgáriába, Görögországba, Szerbiába, Romániába és Szlovákiába vitték őket. A tánccsoport minden évben egy közös, nagy volumenű nemzetközi fejlesztő-táborban vesz részt. Ilyenkor az együttes Bulgáriába utazik, hogy ott sajátítson el újabbnál újabb, eredeti és autentikus, unikális mozgásformákat, koreográfiai elemeket. Ehhez minden alkalommal egy-egy bolgár néptánc-koreográfust hívnak segítségül, ill. Major János, a gimnázium földrajz-orosz-bolgár szakos tanára segíti a táncoktatást, a koreográfiák összeállítását, felújítását, szinten tartását, a táncházak vezetését, a bolgár néptáncruhák beszerzését az anyaországból. Kilenc alkalommal rendeztek eddig Bulgáriában tánctábort, vettek részt nemzetközi fesztiválokon, 2019-ben szerepeltek a Duna és a Duna World Televízió Rondó című műsorában, 2020 márciusában pedig a Szlovák Nemzeti Televízióban. Az együttes tagjai a gimnázium jelenlegi és volt tanulói, öregdiákjai, tanárai.

      A koronavírus generálta járványügyi korlátozások miatt az együttes 2020 márciusa óta nem vállalhatott fellépéseket (2020. november közepétől átmenetileg sajnos újra szünetelnek a próbák), ezt megelőzően februárban még egy-egy szép műsorral léphettek fel Kassán és Debrecenben. A karantén feloldását követően, június végén, napközis jellegű tánctábort tartott a tánccsoport a gimnáziumban, mely során egy 20 perces új táncanyag abszolválására került sor, s nagy örömükre szolgált, hogy már az általános iskolát befejező tanulókkal és új tagokkal is bővült a létszám. A hazai tánctáborban Bulgária különböző etnográfiai területeiről tanultak meg új koreográfiákat, melyeket augusztus elején már be is mutathattak egy jótékonysági előadáson, Körösladányban, így öt hónapos kényszerszünet után lépett fel újra az együttes a nagyközönség előtt, ahova a táncosok családtagjai is szép számmal elutaztak. A vastapssal jutalmazott előadás során a közönség részese lehetett a bolgár hagyományos kultúra esztétikumának, különlegességének, sokszínűségének, a helyi katolikus közösség rendezvénye pedig bolgár táncházzal, jó hangulattal, új barátok szerzésével, a közösségek megerősödésével, valamint a Kiss Házi Sajt Manufaktúra jóvoltából sajtkóstolóval, megvendégeléssel ért véget.

      Az együttesnek ezt követően az augusztus 20-i karcagi ünnepnapon volt lehetősége egy kicsit újra megmutatni magából a Nagykunság fővárosában, hiszen örömmel elfogadva Gulyás Zsolt plébános és a helyi katolikus közösség meghívását, egy közel negyedórás bemutatót tartott a Szent István-napi ünnepi körmenet után, amely sok érdeklődőt vonzott. Hálásan köszönjük a helyi katolikus közösség meghívását, nemkülönben a szülők és a rokonság szeretetteljes, támogató jelenlétét.

      Az együttes által nyújtott szabadidős tevékenység egyébként mind a mai napig rendkívüli népszerűségnek örvend az ifjúsági korosztály számára, táncpróbáink jó hangulatúak, táncházaink is népszerűek, tánctáboraink és fellépéseink – akár hazai, akár bulgáriai helyszínnel – felejthetetlenek, örök emlékeket idéznek fel. Jó néhány táncosunk szívesen és örömmel nyilatkozott a csoportról, most szemezgessünk ezekből:

      Cséti Gabriella (a gimnázium 2020-ban végzett diákja): "Nem olyan régen kezdtem el táncolni és egyáltalán nem bántam meg. Az egyetlen, amit bánok, az az, hogy nem csatlakoztam korábban. Úgy érzem, hogy egy-egy próba alkalmával mindig mást, valami újat kapok, amit szavakkal pontosan nem tudnék leírni. Az első próbák alkalmával meg voltam illetődve, vajon a társaság hogy fog majd befogadni, hogyan fogják majd azt fogadni, hogy én csatlakozom. Akkor még nem tudtam egyetlen táncot sem, viszont ők már igen. Azt kell, hogy mondjam, a kezdeti félelmeimre semmi szükség nem volt, hiszen a társaság nagyon befogadó és teljes mértékben segítőkész volt velem szemben. A próbák hangulata természetesen a mai napig fantasztikus. Ami biztos, hogy egy-egy próba után nem fáradtan, hanem feltöltődve és felvidulva megyek haza. Nagyon sokat köszönhetek az elmúlt néhány hónapnak és természetesen Major tanár úrnak is, hiszen nélküle nem lehetnék részese ennek a fantasztikus dolognak.”

      Vajó Gergely (a gimnázium 2020-ban végzett diákja): "Örülök, hogy a bolgár kultúrát (azon belül főleg a néptáncot) jobban magamévá tudtam tenni, valamint, hogy egy remek, barátságos közösség tagjává válhattam.”

      Szabó Rita (a gimnázium 9.C osztályos tanulója): "Nagyon jó döntés volt, hogy csatlakoztam a tánccsoportba. A közösség kiváló. Örülök, hogy a tagjává válhattam.”

      Hamar Ágoston (a gimnázium 10.C osztályos tanulója): "Örülök, hogy a tánccsoport tagja lettem. Nem bántam meg, hogy a nyáron csatlakoztam. Számomra kikapcsolódást jelent.”

      Csontos Gergő (a gimnázium 10.C osztályos tanulója): "Engem mindig a magyar népi kultúra vonzott, és nem gondoltam volna, hogy más nép kultúrája is ennyire meg tud fogni, de meg tudott. Bátran mondhatom, hogy büszke vagyok arra, hogy egy ilyen csoport tagja lehetek, és "képviselhetem” a bolgár népi kultúrát.”

      Varga Petra (a gimnázium 12.C osztályos tanulója): "Nekem a tánc mindig is fontos szerepet töltött be a mindennapjaimban, ugyanis 12 éve magyar néptáncolok. A Biljana tánccsoport által azonban megismerhettem egy teljesen új kultúra táncát, ami szintén nagyon közel került a szívemhez. A jó hangulatú próbák, a rengeteg fellépés és a felejthetetlen bulgáriai utazás örök emlékek maradnak számomra. "

      Gresku Regina (a gimnázium 12.B osztályos tanulója): Két évvel ezelőtt, mikor elkezdtem táncolni, nem gondoltam volna, hogy a szenvedélyemmé válhat. A tánc által magabiztosabban és motiváltabbnak érzem magam a mindennapjaimban, hiszen nem csak fizikálisan, de szellemileg is megmozgat minket. Mióta táncolok, rengeteg helyen voltunk fellépni, amelyek új élményekkel gazdagítottak. Hálás vagyok, hogy ennek a nagyszerű közösségnek a tagja lehetek.

      Ecsedi Sándor (a gimnázium 12.C osztályos tanulója): Mindig is érdekelt a szláv és balkáni kultúra, így mikor gimis lettem és megtudtam, hogy van egy olyan tánccsoport, amely egyesíti az érdeklődési körömet, egyből tudtam, hogy csatlakoznom kell. Eleinte nehézkesen indultak a dolgok, de úgy gondolom, hamar belerázódtam. A Biljana által nyújtott új emlékeket, élményeket és barátokat soha nem fogom elfelejteni! Amíg lehetőségem lesz rá és az állapotom engedi, addig folytatni szeretném ezt a fantasztikus dolgot, hiszen ilyen jó csapatot és élményeket nehezen talál az ember. Örülök, hogy a Biljana tagja lehetek!

      Kele Ádám (öregdiák): Mivel a sport komoly szerepet játszik az életemben, így természetesen a tánc is helyett kapott itt. Már több mint öt éve vagyok a Biljana tánccsoport tagja, kezdetben a családi "hagyományokat" követve léptem be, de egy zseniális és leírhatatlan érzés azonnal magával ragadott. Testi és lelki felüdülést is jelent, ami a hosszú dolgos hétköznapok után akár megváltást és feltöltődést is jelenthet. A tánccsoport az utóbbi években jelentős átalakuláson ment keresztül, de nagyon örülök annak, hogy a társas kapcsolatok és a közös programok a régiek maradtak, sőt, néhány esetben magasabb szintre is léptek. Azzal pedig, hogy természetesen a sajátjaink mellett egy kisebbségi nemzetiség hagyományait is ápoljuk, egy nagyon szűk rétegbe tartozunk, amire legyünk büszkék! Igazi unikumnak számít ez a Nagykunságban!

      Rauschenberger Zita (öregdiák): Számomra rengeteg élményt és lehetőséget adott a tánccsoport. Mindig is szerettem a keleties zenéket, táncokat, így nagyon örültem, amikor hét éve lehetőséget kaptam, hogy csatlakozzak a tánccsoporthoz. Úgy gondolom, hogy a csoporton belül nem csak táncpartnereknek tekintjük egymást, hanem olyan barátoknak is, akik mindig számíthatnak egymásra. A Bulgáriába szervezett táborok nemcsak egy utazást adnak számunkra, hanem esélyt arra, hogy bolgár táncosoktól tanulhassunk új lépéseket, új táncokat, továbbá betekintést nyerhessünk a bolgár kultúrába is. A Biljana tánccsoport az életem egy szerves részévé vált, nagyon jó érzés hazajönni és a próbákon részt venni, majd közösen, a gyönyörű bolgár néptáncos ruhákban fellépni.

      Fazekas Zsuzsanna Lilla (a gimnázium 12.C osztályos tanulója): Másfél évvel ezelőtt, amikor jelentkeztem a bulgáriai utazásra, nem hittem volna, hogy ennyire megtetszik a tánccsoport hangulata és maga a tánc. Nekem, mint aki magyar hagyományokban nőtt fel, igazán varázslatos volt megismerni a bolgár néptáncokon keresztül ezt a merőben eltérő, de mégis egy picit talán hasonló kultúrát. A próbák szinte már családias hangulatban telnek, a táncok igazán jól megmozgatják az embert, a ruhák mesések. Rengeteg fellépés volt, különféle helyeken, mellé a rengeteg jó emlék és rengeteg élmény, amit köszönhetek a Biljanának!

      Parázsó Viktória (öregdiák): Tizenhét év. Gombócból talán soknak tűnhet, a táncból azonban cseppet sem. Egy olyan biztos pontot nyújt számomra, mint a család. Lehet, hogy a tanulmányok és a munka miatt más városba sodort az élet, de táncolni a mai napig visszajárok Karcagra. Ha a bulgáriai táborokra, a fellépésekre, a próbákra, vagy csak a közös sütögetésekre gondolok, mindig fülig ér a szám. A tizenhét év alatt a táncosok többször cserélődtek, jöttek újak, és még újabbak, de a barátságok megmaradtak, s mi több, újak köttettek. Az elmúlt két évben pedig – több sikeres pályázatnak köszönhetően – a ruhatárunk is teljesen megújult. Ma pedig elmondhatjuk magunkról, hogy gyönyörű népviseletekben táncolhatunk, olyan emberekkel, akiket szeretünk.

      Maksa Balázs (újságíró): A tánc a test és a lélek kiteljesedése. Nagy öröm számomra, hogy a Biljana tagja lehetek, és a tánc révén elősegíthetem a bolgár nép tradícióinak széles körű megismertetését, ugyanakkor a táncnak köszönhetően magam is sokat tanulhatok más népek kultúrájáról. Büszkeséggel tölt el, valahányszor magamra ölthetem a szebbnél szebb bolgár viseleteket és színpadra állhatok. Táncaink nemcsak a betanult koreográfiák tökéletes prezentálása, hanem testünk és lelkünk összefonódása a zenével. Egy pillanat, amikor a mozgás érzelmekké válik, derűt, vagy fájdalmat közvetítve a külső szemlélő számára. Egy pillanat, amikor a test és a lélek kiteljesedik.

      Sipos Ferencné (pedagógus): A gimnázium tanáraként megalakulása óta vagyok tagja a Biljana tánccsoportnak. A kamaszkorát élő tánccsoportban - kamaszokkal és fiatal felnőttekkel – kollégáimmal, valamint volt és jelenlegi tanítványaimmal táncoltuk át ezt a 17 évet. Bulgáriában rengeteg helyet bejártunk, Szófia, Várna, Burgasz, Napospart, Rodope, Rila Ivaylovgrad, a tengerpart. Az utazás mindig nagy kaland volt. Mentünk vonattal, - de sokat nevettünk! - repülővel, de legtöbbször busszal, így tudtuk vinni szükséges és felesleges cuccainkat is. Megismertük hagyományaikat, népművészetüket, építészetüket, természeti csodáikat. Megszerettük a zene és tánc mellett ételeiket, a kedves, de határozott koreográfusunkat, Diana Dobrevát, különböző korosztályú fegyelmezett táncosait, és a nyugodt, családszerető bolgárokat. A koreográfiák nekünk készültek, ami eszembe juttatja, ki volt a párom, kik táncoltak akkor a csoportban. Sokszor hónapokba telt, mire egy-egy tánclépés a helyére került. Rengeteg gyakorlás kint, napi 5-6 órás próbák, itthon pedig a hétvégi próbák előzik meg a fellépéseket, ahol most már gyönyörű eredeti népviseletben táncolhatunk. A fiatalokkal töltött idő és a tánc sok örömöt és a kortalanságot adta meg nekem.

      Az együttes jövőbeni tervei között szerepel a tánccsoport létszámának bővítése, a táncházmozgalom további népszerűsítése, a bolgár néptáncos ruhák tárházának bővítése, a színpadi koreográfiák tökéletesítése, és természetesen minél több kiutazás Bulgáriába, ahol a fiataloknak lehetőségük van ismerkedni a bolgár táncokkal és tradíciókkal, az ország csodálatos természeti és épített látnivalóival, értékeivel. S ne feledjük, hogy 2016-ban Varga Szimeon, a magyar Országgyűlés bolgár nemzetiségi szószólója kezdeményezésére a bolgár és a magyar parlament október 19-ét a Magyar-Bolgár Barátság Napjává nyilvánította. Október 19-ére esik Csodatévő Rilai Szent János ünnepnapja, aki az ortodox egyház szentje és Bulgária védőszentje. A szenttel kapcsolatos egyik legendának magyar vonatkozása is van. III. Béla magyar király 1183-ban hadjáratot indított Bizánc ellen, és sereggel tört be a bizánci uralom alatt álló bolgár területekre. A hadjáratból hazafelé tartva a magyarok magukkal vitték Rilai Szent János ereklyéit és Esztergomban helyezték el. A legenda szerint az érsek, Bánfi Lukács nem hitt a szent közbenjárásában, és többször is nyilvánosan megtagadta azt. Lukács nyelve egy alkalommal megdagadt, hangja eltűnt, megnémult. Csak miután bűnbánatot gyakorolt és megérintette az ereklyét, nyerte vissza a hangját. Béla ezután úgy döntött, hogy visszaszállíttatja az ereklyét Bulgáriába, ami meg is történt 1194-ben. Éljen a magyar-bolgár barátság!

      Az együttes egyébként 2023-ban ünnepli majd fennállásának 20 éves jubileumát, ebben az évben pedig sikeresen zárta a következő pályázatokat:

      "Hazai néptáncegyüttesek szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése 2019”. CSSP-E-NEPTANC-MO-2019-0039: A Pro Cultura Minoritatum Hungariae-díjas karcagi Biljana bolgár néptáncegyüttes támogatása (támogatás mértéke: 2.000.000 forint, népviselet és kiegészítők beszerzése, készíttetése).

      "Táncházak szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése 2019”. CSSP-E-TANCHAZ-2019-0023: Bulgáriával és hazánkkal a szívünkben táncházprogram megrendezése (támogatás mértéke: 700.000 forint, oktatók és előadók tiszteletdíja, útiköltsége).

      Jelenleg pedig egy újdonsült nyertes pályázatnak köszönhetően (Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla Program Kollégium, szakterület Táncművészet) egy nagyon komoly pályázaton dolgozik az együttes, melynek megvalósítására 2021. augusztus 31-ig kerül sor. A projekt címe: "Szelek szárnyán: a Pro Cultura Minoritatum Hungariae-díjas karcagi Biljana bolgár néptáncegyüttes élőzenés koreográfiazenéjének létrehozására, stúdiófelvételére (támogatás mértéke: 600.000 forint). Ennek keretén belül az együttesnek saját, minimum 25 perces zeneszáma és színpadi tánckoreográfiája is készül. A zenei- és stúdiófelvételekre Bulgáriában, Plovdivban és Várnában kerül majd sor (zeneszerző: Nikolay Gurbanov, zenei alkotótárs, koreográfus: Diana Dobreva), az erre készült táncprodukció bemutatására – a járványhelyzetre való tekintettel - pedig minden reményünk szerint elsőként Karcagon. Szeretettel és örömmel várjuk kedves vendégeinket erre és a további bemutatóinkra is!

                                                                                                                       MAJOR

https://www.nka.hu

https://www.halmosbelaprogram.hu


2020. december 10.

A KARCAGI ÖREGDIÁKOK BARÁTI KÖRÉNEK 2020-BAN KIÍRT PÁLYÁZATAI

Az idei témák: 1956, iskolánk értékeinek kisfilmen való megjelenítése, Csokonai


A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre 2020 őszén is olyan lehetőségekkel ajándékozta meg iskolánk tanulóit, amelyek mindannyiunk számára hasznos és érdekes tartalommal bírhatnak. A 2019/2020-as tanévben kiírásra került egy 1956-os eseményekről szóló esszépályázat, melyet a baráti kör a 2020/2021-es tanévre szólóan újra megfogalmazott. A pályázati lehetőségek köre ugyanakkor két érdekes elemmel tovább bővült, hiszen diákjainknak lehetősége lesz az iskola múltjáról, jelenéről, évszázados értékeiről szóló kisfilmek elkészítésére, valamint egy Csokonai Vitéz Mihály karcagi kapcsolatait is érintő téma feldolgozására. E mellett továbbra is tervben van a matematika terén legjobb eredményeket elérő tanulóink év végi jutalmazása a B. Major László Emlékdíjjal. Tanítványainknak sikeres pályázást és jó munkát kívánunk, ugyanakkor köszönjük a baráti kör nagylelkű felajánlásait, melyekkel az intézményünkben folyó, szép hagyományokkal rendelkező értékteremtő munkát kívánják ösztönözni.


2020. december 3.

MÁSODIK HELY AZ ALKOTÓPÁLYÁZATON

Vonulás a madárvilágban


A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett "Vonulás a madárvilágban” elnevezésű alkotópályázat szép sikert hozott iskolánk 10. A osztályos tanulója, Nagy Noémi számára.


A 2020 őszére időzített megmérettetésre a több korcsoportban beérkezett összesen 142 pályaműből 17 munka kötődik a középiskolás korosztályhoz. Ebben a mezőnyben sikerült Noéminek a második helyen végezni, mely eredményhez mindannyian szívből gratulálunk!


2020. december 1.

EREDMÉNYEK EGY VERSÍRÓ PÁLYÁZATRÓL


Az elmúlt tanévben a magyar kultúra napja alkalmából a kisújszállási Arany János Városi Könyvtár versíró pályázatot hirdetett középiskolás és felnőtt kategóriában. A vírushelyzet miatt a tavaszra meghirdetett eredményhirdetés elmaradt, így az eredmények csak most, novemberben kerültek kihirdetésre. Iskolánk tanulói is tollat ragadtak, és közülük Vajó Fanni 11.B osztályos tanuló elnyerte a középiskolás kategória I. helyezését Csönd című költeményével. Jutalma egy 10.000 Ft értékű Libri könyvutalvány, valamint verse megjelenik a Nagykun Kalendárium 2021. évi számában. Eredményéhez szívből gratulálunk!


2020. november 26

ÚJRAGONDOLT NYÍLT NAP A NAGYTEMPLOMBAN


Intézményünk 2020. november 9-én rendezte meg az irántunk érdeklődő nyolcadikos diákok számára iskolaismertető nyílt napját. Mivel az iskola épületében nem tudtunk találkozni, ezért a rendezvénynek a református nagytemplom adott otthont. Újragondolt formában, a járványügyi szabályok betartásával, nyílt tanórák nélkül, de mégis személyes jelenléttel igyekeztünk bemutatni a Nagykunrefiben megtapasztalható mindennapokat. Tóth Barna igazgató úr köszöntése után egy kisfilmet láthattak vendégeink, majd egy diasorozat alapján tájékozódhattak a nálunk elérhető tanulmányi területekről, eredményeinkről, művészeti és sportéletünkről, hitéletünkről, valamint diákprogramjainkról. Református gimnáziumunkban ötféle emelt óraszámú képzési lehetőség szerepel a palettán. Az angol nyelvi lehetőségről Auner Kinga 11. A, a biológia-kémia vonalról Demeter Nóra 12. C, a matematika-fizika képzésről Szabó Éva Mária és Gulybán Dániel 11. C, az informatika világáról Papp Gréta 12. B, a magyar-történelem irányvonalról pedig Kiss György Zétény 11. A, valamint Magyar Donatella Gréta és Szegedi Sarolta Dóra 9. A osztályos tanulók beszéltek. Élőben volt jelen egy-egy rövid produkcióval iskolánk énekkara, a Bel Canto vegyeskar Székely Éva Mária tanárnő vezényletével, a Biljana bolgár néptáncegyüttes Major János tanár úr művészeti vezetésével, valamint a Főnix diákszínpad Nagy Tünde Mária tanárnő szakmai irányításával. Az iskola gazdag sportéletéről Gresku Regina 12. B és Pataki Máté 12. C, fiatalos hitéleti tevékenységeinkről Fodor Ivett 11. A, sokszínű és vidám diákéletünkről pedig diákönkormányzatunk elnöke, Varga Petra 12. C osztályos tanulók tartott érdekes beszámolót. A rendezvény végén igazgató úr köszönte meg a szépszámú érdeklődést további jó tanulást és jó egészséget kívánva. Kiemelte, hogy annak a nagykunrefis életérzésnek az átélésére várjuk a kedves nyolcadik évfolyamos diákokat, ahol az ünnepeknek igazi méltósága, a tanulásnak valódi becsülete és értéke, a diákéletnek pedig belülről fakadó vidámsága és szépsége van.


2020. november 10

PÁLYAORIENTÁCIÓS KÉPZÉS A NEXUS KÖZÖSSÉGGEL


Iskolánk volt diákja, Ökrös Dávid a Nexus Közösség képviseletében még a tanévkezdés alkalmával ajánlotta fel azt a képzési lehetőséget iskolánk 11-12. évfolyamos diákjai számára, amelynek segítségével közelebb kerülhetnek az önéletrajzírás és az állásinterjú rejtelmeihez. A két téma feldolgozása során nemcsak a megszokott tartalmi elemek beépítéséről esett szó, hanem a legújabb digitális lehetőségek alkalmazásáról is. A közvetlen hangvételű, élvezetes találkozáson tanítványaink egy új szemléletmóddal is gazdagodhattak, amely a dokumentumok személyessé tételének lehetőségeit is bemutatta.


2020. november 10

MŰVÉSZETI TÁBOR A REFORMÁCIÓ EMLÉKNAPJA ALKALMÁBÓL


Október 30-31. között iskolánk énekkaros és színjátszókörös diákjai számára lehetőség nyílt arra, hogy kétnapos kiránduláson vegyenek részt Székely Éva és Nagy Tünde Mária tanárnők kíséretében Egerben és környékén.


A kirándulás fontos célja volt, hogy közösen emlékezzünk meg a reformáció emléknapjáról. Azért is örültünk ennek a lehetőségnek, mert a járványügyi helyzet miatt elmaradt horvátországi utunkat is pótoltuk ezzel, emellett iskolánk két, nagy múltra visszatekintő művészeti csoportjához csatlakozott új tagok is bekapcsolódhattak a közös munkába.


Kirándulásunk első állomása Eger városának történelmi negyede volt, ahol városnézésre került sor. Többek között megtekinthettük a Bazilikát és a Dobó teret is. Kora délután érkeztünk meg a szállásunkra, Felsőtárkányba, ahol a szobák elfoglalását követően próbák vették kezdetüket. Ezek előtt igeolvasással és egyházi énekekkel emlékeztünk meg a reformációról. A vacsorát követően az este hátralevő részét szabadprogrammal és pihenéssel töltöttük. A másnapra tervezett programunkat sajnálatos módon az időjárási körülmények befolyásolták.


Összességében elmondható, hogy nagyszerű hangulatban telt el ez a két nap, a próbákat produktivitás jellemezte. Sok-sok emlékkel és új ismerősökkel gazdagodtunk az utazásunk során. Diáktárasaim nevében is szeretném megköszönni a fenntartó Karcagi Református Egyházközségnek, valamint iskolánk vezetőségének a támogatást, melyet a kirándulásunkhoz nyújtottak.


Ferenczi Sára, 11. A


2020. november 10

NAGY NYÁRI HATÁRTALANUL VETÉLKEDŐ 2020


Iskolánk 10.C osztálya augusztus végén vett részt első alkalommal ezen a vetélkedőn. A megmérettetés célja, hogy lehetőséget teremtsen az anyaországi és külhoni fiatalok számára közös történelmünk és kultúránk mélyebb megismerésére, a nemzeti összetartozás érzésének erősítésére, valamint az egymás közötti kapcsolatok szorosabbra fűzésére. Külhoni és anyaországi diákok egyaránt próbára tehették tudásukat a Nemzetpolitikai Államtitkárság Határtalanul programjának virtuális nyári vetélkedőjén. A feladatok a magyar történelem, irodalom, néprajz és földrajz témaköréből kerülnek ki. Az államtitkárság második alkalommal hirdette meg az online vetélkedőt a Határtalanul program keretében. Az elődöntő keretében összesen 30 feladatot kellett megoldaniuk a fiataloknak 25 perc alatt. A helyes válaszok száma és a teszt kitöltésére fordított idő alapján alakult ki az elődöntő sorrendje, melyből a legjobbak a döntőbe jutottak. A játékosok legjobb eredményeit régiónként értékelte a zsűri. A döntő online formában került megrendezésre. A 10.C bejutott a döntőbe, de sajnos nem tudtunk rajta részt venni, mert az egész osztály karanténban volt a kijelölt napon. Jövőre újra megpróbáljuk majd!

Türke Beáta osztályfőnök


2020. november 04.

KIBOCSÁTÓ ISTENTISZTELET, ’56-OS MEGEMLÉKEZÉS ÉS TANULÓI FOGADALOMTÉTEL A NAGYTEMPLOMBAN

Méltóságteljes ünneplés az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon


Többszörös ünnepléssel, a Karcagi Református Nagytemplomban zárult iskolánk számára a 2020/2021-es tanév első két hónapja. A sok izgalommal átszőtt, de mégis sok szép pillanatot tartogató időszak végén az őszi szünetre készülődtünk. Több évszázados hagyomány egyházunk berkein belül, hogy egy-egy nagyobb szünidőre készülődve egy kibocsátó istentisztelet keretein belül némi lelki táplálékkal, egyúttal fontos küldetéssel vértezzük fel tanítványainkat. Így történt ez 2020. október 22-én is, amikor Nt. Koncz Tibor esperes úr igehirdetését hallgathattuk, aki megemlékezett természetesen az október 31-én ünneplendő reformáció emléknapjáról is. A templomi alkalom második részében az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit idéztük meg. Ünnepi beszédet mondott Szentesi Zoltán tanár úr, majd egy irodalmi összeállítást láthattunk, melyet Bozsó-Török Tímea és Nagy Tünde Mária tanárnő állított össze. A "Magyarnak lenni 1956-ban” című megemlékezésben gimnáziumunk 9. A és 10. B osztályos tanulói közül szerepeltek többen. A nap zárásaként iskolánk legifjabb diákjai tettek fogadalmat, majd név szerinti szólítás után ünnepélyes keretek között vehették át az iskolajelvényeket Nt. Koncz Tibor esperes úrtól, Szentesi Lajos főgondnok úrtól, Tóth Barna igazgató úrtól és Kisari Katalin igazgatóhelyettes asszonytól. A szolgálattevőknek szívből köszönjük az elvégzett munkát, fogadalmat tett tanulóinknak pedig szeretettel gratulálunk! Minden kedves tanítványunknak, tanárainknak, valamint iskolánk minden dolgozójának jó egészséget és tartalmas kikapcsolódást kívánunk az őszi szünetre!


2020. október 25.

SZALAGAVATÓ A NAGYKUNREFIBEN 2020 ŐSZÉN IS

"Kötődni (…) Hazához, múlthoz, jelenhez, jövőhöz, a kövek közül kiperdült időhöz" (Bornemissza Endre)


Istennek hála, 2020. október 17-én megrendezésre kerülhetett a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium szalagavató ünnepsége. Az ismert körülmények miatt az eredeti helyszín, a karcagi kultúrpalota helyett a városi sportcsarnok adott otthont a rendezvénynek. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy végzős tanítványainkat és meghívott vendégeiket az ünnep hangulatához méltó körülmények várják. Ezúton köszönjük Karcag város vezetése és a Déryné Kulturális Központ odafigyelését és segítségét! A 12. évfolyamos diákok ünnepélyes bevonulása után a meghívott vendégek üdvözlése következett, majd Tóth Barna igazgató úr köszöntötte az ünnepelteket. Ezután vette kezdetét meghitt hangulatban a sokak által várt szalagtűző ceremónia. A szalagtűzés után végzős tanítványaink irodalmi műsorát láthatták a kedves jelenlévők, melynek címe a Punnany Massif együttes egyik dalszövegéből vett idézet volt: "Az életedről szóló film, amit forgatsz, az vágatlan!” A Szabó Júlia Ildikó tanárnő által összeállított műsorban egyaránt találhattunk ünnepélyes, humoros és megható gondolatokat is. Hallhattunk élő gitár- és klarinétjátékot, valamint más zenei betéteket is, melyek zongorakíséretében Székely Éva Mária tanárnő működött közre. A közös dal után, mely egy ősi ír áldás feldolgozása volt, tanítványaink egy-egy szál fehér rózsával köszöntötték szüleiket, szeretteiket. Az est utolsó részére készülődve a 12. évfolyamos osztályok kisfilmjei kerültek levetítésre. Az est a sokak által talán leginkább várt résszel, a nyitótáncok bemutatásával zárult. A 12. D osztály bécsi keringőjét Kele Andrea tánctanárnő koreografálta és tanította be, a 12. B osztály lendületes jive produkciója és a 12. C osztály bécsi keringője pedig Kacsora Tamás táncpedagógus munkáját dicséri. Tanítványainknak, szüleiknek és családjaiknak szívből gratulálunk, az érettségire való felkészüléshez pedig sok erőt és kitartást kívánunk. Ugyancsak szeretettel gratulálunk a végzős osztályok osztályfőnökeinek, Dr. Pintér Zoltán Árpád tanár úrnak (12. B), Kisari Katalin tanárnőnek (12. C) és Bozsó-Török Tímea tanárnőnek (12. D). Köszönjük az általuk elvégzett kitartó munkát és a tanítványaik számára nyújtott önzetlen segítséget. Az egész rendezvény megvalósulásáért legyen Egyedül Istené a Dicsőség: Soli Deo Gloria!


2020. október 25.

MEGYEI IRODALOM VERSENY

Eredmények az előző tanév végéről


Az elmúlt tanévben tizedik évfolyamon megrendezésre került középiskolások számára a megyei irodalom verseny. Az írásbeli eredmények alapján Kiss György Zétény 11. A és Szakács Bence 11. C osztályos tanulók a szóbeli fordulón mérettették meg volna tudásukat, de sajnos ez a vírushelyzet miatt elmaradt. Így a szervezők az írásbeli eredményeket összesítették, és ez alapján alakult ki a végső sorrend: Kiss György Zétény II. helyezést, Szakács Bence pedig III. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Bozsó-Török Tímea tanárnő. Mindenkinek szívből gratulálunk!


2020. október 22.

ISKOLÁNK TOVÁBBRA IS KIÁLL A SVÁJCI KAPCSOLAT MELLETT

Kantonsschule Hottingen Zürich – Karcagi Nagykun Református Gimnázium


Immár 16 éve működik az a cserediák-kapcsolat, amelynek keretében minden ősszel egy nagyjából húsz fős küldöttséget szoktunk fogadni a zürichi Kantonsschule Hottingen középiskolából. A szeptember végi vendéglátást svájci barátaink májusban szokták viszonozni, így az évek során közel 200 tanulónk, valamint több pedagógusunk jutott el Svájcba. Valódi különlegesség ez a kapcsolat, sokak számára igazi életre szóló élmény. Az óralátogatások, közös kirándulások, kulturális programok, szabadidős tevékenységek nemcsak ismeretségeket, hanem sok esetben barátságokat is szőttek. Az ismert járványhelyzet miatt már tavasszal sem tudtunk találkozni Zürichben, és nem volt esélyünk megvalósítani a Karcagra tervezett őszi programokat sem. A két iskola azonban levélben kölcsönösen biztosította egymást a kapcsolat folytatásának szándékáról. A svájci iskola képviseletében Stephan Amstutz igazgatóhelyettes úr elmondta, hogy a cserediák-kapcsolattól mindkét fél gazdagabbá válik, mert lehetőség nyílik általa egy másik kultúrába való értékes betekintésre. Tolmácsolta továbbá az intézmény G3a osztályának üdvözletét és meghívását a szokásos tavaszi időpontban, amennyiben a járványhelyzet ezt lehetővé teszi. Az érintett osztály egy üdvözlőlapot is elküldött számunkra. Tóth Barna igazgató úr a karcagiak találkozási szándékát erősítette meg. Kiemelte, hogy mindig abban bízik, hogy a nagyon fontos szakmai, kulturális és szabadidős tevékenységek középpontjában mindig maga az ember és az emberség áll. Bízva a helyzet mielőbbi rendeződésében svájci barátainknak az előttünk álló időszakhoz mi is sok erőt, türelmet és jó egészséget kívánunk!


2020. október 22.

A KARCAGI NAGYKUN VADÁSZTÁRSASÁG VENDÉGEI VOLTUNK

"A vadászat vadűzés és erdőzúgás, de több erdőzúgás" (Széchenyi Zsigmond)


A Pályaorientáció biztosítása a Karcagi Református Egyházközség által fenntartott köznevelési intézményekben című projekt újabb állomásához érkezett. A 9.A és a 10.C osztályokból összesen 51 tanuló volt részese a karcagi vadászházban megvalósult találkozásnak. Házigazdánk a Nagykun Vadásztársaság fővadásza, Tömöry Zoltán volt, aki kiválóan felépített előadásával több szemszögből is bemutatta ezt az érdekes, természetközeli hivatást. A vadgazdálkodástól a különféle fegyverek, lőszerek és távcsövek bemutatásán át érintette a fegyvertartás szabályait és jogi vonatkozásait is. Beszélt a magyarországi vadállományról, a különféle trófeákról, a vadhús feldolgozásáról. Tanítványaink több kérdést is feltettek, így az alkalom második felére egy közvetlenebb beszélgetés is kialakult. Az egész találkozás középpontjában azonban végig a természet szeretete és a vad tisztelete állt, mert ahogyan fővadász úr el is mondta nekünk a Széchenyi Zsigmondtól származó idézetet: "A vadászat vadűzés és erdőzúgás, de több erdőzúgás".


2020. október 15.

PÁLYAORIENTÁCIÓS LÁTOGATÁS A DEBRECENI ÁLLATKERTBEN


Iskolánk diákjai az EFOP-3.2.5-17-2017-00047 azonosító számú Pályaorientáció biztosítása a Karcagi Református Egyházközség által fenntartott köznevelési intézményekben című projekt keretében a Debreceni Állatkertben tettek szakmai jellegű látogatást 2020. október 14-én. A kicsit szomorkás, esős délelőttön a 9.B és 9.C osztályokból összesen 51 tanuló vett részt az utazáson. A rendezvény célja nem pusztán a látványosságok megtekintése volt, hanem igyekeztünk egy kicsit a színfalak mögé is betekinteni. Így ejtettünk szót azokról a szakmákról, amelyek nélkülözhetetlenek egy ilyen intézmény megfelelő működtetéséhez. Az állatkerti gondozóktól a technikai személyzeten és az állatorvosi felügyeleten túl szóba kerültek a biológiához és földrajzhoz kapcsolható egyéb természettudományos tartalmak is. A gazdaságos működtetéshez elengedhetetlen a megfelelő marketing, az optimális erőforrás-felhasználás, vagy éppen a modern informatikai lehetőségek ismerete. A nap talán legfontosabb mondanivalója pontosan ebben a komplex látásmódban rejlik. Abban bízunk, hogy tanítványaink a gyermekkori élmények felelevenítése mellett olyan információkhoz is jutottak, melyek felnőttként is segítik majd őket szakmai előmenetelük során.


2020. október 15.

ŐSZI SZERETETHÍD


Iskolánk rendszeresen csatlakozik a Magyar Református Egyház által szervezett Szeretethíd programhoz. Ez az októberi egy rendhagyó alkalom volt, a májusban elmaradt rendezvény pótlása. A 10. osztályos diákok 2020.10.09-én, péntek délelőtt önkénteskedtek. Az időjárás kegyeibe fogadott minket, és napsütéses időben lelkesen kezdett hozzá a munkához a közel 80 diák és az őket segítő pedagógusok.

Négy területen tevékenykedtünk az iskolának és a Karcagi Egyházközségnek segítve. A 10.B osztályos lányok két fiúval a templomot takarították, portalanították. Munkájuk nyomán csillog-villog a patinás épület. A 10.A osztály tagjai nagy lelkesedéssel a tornateremben és a tornaszertárban selejteztek, valamint az öltözőket fertőtlenítették. A 10.C osztályból kilenc lány és két fiú a könyvtárban selejtezett, könyvtári jegyzékeket írtak. Nagyon dolgosak voltak, így jól haladt a munka. A 10.C osztály fiúcsapata az udvart vette kezelésbe. Voltak, akik az udvaron seperték össze a faleveleket, munkájuk nyomán megtisztult a fák alja, és meg is telt egy nagy zöld konténer a zöldhulladékkal. A másik csoport pedig igazán keményen dolgozott, mert az udvari tárolóból pakolták ki a selejtezésre váró székeket, asztalokat.

Minden csoport derekasan helytállt, rengeteget dolgoztak a tanulók. Elfáradtak, de megtapasztalták az önzetlen tevékenység mindenen átívelő szeretetből épített hídját.


Türke Beáta

vallástanár, koordinátor


2020. október 14.

KUTDIÁK TUDOMÁNYOS ESSZÉPÁLYÁZAT: DOBOGÓN A KARCAGI FIATALEMBER

"Ahol megtalálod a helyed"


A Kutató Diákok Mozgalma tavasszal hirdette meg országos tudományos esszépályázatát azon középiskolai tanulók számára, akik saját tudományos projekttel rendelkeznek, többek között azzal a céllal, hogy tudományos eredményeiket írásos formában is bemutathassák, ezáltal megismerkedhessenek a publikálás alapjaival. Az elvárások között szerepelt a széleskörű adatgyűjtés és a tudományos igényű kidolgozás. A téma lehetett saját kutatás, vagy a kutató diákok leírhatták, hogy egy témával kapcsolatban hogyan építenének fel egy kutatást, milyen kérdésekre keresnék a választ és milyen eredményekre számítanának. Az eredményhirdetésre augusztusban került sor.

Nagy örömünkre szolgál, hogy Csontos Gergő (a csurgói RKTDK 1. helyezettje, a "Milyen jó, hogy itt vagyunk" - Nemzeti Összetartozás Napja videópályázat eredményes résztvevője), a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 10.C osztályos tanulója a "Történelem, családtörténet és életpályakutatás" szekcióban II. helyezést ért el pályamunkájával. Dolgozatának címe: A Nagykunság "aranya": a karcagi birkatartás természetföldrajzi alapjaitól az autentikus birkapörkölt elkészítéséig. Igényesen kidolgozott pályaművében részletesen ír a helyi birkatartás geográfiai alapjairól, a karcagi birkapörköltről, mint hungarikumról, családja, a Csontos család által elkészített autentikus ételről, továbbá annak turizmusföldrajzi és gasztronómiai indexeiről. Dolgozatában felhasználta a Debreceni Egyetem AKIT Karcagi Kutatóintézet méréseinek eredményeit is. A tanuló mentortanára Major János.

Gergő oklevél- és könyvjutalomban részesült, kimagasló eredményéhez az intézmény vezetősége és a tantestület nevében szívből gratulálunk, további kutató munkájához és pályázataihoz sok sikert kívánunk.

MJ


2020. október 6.

A KARCAGI ÖREGDIÁKOK BARÁTI KÖRÉNEK TALÁLKOZÓJA

Karcag, 2020. október 3.


Az idei ősz nem könnyítette meg a karcagi gimnázium egykori tanítványainak találkozási szándékát. Az alkalmat a kör tagjai a szokásoknak megfelelően ezúttal is október első szombatjára tervezték. Tudtuk, hogy többeknek nem lesz módjában vállalni az utazással járó kockázatot, valamint október elejére az is kiderült, hogy az intézmény épületében nem tudjuk megrendezni a találkozót. Ezúton is köszönjük az Euro Kft. vendégszeretetét, akik az ebéd mellett a közgyűlésre is rendelkezésre bocsátották a Lovagudvart. A találkozó, melyet Pánti Ildikó önkormányzati képviselő asszony is megtisztelt jelenlétével, a Himnusz eléneklésével kezdődött. A rendezvény elején Szentesi Zoltán tanár úr köszöntötte a jelenlévőket szívhez szóló gondolataival. Tóth Barna igazgató úr a fenntartó Karcagi Református Egyházközség köszöntését is átadva a református gimnázium jelenéről beszélt a többszázéves múlttal és az iskola jövendőjével való kapcsolatot is keresve. A beszámolót követő közgyűlésen a baráti kör új elnököt választott Bihari László személyében. Elnök úrnak a választáshoz szeretettel gratulálunk, a vezetőtársakkal együtt végzendő munkához sok erőt kívánunk. Bízunk benne, hogy a következő találkozás alkalmával újra az ősi falak között, jó egészségben köszönthetjük majd egymást.


2020. október 5.

RENDHAGYÓ GÓLYAHÉT ÉS GÓLYAEST A REFIGIMIBEN


Szeptember 21. és 24. között rendeztük meg a járványügyi protokollt betartva, részben rendhagyó, részben hagyományos módon a 2020/2021-es tanév friss gólyáit felavató programsorozatunkat. A Gólyatábor után ezen a héten folytatódtak a kilencedikes diákok megpróbáltatásai. Első nap takarítóknak kellett felöltöznünk és teljesíteni a Diákönkormányzat által felállított akadályokat. Seprűvel, felmosóval, vödörrel felvértezve érkeztünk a Gimnázium épületébe. A legnagyobb sikert az Animal Cannibals slágerére koreografált osztálytáncok aratták. Szerdán közmunkások hada lepte el az iskola épületét. Minden szünetben sportos megmérettetések vártak ránk, amiket jó kedvvel, humorral fűszereztek a szervezők. Csütörtökön, az utolsó napon pizsamában, köntösben, plüssállatkákkal érkeztünk a suliba. Sor került lufilyukasztásra, ügyességi sorversenyekre, sok-sok nevetésre. A hetet a délután lebonyolított Gólyaavató zárta, ahol a kis gólyákat a gólyaesküvel avatták fel vicces formában a Diákönkormányzat tagjai. Az eskü letételét a 10.-esek humoros osztályelőadásai követték, amelyek nagyon fergetesre sikerültek. Nagy köszönet az osztályfőnökeiknek, Tóth Orsolya (10.B), Türke Beáta (10.C) és Major János (10.A) pedagógusoknak. A rendezvénysorozatot a kilencedikes osztályok számára egy-egy közös pizzázás és a nyereménytorták elfogyasztása zárta.

A Gólyahetet a 9.C osztály közössége nyerte, Hunyadi Ildikó osztályfőnök vezetésével. A második helyen végzett a 9.A osztály, Szentesi Zoltán tanár úr vezetésével és a harmadik helyet a 9.B osztály szerezte meg Tóth Andrea tanárnő segítéségével. Osztályfőnök kollegáim nevében szeretném nagy tisztelettel megköszönni a Diákönkormányzat stábjának kiemelkedő szolgálatát, az iskolavezetés anyagi és morális segítségét és az említett osztályfőnök kollegáim kitartását, humánus együttműködését és türelmét a sikeres rendezvény lebonyolítása érdekében.


Tóth Andrea

a 9. B osztályfőnöke


2020. október 5.

PRÓBA TŰZRIADÓ A REFORMÁTUS GIMNÁZIUMBAN


2020. szeptember 16-án került sor iskolánkban az évente szokásos próba tűzriadóra. Az idei alkalom különlegessége az volt, hogy az elméleti ismeretek felelevenítése mellett a gyakorlatban is bemutatásra került a porral oltó készülékek használata, melyet iskolánk diákjai is kipróbálhattak. Az intézmény tanulói és dolgozói a riadó során elvárható feladatokat bár jól teljesítették, mégis azt reméljük, hogy azok éles helyzetben való alkalmazására nem lesz szükség.


2020. szept. 25.

ISMÉT GÓLYATÁBOR A REFI GIMIBEN...


Diákönkormányzatunk idén is megszervezte a már hagyományosnak mondható Gólyatáborát, ahol a kilencedikes diákjainkat köszöntjük. Ebben a tanévben különös figyelmet fordítottunk a kialakult járványügyi helyzet miatt tanáraink és diákjaink biztonságára. Minden feltételnek igyekeztünk megfelelni, a tanulókat és a segítő dökös diákokat az iskola vezetése által szervezett különjáratú autóbusz szállította a tábor helyszínére, Berekfürdőre, a Megbékélés Házába és másnap vissza a gimnázium épülete elé.

A gólyák 2020. szeptember 4-én, pénteken az első 3 tanítási óra után utaztak ki a nagy megmérettetésre. Kint már várták őket a szervező felsőbb évfolyamosok. Gyors regisztrációt követően a diákokat köszöntötte Tóth Barna igazgató úr és Türke Beáta vallástanárnő. Nagy izgalommal megkezdődtek a vicces, sokszor megoldhatatlannak látszó feladatok. A jó idő miatt a programok többsége az udvaron valósult meg. Voltak sorversenyek, lufilyukasztás, csipeszkeresés, karaoke, just dance, stb. Szombaton az osztályok előadták osztályfőnökeiknek a táborban íródott dalaikat rap, rock és népzenei stílusban.

A magam és az osztályfőnök kollegáim, Hunyadi Ildikó (9.C) és Szentesi Zoltán (9.A) nevében szeretném megköszönni a fenntartónk anyagi és erkölcsi segítségét és a diákönkormányzat lelkes munkáját. A gólyahéten folytatódnak a megmérettetéseink.:-)


Tóth Andrea

a 9.B osztály osztályfőnöke


2020. szept. 24.

KÉT TANÍTVÁNYUNK IS TÁMOGATÁST SZERZETT A RICHTER GEDEON PÁLYÁZATÁN!


A Richter Gedeon Talentum Alapítvány ez év júniusában pályázatot hirdetett, mivel ösztöndíjjal kívánja támogatni a 2020 őszétől végzős, a természettudományos tantárgyakban jártas tanulókat. A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium három tanulójával pályáztunk. A kuratórium figyelembe vette a tanulmányi eredményeket, a tanulmányi versenyeken való részvételt és a szociális szempontokat egyaránt. Az országból 20 középiskolás diákot választott ki a kuratórium, akit a tanév időszaka alatt havi 30.000 forinttal támogat. Örömmel értesültünk június közepén arról, hogy Demeter Nóra és Kis Gergő 12.C osztályos tanulók pályázata nyert. Gratulálunk mindkettőjüknek!

Hunyadi Ildikó szaktanár


2020. szept. 24.

RENDKÍVÜLI ÉNEKÓRA RÁKÁSZ GERGELLYEL

Karcagi Református Nagytemplom, 2020. szeptember 14.


Immár több éves múltra tekint vissza az a kapcsolat, melynek keretei között Rákász Gergely művész úr, koncertorgonista az őszi iskolakezdést követően Karcagra látogat. A nehéz egészségügyi helyzet ellenére a biztonsági előírások megtartásával az idei esztendőben is sikerült megvalósítani a találkozást. A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium tanulói mellett a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola diákjai is részesei lehettek annak a látványkoncertnek, melynek során az élőzene mellett művészi grafikák és animációk segítségével juthattunk el a háború kilátástalanságától az emberi lét magasabb értelméig. Az alkalom az ilyenkor megszokott iskolai légkör helyett a jóval nagyobb befogadóképességű református nagytemplomba került át, a hallgatóság létszáma pedig a korábbiakhoz képest csekélyebb lett. A meghitt környezet, az orgona és az ember természetes otthona nagyban hozzájárult ahhoz, hogy különleges alkalomként éljük meg ezt a csendes, szeptemberi délelőttöt.


2020. szept. 17.

BELÉPÉSI KORLÁTOZÁS


A járványügyi helyzetre való tekintettel az intézmény épületébe való belépés az iskola dolgozóin és tanulóin kívül más személyek számára kizárólag az igazgató előzetes engedélyével lehetséges.

Karcag, 2020. szeptember 08.


2020. szept. 08.

FERTŐTLENÍTŐSZEREK A VÁROSI ÖNKORMÁNYZATTÓL


2020. szeptember 1-jén Szepesi Tibor képviselő úr a Karcag Városi Önkormányzat nevében diákjaink és tanáraink számára egy-egy flakon kézfertőtlenítő oldatot ajándékozott, melyeket személyesen adott át igazgató úrnak. A különleges körülmények között induló tanév első napján nemcsak a fertőtlenítőszereket, hanem az odafigyelést és a bátorító szavakat is jó szívvel köszönjük!


2020. szept. 07.

TANÉVINDÍTÓ FERTŐTLENÍTÉS


2020. augusztus 29-én került sor arra a fertőtlenítő műveletre, melynek köszönhetően iskolaépületünk minden helyisége biztonságos körülmények között várhatja tanítványainkat és kollégáinkat. A feladat elvégzésére külső szakember segítségét kértünk. A szakszerű beavatkozás több hónapos felületi védettséget biztosít, melyet szükség esetén megismétlünk.


2020. szept. 07.

"MERT NEM A FÉLELEM LELKÉT ADTA NEKÜNK ISTEN, HANEM AZ ERŐ, A SZERETET ÉS A JÓZANSÁG LELKÉT." (2 TIM 1: 7)

Tanévnyitó istentisztelet a Karcagi Református Nagytemplomban


Szigorú biztonsági előírások betartása mellett 2020. szeptember 1-jén, az új tanév első tanítási napján került sor a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium ünnepélyes tanévnyitó istentiszteletére. Az iskolazászló vezetésével a nagytemplomba érkező közösség tagjai először a Tiszaföldvárról érkező Nt. Muzsik Tamás lelkipásztor úr igehirdetését hallhatták. Tóth Barna igazgató úr tanévnyitó beszédében külön köszöntötte az intézmény új tanulóit, valamint a tanári pályafutását nálunk folytató Németh Ildikó matematika szakos tanárnőt. A szokásoknak megfelelően elhangoztak az elmúlt tanév zárásának legfontosabb eredményei is, melyek hallatán együtt örülhettünk az országos mutatót jóval meghaladó 3,99-os érettségi átlagunknak és a 93%-os továbbtanulási eredményünknek. Istennek hála, az új tanév a járványhelyzet árnyékában ugyan, de hagyományos körülmények között indulhatott. A kialakult körülmények sajnos számtalan bizonytalanságot vetítenek előre. Célunk azonban az, hogy ezek között a nehéz körülmények között is tanítványaink testi, lelki és tudásbeli gyarapodását szolgáljuk felelősséggel és szeretettel, "mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten".


2020. szept. 07.

ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG

Nyírbátor, 2020. augusztus 29.


A kialakult járványhelyzet miatt a megszokottnál kisebb létszámban ugyan, de iskolánk küldöttsége is képviseltette magát 2020 augusztusának utolsó szombatján azon az istentiszteleten, melyen hivatalosan is megnyílt a Kárpát-medencei református köznevelési intézmények számára a 2020/2021-es tanév. Az ünnepi alkalmon Ft. Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett Igét, a tanévnyitó beszédet pedig Dr. Huszár Pál főgondnok úrtól, a Zsinat világi elnökétől hallhattuk. Köszöntőt mondott Ft. Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke, Dr. Fürjes Zoltán, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, valamint Máté Antal, Nyírbátor város polgármestere.

Az ünnepi műsorban közreműködtek a Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda pedagógusai és tanulói.

Megköszönve vendéglátóink mindannyiunk biztonságát szem előtt tartó odafigyelését és vendégszeretetét, egész Kárpát-medencei református köznevelési közösségünk számára sikerekben gazdag, Istentől megáldott új tanévet kívánunk!


2020. szept. 06.

2021-22 >>

2020-21 >>

2019-20 >>

2018-19 >>

2017-18 >>

2016-17 >>

2015-16 >>

2014-15 >>

2013-14 >>

2012-13 >>Karcagi Nagykun Református Gimnázium 5300 Karcag, Madarasi út 1-3. E-mail: info@reformatus.eu