jQuery UI Dialog - Default functionality statisztika
főoldal

Hírek, események


ÖTVENKÉT NEHÉZ NAP

Ballagást rendezhettünk a Nagykunrefiben


Ötvenkét nap. Éppen ennyi idő telt el 2020. április 30. óta, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium eredetileg tervezett ballagási időpontja óta. Ez alatt az idő alatt végzős tanítványaink sikeres érettségi vizsgát tettek, alsóbb évfolyamos tanulóink számára pedig a digitális oktatási rend keretei között szintén befejeződött a 2019/2020-as tanév. Az utóbbi három hónap során átélt sok bizonytalanság ellenére mindannyian reménykedtünk, hogy valahogyan mégis lesz alkalmunk méltó módon elköszönni 12. évfolyamos diákjainktól. Így érkezett el a különleges jogrend lezárása, és így érkezett el 2020. június 21-e is. Ez volt az a nap, amikor az iskola és a templom is ünneplőbe öltözött, amikor bár kissé szokatlan hangulatban, bár a jelenlévő vendégek számát és az ajándékvirágok mennyiségét illetően kicsit szerényebb körülmények között, de mégis megszólalhatott az utolsó csengőszó, és mégis volt alkalom ballagni a négy éven át otthont adó falak között. Az iskolától való elköszönés után a nagytemplomban folytatódott tovább az ünnepi alkalom. Nt. Koncz Tibor esperes úr igehirdetését követően Kovács Péter Barnabás 12. C osztályos tanuló búcsúüzenete, majd Szentesi Zoltán tanár úr elbocsátó gondolatai hangzottak el. A Karcagi Református Egyházközség támogatását Nyíri Léna 12. D és Sebők Lajos 12. B osztályos tanulók kapták meg. Hét végzős diák vehette át a ballagó tanulóknak járó legrangosabb elismerést, a Karcagi Református Középiskoláért Díjat: Czinege Tamás, Cséti Gabriella, Csontos György, Kovács Kíra, Kovács Péter Barnabás, Nagy Viktória és Poharánszki Petra Anna, mindannyian 12. C osztályos tanulók. Elhangzott, hogy Nagy Viktória elnyerte a Karcag Város Jó Tanulója, Jó Sportolója Díjat is, melyet egy későbbi, ünnepélyes keretek között megrendezendő városi ünnepségen vehet majd át. Czinege Tamás a földrajz tantárgyban nyújtott kiemelkedő teljesítménye és versenyeredményei alapján megkapta a Dr. Hajdú-Moharos József Földrajzi Tanulmányi Díjat. Ez után Nt. Koncz Tibor esperes úr és Tóth Barna igazgató úr további díjakat adtak át. Kiváló tanulmányi munkáért 4 fő, versenyeredményekért 16 fő, közösségi munkáért és hitéleti tevékenységért 7 fő, kiváló sportmunkáért pedig 5 fő végzős diák részére. Az elismerések sora 8 db jutalomkönyv átadásával zárult. Az iskolazászlóra Fodor Pálma Réka 12. B osztályos tanuló kötött emlékszalagot. A zászlóátadás alatt Kovács Bianka Gabriella csellójátékát hallgathattuk, melyet Székely Éva Mária tanárnő kísért zongorán. Különleges alkalom volt ez a nap, mert egy már-már elveszni látszó lehetőséget sikerült ötvenkét nap után életre hívni. Egy olyan lehetőséget, amely négy küzdelmekben és sikerekben gazdag tanévet zárt le méltóképpen egy iskola, egy nevelőtestület, 73 kiváló tanítvány és így 73 család életében is. Legyen mindezért egyedül Istené a dicsőség.

További képek a galériában.


2020. június 25.

LEZÁRULT A KÜLÖNLEGES ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK


Az elmúlt héten iskolánk mind a 73 végzős tanulója sikerrel zárta a 2020-as május-júniusi érettségi vizsgaidőszakot. Valóban különleges, eddig szokatlan körülmények között kellett helytállni vizsgázó diáknak és vizsgáztató tanárnak egyaránt. Már a május első felében megrendezett írásbeli vizsgák során is pozitívumként értékeltük, hogy egyrészt egyetlen tanulónk sem lépett vissza a megmérettetéstől, másrészt pedig mindenki egészségesen meg is tudott jelenni az adott időpontokban. Valódi örömmel töltött el bennünket, hogy a június 11. és június 13. között sorra kerülő szóbeli időszak zárásával ugyanezt mondhatjuk el és úgy engedhetjük tovább végzős tanítványainkat, hogy mind a 73 db érettségi bizonyítvány gazdára találhatott. A biztonsági előírások betartásával olyan érdekes külsőségek fogadták a résztvevőket, amelyet nemhogy a vizsgázók, de a legrutinosabb vizsgáztatók sem tapasztalhattak eddig. Megmaradt viszont a türelem, a nyugalom, a bátorító és inspiráló légkör, bár a feleletek száma töredéke volt az eddig megszokottaknak. Mindez szép eredményekkel párosult. 10 db kitűnő bizonyítvány született. A 12. B osztályból Nagy Gábor és Tóth Krisztina, a 12. C osztályból pedig Antal Péter, Czinege Tamás, Csontos György, Fazekas Ágnes, Fűtő Szabolcs Miklós, Kovács Kíra, Kovács Péter Barnabás és Vajó Gergely teljesített minden vizsgatárgyból jelesre, iskolai átlagunk pedig mindössze két századdal marad el a 4 egésztől. Köszönjük tanáraink helytállását, a szervezők segítségét, a szülők támogatását, sikeres érettségit tett fiataljainknak pedig sok szeretettel gratulálunk!


2020. június 24.

TANÉVZÁRÓ A JÁRVÁNY ÁRNYÉKÁBAN


Lezárult a 2019/2020-as tanév a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnáziumban is. A tanévzáró istentiszteletet 2020. június 18-án rendeztük. Bár a tanítási év tíz hónapjából hetet a megszokott körülmények között élhettünk meg, mégis valószínűleg mindenki számára az utolsó három hónap eseményei miatt lesz emlékezetes ez az időszak. Az istentiszteleten az igei szolgálatot Fazakas Márk nagytiszteletű úr végezte. Varga Petra 11. C osztályos tanuló szavalata után Tóth Mária tanárnő vehette át a fenntartó Karcagi Református Egyházközség által alapított Karcagi Református Középiskolai Oktatásért Díjat. A német nyelv szakos tanárnő 16 év óta szervezi azt a cserediák kapcsolatot, amelynek keretei között több mint 250 karcagi gimnazista juthatott el egy-egy hétre Zürichbe a Kantonsschule Hottingen középiskola vendégszeretetét élvezve, emellett anyanyelvi környezetben gyakorolva a német nyelvet. Átadásra került Cséti Máté Levente 11. B osztályos tanuló részére a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre által kiírt 1956-os témájú esszépályázat fődíja. Bejelentették annak a nyolc matematikában tehetséges tanulónak a nevét, akik a rendezvény után osztályfőnökeiktől vehették át a B. Major László Emlékdíjat: a 9. C osztályból Kovács Márton és Rigó Zoltán, a 10. C osztályból Gulybán Dániel, Papp Levente és Szabó Éva Mária, a 11. C osztályból pedig Dúzs Enikő Annamária, Ferenczi József és Józsa Szabolcs. A fenntartó testület minden tanév végén egy helyi pontozási rendszer alapján komoly jutalomban részesíti azon diákokat, akik a különféle tanulmányi és sportversenyeken képviselték eredményesen az iskolát. Az összességében félmillió forintnál is nagyobb jutalmat Szentesi Lajos főgondnok úr, Tóth Barna igazgató úr, valamint Kisari Katalin igazgatóhelyettes és Czinegéné Kiss Mária gazdasági igazgatóhelyettes asszony adta át a 99 fő díjazott tanuló számára. Végezetül a szokásoknak megfelelően igazgató úr tanévzáró beszéde következett, melyben a tanulóknak, a szülőknek és a kollégáknak is köszönetet mondva, valamint a Gondviselő Istennek is hálát adva zárta le a különleges nehézségekkel tarkított, ám mégis sok áldást tartogató 2019/2020-as tanévet.


2020. június 24.

MEGBECSÜLÉSRE MÉLTÓ HELYTÁLLÁS ÉS GYŐZELEM AZ ESSZÉÍRÓ PÁLYÁZATON!


Cséti Máté, iskolánk 11. B osztályos diákja eddig is közismert volt tanárai és osztálytársai előtt a modern történelem iránti rajongásáról. Máté, aki korábban több alkalommal is bizonyította kreatív és energikus hozzáállását a tanulmányi- és sportélet terén, a rá jellemző elkötelezettséggel vetette bele magát "Az 1956-os forradalom karcagi eseményei és az azt követő indokolatlan megtorlás" című esszépályázat teljesítésébe. A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre által még 2020. januárjában kiírt pályázatra diákunk a távoktatási munkarend ideje alatt országos és regionális levéltári adatbázisok, források, szakcikkek feldolgozásával, terjedelmére nézve jelentős, 10 oldalas, közel 13 ezer karakteres írásművet nyújtott be több hetes intenzív munka gyümölcseként a 2020. május végi határidőre.

Máté "Kivonatok az 1956-os forradalom és szabadságharc karcagi kötődéseiből" című írásműve több szempontból is figyelemre méltó tartalommal bír. Diákunk egyrészt a digitalizációs technológiai fejlődés révén egészen új, eddig feldolgozatlan sajtólevéltári forrásokat is feltárt. Másrészt a dolgozat értékét növeli, hogy lassan 15 éve jelent meg az utolsó, Karcag 1956-os történetéhez köthető tudományos feldolgozás, de a város ’56-os múltismeretének írott munkái zömében 20 évnél is régebbi írások, így diákunk a digitalizációs fejlődés révén online kereshetővé vált levéltári anyagok terén végzett kutatásával hozzá tudott járulni ezek bővítéséhez. Osztályfőnöke és történelemtanára, Dr. Pintér Zoltán Árpád tanár úr tanácsára Máté Karcag város forradalom alatti múltjából a gimnázium és forradalom közötti kapcsolatra koncentrált, mely kapcsolódási pontok a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, e pályázat kiírói számára is emlékezetesek lehettek. Különösképp Filep István egykori gimnáziumi tanár szerepének feltárását, a Karcagi Híradó nevű, 10 számot megért forradalmi röplap szerkesztése miatti meghurcolásának részleteit sikerült a dolgozatban alaposan körbejárni.

Cséti Máté érett, megbecsülésre méltó mentalitását, példaértékű hozzáállását talán dolgozata utolsó sorai bizonyítják a legfényesebben:

"Filep tanár úr sorsának feltárása szerintem számomra egy ablakot nyitott Karcag 1956-os múltjába, egy igazság és jogegyenlőség nélküli korba, de e képzeletbeli ablakból minden és mindenki nem látható. (…) Dolgozatommal tisztelegni kívánok egykori diáktársaim bátor fellépése, a forradalom ügye melletti elköteleződése mellett!"

Máté írásművének elkészítéséhez, pályázati győzelméhez gratulálunk, jövőre esedékes emelt szintű történelem érettségijéhez, terveinek megvalósításához minden jót, Isten gazdag áldását kívánjuk!

Dr. Pintér Zoltán Árpád


2020. június 23.

KI MIT TUBE?


Az idei tanévben nem hagyományos módon, de megrendeztük a szokásos évvégi diáknapunkat, 2020. június 12-én, pénteken Karantén Diáknap címmel.

Az osztályoknak egy kis videófilmet kellett készíteniük különböző témakörökben. Nagyon vicces és kreatív anyagok születtek. Láthattunk átírt videóklipet Majka egyik leghíresebb dalára, képekből, fotókból összeállított montázst, bepillantást nyerhettünk az osztályok életébe a karantén időszaka alatt.

Holtversenyben a legötletesebbnek találta a zsűri 3 tagja a 10. B és a 11. C osztály kisfimjeit, 2. helyen a 11. B osztály, a 3. helyen a 9. B osztály végzett.

Szívből gratulálunk a nyertes osztályoknak, akik a jutalmukat a következő tanév szeptemberében fogják megkapni.

A nyári szünetre jó kikapcsolódást és kellemes időtöltést kívánunk iskolánk minden tanárának és diákjának!

Tóth Andrea

DÖK segítő pedagógus


2020. június 23.

FÁJÓ SZÍVVEL EMLÉKEZÜNK POLGÁRMESTER ÚRRA"Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül" (1 Kor 15: 20)

2020. június 13-án érkezett a szomorú hír, mely szerint DOBOS LÁSZLÓ, városunk polgármestere türelemmel viselt súlyos betegsége után visszaadta lelkét Teremtőjének. Polgármester úr ezer szállal kötődött a Nagykunsághoz, Karcag városához, valamint a karcagi gimnáziumhoz is. Ezen iskola falai között töltötte középiskolás diákéveit, itt szerzett érettségi bizonyítványt, a tanári diploma megszerzése után ide tért vissza tanítani, később pedig igazgatóhelyettesként ugyanitt szerezhetett fontos vezetői tapasztalatokat. Ízig-vérig pedagógus volt. Később, már polgármesteri szolgálatának évei alatt is büszkén vallotta testnevelő tanári mivoltát, és a pedagógusközösség is mindig szívesen várta a közös találkozások alkalmait. Gimnáziumunk kék-fehér színeinek képviseletében számos szép diadal fűződik a nevéhez. Ezen sportsikerek és egyéb szakmai elismerések megélése mellett viszont még fontosabb, hogy egykori tanítványként, kollégaként, vagy városunk polgáraként nagyon sokan vagyunk, akik méltóságot, tisztességet és emberi tartást tanulhattunk tőle!

Kedves Tanár Úr! Tisztelt Polgármester Úr!

Hitünk szerint Arany Jánossal együtt mi is szeretettel valljuk:

"A LÉLEK ÉL: találkozunk!"

Tóth Barna


2020. június 15.

A SZÁZADIK ÉVFORDULÓ

Gimnázium a félárbócra engedett nemzeti lobogó árnyékában


Iskolánk tanulói és dolgozói 2020. június 4-én méltósággal emlékeztek a trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulóján. Dr. Pintér Zoltán Árpád tanár úr ünnepi beszédének meghallgatása után a Száz fájdalom, száz remény című összeállítást tekinthettük meg, amely száz részben, száz idézettel és száz képpel igyekezett felvillantani néhányat nemzetünk történelmének szép és fájdalmas pillanataiból. Köszönjük, hogy immár nem gyásznapként, hanem a nemzeti összetartozás napjaként élhetjük meg június 4-ét szeretettel gondolva határon túli magyar testvéreinkre is, valamint hálát adva a Teremtőnek megtartatásunkért és reményteljes jövendőnkért.


2020. június 11.

"MILYEN JÓ, HOGY ITT VAGYUNK"

Videópályázat iskolánk tanulójának, Csontos Gergőnek a részvételével


      Június 4., a nemzeti összetartozás napja alkalmából az erős magyar közösségek és a nemzeti összetartozás éve keretében fiataloknak szóló videópályázatot hirdetett a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága „Milyen jó, hogy itt vagyunk” címmel. A pályázat célja az volt, hogy megemlékezzünk a trianoni békediktátum századik évfordulójáról, és a járványügyi helyzet miatt szinte a mindenhol elmaradó június 4-i megemlékezések helyett a virtuális térben erősítsük a világ magyarságának határokon átívelő összetartozását.

      A pályázatra 10-25 év közötti külhoni és anyaországi fiatalok jelentkezhettek olyan, telefonnal vagy akár kamerával készült alkotással (kisfilmmel vagy videóüzenettel), amelyben bemutatják, mit jelent számukra az összetartozás. A pályázók interjút készíthettek szüleikkel, nagyszüleikkel, barátaikkal, tanáraikkal, osztályfőnökükkel, de akár csoportosan, táncos vagy zenés produkció keretében is kifejezhették, mit jelent számukra a magyarság és az összetartozás. A fiatalok három korcsoportban jelentkezhettek: 10-14 évesek, 15-18 évesek és 19-25 évesek korosztálya. Az alkotások hossza minimum 15 másodperc, maximum 5 perc lehetett. A felhívás az egész világ magyarságát megmozgatta: a szűk két hetes beadási határidő alatt több mint félezer pályamunka érkezett a Föld minden tájáról, Kanadától Székelyföldön át Argentínáig. Az eredményhirdetés június 3-án élőben zajlott a Külhoni Magyarok Youtube csatornáján, ahol korcsoportonként bemutatták a legjobb 10 kisfilmet, majd Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár jelentette be a győzteseket (két erdélyi és egy felvidéki alkotás nyert). A három győztes alkotás pénzjutalomban részesül, emellett számos különdíjat is kiosztanak a legjobb munkák alkotói között, amelyről a következő napokban döntenek. A felvezetőben elhangzott: a következő napokban a győztesek mellett az összes beérkezett pályamunkát közzéteszik a Külhoni Magyarok honlapon és Youtube csatornán. Forrás: http://www.kulhonimagyarok.hu

      Iskolánk, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 9.C osztályos tanulója, Csontos Gergő, 5 perces kisfilmet készített a pályázatra, melynek címe: "A legszentebb föld: egy nemzet, egy család, egy szívdobbanás..."

      Interjúalanya volt Tóth Barna, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium igazgatója, Dr. Pintér Zoltán Árpád, törtélem-földrajz szakos tanár, Kele Ádám, karcagi öregdiák, a Debreceni Egyetem hallgatója, valamint a pályázó nagypapája, id. Csontos György, karcagi juhász. A kisfilmben a tanuló részleteket szavalt Dvihallyné Oszuskó Sarolta "Fohász", valamint Szendrey Júlia „Magyar gyermek éneke” című verseiből.

      Csontos Gergő: „Nagyon jó volt egy kicsit belecsöppenni ebbe a filmes világba, jól éreztem magam a forgatás közben. Ezúton is köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki segítségével támogatott engem. A múltat nem engedjük, és sosem szabad felednünk. Olyan örökség ez, amelyet minden utánunk jövő generációnak tovább kell adnunk.”

      Gratulálunk a fiatal tehetségnek az igényesen elkészített alkotáshoz, további sikereket kívánunk! A kisfilm az alábbi linken érhető el, kellemes időtöltést kívánunk: https://www.youtube.com/watch?v=xS1j1Av4rOM

MAJOR


2020. június 06.

Karantén Diáknap 2020. június 12. péntek

Ki mit Tube?


Az idei tanévben nem hagyományos módon, de megrendezésre kerül a Diáknapunk.


Feladat:

Minden osztály elkészíti a 3 perces otthon összevágott, megszerkesztett, de mégis közösen létrehozott 3 perces videóját.


Témakörök:

  1. tánc
  2. éneklés
  3. vers és próza (mese)
  4. sport
  5. egyéb...

Határidő: 2020. június 12. 12:00

Feltöltés: Classroom - csoport

A zsűrizés szempontjai:

  1. 1. Időtartam
  2. 2. Kreativitás
  3. 3. Humor
  4. 4. Technikai kivitelezés

Eredményhirdetés: 2020. június 18. Tanévzáró ünnepség

Jutalom: Meglepetés, amit a 2020/2021-es tanév szeptemberének első hetében kap meg a győztes osztály.

A munkához jó fejtörést, jókedvet és virtuális összefogást kívánunk!


Diákönkormányzat


2020. június 06.

HÁROM GENERÁCIÓVAL AZ EGÉSZSÉGÉRT


Iskolánk tanulói 2020 májusában egy széleskörű egészségvédelmi program részeseivé váltak. Intézményünk a karcagi Vitalitás Orvosi Konzorciummal írt alá együttműködési megállapodást, melynek keretében tanítványaink négy igen fontos és időszerű témában kaphattak komoly szakmai útmutatást. A kialakult helyzetnek megfelelően digitális formában kiküldött tájékoztató anyagok a koronavírusról, az önvizsgálatról, a szenvedélybetegségekről és az egészséges táplálkozásról szóltak. Köszönjük tanítványaink érdeklődését, az osztályfőnökök segítségét, valamint köszönetünket fejezzük ki az orvosi konzorcium tagjainak is az összeállított anyagokért és a részvételi lehetőségért.

2020. június 06.

MÚZSÁM A TERMÉSZET

Kiváló eredmények a csurgói rajzpályázatról


A csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium által szervezett Református Középiskolák XXVI. Természettudományos Diákkonferenciája keretében meghirdetett "Múzsám a természet" című rajzpályázaton a 9-12. osztályosok korcsoportjában iskolánk tanulói a következő szép eredményeket érték el:


2. díj: GYÖKERES MÁRIA ZSÓFIA „Erdei patak” című munkájáért

3. díj: SZABÓ ÉVA MÁRIA „Az évszakokkal változunk” című alkotásáért


A rajzpályázat témája és mottója alapján természet ihlette vagy a természetvédelemmel kapcsolatos rajzokkal lehetett pályázni a tetszőleges festészeti technikával elkészített alkotásokkal. Gratulálunk diákjainknak és az őket felkészítő Sipos Ferencné tanárnőnek!


2020. június 06.

XIX. ÁPRILY LAJOS VERSENY


A Szentendrei Református Gimnázium által kiírt XIX. Áprily Lajos Verseny nemzetközi természetfotó, szépirodalom, és képzőművészet kategóriákban meghirdetett pályázatára első alkalommal jelentkeztünk. A versenyre készített pályamunkák benyújtási határidejét a koronavírus-járvány miatt meghosszabbították. Mészáros Lilla 9. A osztályos tanuló régóta szeret fotózni, ezért szép felvételeiből válogattunk hármat a pályázatra. "Esti nyugalom" című képe a Természetfotó kategória 9-12 osztályosai között ezüst minősítést nyert. Szép eredményéhez szívből gratulálunk!

2020. június 06.

CSURGÓI DIÁKKONFERENCIA: REFIS ARANYESŐ

Kiváló konferenciaeredményekkel zárták a 2019/2020-as tanévet fiatal kutatóink


"Mi pedig valamennyien az Ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre"(János 1,16)

A Polaneczky Ottó Emlékkonferencia – Református Középiskolák Természettudományos Diákkonferenciája a XXVI. évébe érkezett. A konferencia házigazdája a Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, amely nemes és rangos versengéssel kívánja támogatni a kutatni vágyó diákokat és az őket segítő szaktanárokat. Összesen hat szekcióban (biológia, földrajz, kémia, tárgyi néprajz, környezetvédelem, tudomány- és technikatörténet) mérhették össze tudásukat a fiatal versenyzők.

Sajnos az idei évben a koronavírus-járvány miatt nem tudták megszervezni a verseny szóbeli részét. Az értékelés a beküldött dolgozatok alapján történt, melyeket a zsűrielnökök végeztek el. A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium tanulói ismét letették névjegyüket a csurgói országos döntőben, újabb tanulmányi sikereket értek el, bizonyítva ezzel azt, hogy a munkaerőpiacnak megfelelő, magas szintű képzést kapnak oktatási intézményünk falai között, s méltó hordozói és továbbvivői a karcagi öregdiákok jó hírének. A megküldött dolgozatok mind igényes, tudományos, egyéni hangvételű, a kutatói elköteleződést tükröző munkák voltak. Eredmények:

Tudomány-és technikatörténet II. szekció: 1. helyezett Kiss Milán (10.C, "Lelkész és politikus: Madarász Imre közéleti, politikai és oktatásszervező tevékenysége a XIX. század II. felében Karcagon"), felkészítő tanára Nagy Tünde Mária tanárnő.

Biológia III. szekció: 1. helyezett Tóth Anna Henrietta (11.C, "A metszőfogak növekedésének PACAP-BMP szignalizációs kapcsolata"), felkészítő tanára Bíróné Varga Tünde tanárnő.

Tudomány- és technikatörténet III. szekció: 1. helyezett Balaskó Ádám (11.B, "Régi kocsmák és csárdák Karcagon a XIX. század közepétől a második világháború végéig"), felkészítő tanára Nagy Tünde Mária tanárnő.

Földrajz II. szekció: 1. helyezett Csontos Gergő (9.C, "A karcagi juhtartás természetföldrajzi alapjaitól az autentikus birkapörkölt elkészítéséig"). Felkészítő tanára Major János.

Az RKTDK-hoz kapcsolódó "Múzsám a természet" rajzpályázaton Gyökeres Mária Zsófia (10.C „Erdei patak”) 2., Szabó Éva Mária (10.C, "Az évszakokkal változunk") 3. díjat érdemelt ki, felkészítő tanáruk Sipos Ferencné tanárnő.

Gratulálunk valamennyi versenyző diákunknak és felkészítőiknek, további jó versenyzést és hasonló sikereket kívánunk mindenkinek!

Major

Szaktanár


2020. június 06.

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A VESZÉLYHELYZETBEN

Tanítványaink szigorú biztonsági intézkedések közepette kezdhették meg a kiemelt jelentőségű megmérettetést


2020. május 4-én a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnáziumban is elkezdődtek a tavaszi érettségi vizsgák. Az érvényben lévő előírások betartásával, helyi beléptetési rendszer alkalmazásával, valamint a Kormány által biztosított védőfelszerelések kiosztásával vártuk a vizsgázó fiatalokat. Az első hét tapasztalatai alapján elmondható, hogy mindenki a februárban véglegesített jelentkezés szerint vállalta az érettségit, és meg is jelent a kijelölt vizsgahelyszíneken. Külön köszönjük meg nevelőtestületünk minden tagjának, valamint iskolánk minden dolgozójának, hogy saját lehetőségeik szerint mindenben segítették a különleges szervezőmunkát, ennek részeként az ügyeleti rend kialakítását is. Az írásbeli vizsgák kapcsán köszönjük tanítványaink felelősségteljes és fegyelmezett viselkedését. Kérjük őket, fogadják szeretettel az erre az alkalomra előkészített Bibliát is, mellyel a fizikális védőfelszerelések mellett igyekeztünk lelki támogatást is nyújtani az előttük álló, nehezített körülmények között sorra kerülő fontos megmérettetéshez.


2020. május 09.

ÜNNEPET KERESVE A SZOKATLAN CSENDBEN IS

Karcag, 2020. április 30."Ne várd, hogy a föld meghasadjon

És tűz nyelje el Sodomát.

A mindennap kicsiny csodái

Nagyobb és titkosabb csodák."


Kedves Végzős Tanítványaink!


Reményik Sándor Csendes csodák című versének nyitó gondolataival szólítalak meg benneteket a középiskolai tanulmányaitok lezárásának napján. Egy nagyon furcsa csütörtök délután köszöntött ránk ebben a szép, tavaszi időben, hiszen nem az történik, amit reméltünk, nem az válik valóra, amit az előzetes forgatókönyveink szerint jónak véltünk. Ballagásra készültünk, ünnepélyes pillanatokra, virágesőre, díjak átadására, talán régnemlátott családtagokkal való találkozásokra. Ünnepi beszédekre és búcsúölelésekre, kedves szavakra és talán néhány könnycseppre is. Arra, hogy miként a templom falai között találkozhattunk egymással először egy négy évvel korábbi ünnepi pillanatban, most is e falak között tudunk búcsút inteni egymásnak Isten Igéjét hallgatva és az Ő áldását kérve reátok. Egyetlen dolog csak, ami nem változott, az utánatok maradó csend. Ebben a csendben azonban, ha jól figyelünk, ezernyi csodára találhatunk mégis. Azokra a kicsiny csodákra, amelyekről Reményik Sándor is írt nekünk, amelyek nagyobbak és titkosabbak annál, mint amit mi sokszor várunk, vagy gondolunk. Általában az ember a történések mélyebb értelmét csak később érti meg, nem akkor, amikor átéli azokat. Talán most is ez történik velünk. Nem tudjuk megmondani, hogy miért nem ünnepelhetünk együtt, mint ahogyan azt sem, hogy miért éppen ti vagytok azok, akiknek emberközelből kell szembenéznie az események ezen következményeivel. Minden erővel arra kell azonban törekednünk, hogy ami rajtunk múlik, azt megtegyük. Készülődni kell az érettségire, helyt kell állni otthonainkban, vigyázni kell szeretteinkre. Egy nehezen kiszámítható időszakban kell megpróbálni előrébb látni és a jövőt tervezni. A mai nappal lezárul egy időszak. A hangulat nem ünnepi, inkább csak furcsán mélabús. Olyasmi, mint egy esőre álló reggelen egy talán nem is annyira kívánt utazás előtt. Gondolatban bejárva a régi helyeket azonban innen-onnan mégiscsak megvilágít bennünket a nap fénye, mint valami különös reménysugár. Ez a rövid köszöntő nem a ballagási beszéd helyett íródott. Négy együtt töltött év közös örömeit, nehézségeit, sikereit, kudarcait, kedves bolondozásait és meghitt pillanatait, áldásait nem lehet felülírni két hónap nehézségeivel, de még komoly, felelősségteljes erőfeszítéseivel sem. Bízni kell abban, hogy – bár most nem tudjuk miképpen – lesz még lehetőségünk személyesen is elköszönni egymástól. Addig azonban tennünk kell a dolgunkat, küzdeni kell az értékesért és a szépért felelősséggel, jó lelkiismerettel és szeretettel. E küzdelem közepette pedig a szürkének látszó mindennapokban is fel kell ismerni az apró örömöket és fényfoszlányokat, a csendes csodát. Reményik Sándor a már idézett versét így zárja:


"Ne várj nagy dolgot életedbe,

Kis hópelyhek az örömök,

Szitáló, halk szirom-csodák.

Rajtuk át Isten szól: jövök."


Kedves érettségire készülő tanítványaink! Nem búcsúzunk még tőletek! E néhány gondolattal azonban nagyon sok erőt, kitartást, valamint családtagjaitokkal együtt jó egészséget kívánunk nektek az előttetek álló feladatokhoz!

Isten segítsen benneteket!


Tóth Barna

igazgató


2020. április 10.

"ÁMDE KRISZTUS FELTÁMADOTT" (1KOR 15: 20)


Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk iskolánk minden dolgozójának, tanítványainknak és családjaiknak!


2020. április 10.

CSENDES NAP - OTTHONI ELCSENDESEDÉSSEL

"Azokon a nehéz napokon át azért látod csak egy pár láb nyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak!" (Túrmezei Erzsébet)


A mindnyájunk által ismert nehéz körülmények miatt más formában ugyan, de 2020. április 8-án mégis meg tudtuk rendezni a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium csendesnapját. Az immár hagyományosan a Húsvét előtti utolsó tanítási napon esedékes rendezvény idén is a belső elcsendesedést kívánta segíteni tanítványaink és tanáraink számára. Az idei esztendőben mindez sajnos új, nagyon is aktuális és kézzelfogható gondolatokkal, tapasztalatokkal egészülhetett ki. A Türke Beáta tanárnő által összeállított digitális programot mindenki saját otthonában tölthette le. Találhattunk benne énekvers ajánlást a 274. dicséretből, meghallgathattuk Túrmezei Erzsébet Lábnyomok című versét, valamint ugyancsak hanganyagon szerepelt a János evangéliumából való idézet szerinti áhítat. Ez után diákjainknak egy nehéz kihívásokkal küzdő baseballjátékosról szóló filmet kellett megnézni, melynek értelmezéséhez külön szempontsort kaptak. Abban bízunk, hogy ez az alkalom is segíthet bennünket abban, hogy közelebb kerüljünk Istenhez és közelebb kerüljünk önmagunkhoz. Közelebb ahhoz a világhoz, amelyben élünk, itt és most, a 2020. esztendő tavaszán...


2020. április 10.

ISMÉT SZIPORKÁZTUNK...


Tanulóink ebben a tanévben is részt vettek a Sziporka Országos Egyenletmegoldó Matematika Versenyen. Három évfolyam 18 tanulója oldotta meg a példákat és küldte be megoldásait három fordulón keresztül. Míg a korábbi években az írásbeli eredmény alapján az első 10 legjobb eredményt elért tanulót behívták egy döntő fordulóra, most az egészségügyi helyzetre tekintettel ez elmaradt, így a három fordulón nyújtott teljesítmény alapján hirdettek végeredményt. A legjobb tíz között végzett, így arany fokozatot kapott Dúzs Enikő Annamária 11.C, Gulybán Dániel 10.C, Papp Levente 10.C, Pető Zsolt 10.C, Szabó Éva Mária 10.C, Vál Tamás 10.C, Balajti Tamás 9.C, Csontos Gergő 9.C, Kardos Panna 9.C és Rigó Zoltán 9.C osztályos tanuló. Ezüst fokozatot kapott Ferenczi József 11.C, Józsa Szabolcs 11.C, Ferenczi Máté 10.C, Kálmán Balázs Sándor 9.C, Kiss Soma 9.C, Hopka Gergő 9.C, Kovács Márton 9.C, és bronz fokozatot Kovács Gergely 10.C osztályos tanuló. Gratulálunk az elért eredményekhez!


2020. április 03.

AKIK MEGOLDOTTÁK A GORDIUSZI CSOMÓT...


A Zrínyi Ilona Matematika Tesztverseny (melynek középiskolai verzióját korábban Gordiusz Versenynek nevezték) nagy népszerűségnek örvendett tanulóink körében ebben a tanévben is. A harminc, egyre összetettebb példából álló kérdéssor megválaszolása közben ügyelni kellett a feladatban elrejtett minden információ helyes értelmezésére csakúgy, mint a lehetséges válaszok helyes megjelölésére. A kódlapok kiértékelését követően kialakultak a helyezések: megyei harmadik lett a 12. évfolyamosok között Csontos György 12.C, tizenharmadik lett Seres Gergely 12.C osztályos tanuló. 11. évfolyamon tizennegyedik helyezést ért el Józsa Szabolcs 11.C, tizenhatodik helyezést Ferenczi József 11.C osztályos tanuló. Iskolánk legeredményesebb tanulója Csontos György és felkészítő tanára Poórné Tassi Ildikó külön oklevélben és könyvjutalomban részesült. Gratulálunk az elért eredményekhez!


2020. április 03.

ÚJRA A BOLGÁR HÍREKBEN A BILJANA


A Bolgár Hírek márciusi számában ismét kaptunk egy szép, szívünket melengető, oktatási intézményünk hírnevét öregbítő oldalt. Hálánkat és köszönetünket fejezzük ki érte az újság szerkesztőbizottságának és Dóczi Violett főszerkesztőnek! Ezúttal a Debreceni Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat által február végén szervezett tavaszköszöntő (Martenica) és Bulgária nemzeti ünnepe került bemutatásra, melyen a műsort a Karcagi Nagykun Református és Egészségügyi Szakgimnáziumban működő Pro Cultura Minoritatum Hungariae-díjas Biljana tánccsoport szolgáltatta bolgár táncok, dalok és versek formájában. Gratulálunk a gimnázium fiatal táncosainak, büszkék vagyunk rájuk!

Major

Művészeti vezető


2020. április 01.

ORSZÁGOS III. HELYEZÉS AZ ARANY JÁNOS BALLADAMONDÓ VERSENYEN


A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola - az intézmény újraindulásának 24. évfordulója alkalmából - újra meghirdette az Országos Arany János Balladamondó Versenyt. A hagyományokhoz híven a 7. és a 8. évfolyamosok bizonyíthatták tehetségüket a balladák előadásában. Ebben az évben azonban a résztvevők körét az iskolavezetés bővítette. Meghívást kaptak a 6. évfolyamosok és a középiskolák 9. évfolyamos diákjai is. A feladat ugyanaz volt: egy szabadon választott Arany-ballada értő tolmácsolásával kellett készülniük a versenyzőknek. Lukács Dzsesszika Dominika 9.B és Mészáros Lilla 9.A osztályos tanuló képviselte iskolánk verseket kedvelő diákságát a rangos versenyen. Mészáros Lilla Az árva fiú című balladát szavalta, s a zsűri döntése alapján teljesítményével elnyerte a 3. helyezést. Felkészítőjük Nagy Tünde tanárnő volt. Eredményükhöz gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert kívánunk!


2020. március 25.

VI. BIBLIAISMERETI VETÉLKEDŐ – KALANDVERSENY


Március 9-én rendeztük meg iskolánkban a hagyományos bibliaismereti vetélkedőt, immáron hatodik alkalommal. Az előző évekhez hasonlóan osztályonként egy-egy négyfős csapat versenyzett egymással. Az ezévi versenyanyag a Jelenések Könyve volt. A csapatoknak előzetesen egy kollázst - montázst kellett készíteni a könyv bármelyik részének a feldolgozásával. A versenyfeladatok teljesítésére egy óra állt a tanulók rendelkezésére. Fontos volt a taktika, a jó időbeosztás, a csapattagok közötti együttműködés. Változatos és izgalmas feladatokat kellett a 11 állomáson megoldani. Puzzle kirakása, keresztrejtvény megoldása, Bibliában való keresgélés, a harag hét poharának kiöntése, az első négy pecsét feltöréséhez tartozó négy lovas beazonosítása, hálaadó imádság írása, képek felismerése, hangszer felismerése, digitális „Legyen ön is milliomos” feladatmegoldás. Jó volt látni a folyosón lelkesen szaladgáló, versenylázban égő diákokat. Nehéz bibliai könyv volt a feladat, de úgy gondolom, a verseny segítette a tanulókat a könnyebb megértésben, hasznosan és jókedvűen töltötték együtt a délutánt Isten igéjének jobb megismerése érdekében. Köszönöm minden egyes kollégámnak a segítségét az egyes állomásokon! Gratulálunk a csapatoknak!

Végeredmény:


Türke Beáta


2020. március 25.

MÁRCIUS 15. TISZTELETÉRE

"Ez a nap mindenestől a miénk!"


Iskolánk közössége 2020. március 13-án csendben és méltósággal emlékezett az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseire. A dr. Pintér Zoltán Árpád tanár úr által elmondott ünnepi beszédet nem a tervezetteknek megfelelően, vagyis templomunk falai között hallgattuk meg, hanem az iskolarádión keresztül. A beszéd elhangzása után intézményünk vezetése és a diákönkormányzat képviselői megkoszorúzták a Kossuth téren álló Petőfi-szobrot. Bár nem a megszokott külsőségekkel ünnepeltünk, lelkeinkben mégis ugyanazt érezhettük. Az ünnepünket méltató gondolatok között mindez így hangzott: "Szeretjük, mert büszkévé tesz bennünket magyarságunkban. (...) Ez a nap mindenestől a miénk!"


2020. március 13.

LÁBTOL-LABDA MEGYEI DIÁKOLIMPIAI DÖNTŐ

Újszász, 2020. március 4.


Először vettek részt lábtoll-labda versenyen iskolánk sportolói. Az Újszászon megrendezett diákolimpiai megyei döntőn remekül szerepeltek tanulóink. V. korcsoportban Pócsi Bianka bronzérmes lett. A VI. korcsoportú leányok és az V. korcsoportú fiúk egyaránt a negyedik helyen végeztek. A VI. korcsoportú fiúk a hatodik helyet érték el. Teljesítményükkel kivívták a jogot az országos döntőben való indulásra. Csapataink tagjai: Leány VI. korcsoport: Demeter Nóra, Vajó Andrea, Csanádi Zsuzsa, Papp Rebeka, Pócsi Bianka Fiú V. korcsoport: Balajti Tamás, Koczka György, Farkas Sándor Fiú VI. korcsoport: Erdős Róbert, Balajti Tamás, Varga László, Baranyi Bence


2020. március 13.

KOSÁRLABDA AMATŐR MEGYEI DIÁKOLIMPIAI DÖNTŐ

Kisújszállás 2020. február 28.


A refi kosárlabda országos döntő után máris nagy feladat várt iskolánk leány kosárlabdacsapatára. Az előző évek szép eredményeinek köszönhetően csapatunkat kiemelték, így egyből a megyei döntő résztvevője lett. Az elmúlt évekhez hasonlóan a kisújszállási móriczosok voltak a nagy ellenfelek. A nagy tét nem nyomasztotta a csapatunkat és fokozatosan felőrölték az ellenfél erejét. Remek második félidőnek köszönhetően magabiztos győzelmet arattak. A következő mérkőzésen a mezőtúri csapat sem állíthatta meg a mieinket, meggyőző fölénnyel nyertek a leányok és ismét az országos döntőbe jutottak. Az országos döntőbe jutott csapat tagjai: Ekine Fyne Laura, Nagy Viktória, Méhes Mónika, Gyökeres Zsófia, Karsai Zsaklin, Nagy Noémi, Ferenczi Sára.


2020. március 13.

TOLLASLABDA AMATŐR DIÁKOLIMPIAI ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ

Békéscsaba, 2020. február 29.


A Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium Sportcsarnokában rendezték a Tollaslabda Diákolimpia Országos Elődöntőjét. A megyei döntőről Demeter Nóra, Vajó Andrea, Hunyadi Henrietta és Sebők Lajos jutott tovább az elődöntőbe. A Dél-Alföld területi döntőben Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Bács-Kiskun megye legjobbjai versenyeztek az országos döntőbe jutásért. Iskolánk két tanulójának, Demeter Nórának és Vajó Andreának sikerült a bravúr, mindketten bronzérmesek lettek, eredményükkel kiharcolták az országos döntőben való részvételt.


2020. március 13.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK ORSZÁGOS KOSÁRLABDA BAJNOKSÁGA

Mezőtúr, 2020. február 21-22.


Ismét Mezőtúr volt a házigazdája a református középiskolák országos találkozójának. A fiúknál a 12 nevezett csapatot négy csoportba sorolták, míg a leányoknál a hat csapatot két csoportba. Sajnos a csoportbeosztás nem kedvezett, erős csapatokat kaptunk. A fiúk a csoportmásodik helyért vívott küzdelemben nagyos szoros végjátékban maradtak alul Kecskemét csapatával szemben. A lányok ugyan küzdöttek, de a csoportban nem sikerült győzelmet elérniük. Csapataink így csoportjukban a harmadik helyet szerezték meg. A további küzdelmekben a leányok és a fiúk is sorra nyerték mérkőzéseiket. Végül a leányok az ötödik, míg a fiúk a kilencedik helyen zárták a tornát. A leánycsapat tagjai: Mándoki Mónika, Tóth Noémi, Szabó Zsanna, Fodor Ivett, Márki Noémi, Szabó Sára, Karsai Zsaklin, Ekine Fyne Laura, Kardos Panna, Nagy Viktória, Méhes Mónika, Gyökeres Zsófia. A fiúcsapat tagjai: Cséti Máté, Fűtő Szabolcs, Hodos Imre, Tóth Gergely, Pataki Máté, Szalai Máté, Tóth Patrik, Hopka Gergő, Hamar Ágoston, Paksi Sándor, Kálmán Balázs.


2020. március 13.

TORNÁSZAINK A DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐJÉN VERSENYEZTEK


2020. március 1-jén a Budapesti UTE Csarnokban közel 40 csapat részvételével rendezték meg az országos tornaverseny elődöntőjét. A színvonalas versenyen iskolánk leánycsapata 9., fiúcsapata 14. helyezést ért el. Gratulálunk a csapatoknak, további eredményes versenyzést kívánunk! Felkészítő testnevelő tanárok: Bíróné Tichi Márta és Nagy Lajos


2020. március 13.

ALPESI SÍ ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIAI DÖNTŐ

NAGYKUNREFIS SPORTTÖRTÉNELEM!


Az idén február 17-18-19-én a Mátraszentistváni Sípark volt a házigazdája az Országos Alpesi Sí Diákolimpiának. A legideálisabb feltételek fogadták a verseny résztvevőit: nemzetközi minősítésű FIS sípálya, kellő mennyiségű hó és csodálatos napsütés. Hétfőn a III. korcsoportosak indultak, kedden a IV.-es korcsoportos résztvevők versenyeztek, szerdán pedig az V-VI. korcsoportú versenyzők álltak rajthoz. „A” kategóriában az élversenyzők, míg a „B” kategóriában a 200 értékpont alatti profi versenyzők, illetve az amatőr sportolók mérték össze tudásukat. Iskolánk először nevezett versenyzőket e viadalra. VI. korcsoportban Balajti János, V. korcsoportban Balajti Tamás és Csontos Gergő képviselte színeinket. Sportolóink szépen helytálltak, Balajti János 16., Balajti Tamás 17., Csontos Gergő a 18. helyezést érte el az országos döntőben. Gratulálunk versenyzőinknek, valamint köszönetünket szeretnénk kifejezni a versenyszervezőknek és iskolánk igazgatójának, hogy részt vehettünk ezen az emlékezetes sportrendezvényen.


2020. március 13.

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL...


Iskolánkban 2020. február 28-án megrendeztük a farsangi délelőttünket, melyen az osztályoknak előre kiadott témák szerint kellett beöltözniük. A gimi folyosója megtelt ördögökkel, angyalokkal, törpékkel, rajfilmhősökkel, hercegekkel, hercegnőkkel. Nagy biztonságban éreztük magunkat a délelőtt folyamán, hiszen számos katona és egy-egy tank is óvta és védelmezte az életünket. Az iskolavezetésnek köszönhetően minden tanuló és dolgozó egy farsangi fánkot fogyaszthatott el a szünetekben. A jelmezes verseny győztese nem más lett, mint a 10. B osztály. Győzelmükhöz szívből gratulálunk és a nyeremény pizzaebédhez pedig jó étvágyat kívánunk! Tisztelettel köszönöm meg az iskolavezetés anyagi támogatását.


Tóth Andrea

a diákönkormányzat munkáját koordináló tanár


2020. március 10.

GYŐZELEM ÉS REMEK SZEREPLÉS A SAVARIA TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ MEGYEI DÖNTŐJÉBEN


Iskolánk évről-évre részt vesz az Eötvös Loránd Tudományegyetem szervezésében megrendezésre kerülő Savaria országos történelmi versenyen. A helyi forduló után februárban megrendezett megyei döntőbe idén rögtön kilenc, zömében emelt óraszámú történelmi képzésben tanuló diákunk jutott be. A megyei döntő 2020. március elején közzétett eredményei nemcsak megelégedésre, de szakmai büszkeségre is alapot adtak: 9. évfolyamon nemcsak a megyei győzelmet jelentő első helyet, de rögtön a második helyet is a karcagi refisek hozták el. A Savaria Jász-Nagykun-Szolnok megyei döntőjének 9. évfolyamos győztese Kovács Lajos 9.A osztályos diákunk. Tőle minimálisan elmaradva megyei második helyezést Tóth Noémi (9.C) ért el, felkésztő tanáruk Dr. Pintér Zoltán tanár úr volt. 10. évfolyamon Czinege Szilvia Virág (10.A) megyei ötödik, Kiss György Zétény (10.A) megyei tizenegyedik, Gyarmati Zoltán (10.A) tizenharmadik, Házi Dóra Éva (10.A) tizennegyedik, Pintér Bálint (10.C) tizennyolcadik, Kovács Ádám Ferenc (10.A) tizenkilencedik, Vál Tamás (10.C) huszonkilencedik helyen végzett. Felkészítő tanáruk Szentesi Zoltán tanár úr volt.

Minden, szorgalmas és eredményes diákunknak szívből gratulálunk, további tanulmányaikhoz szép sikereket és Isten gazdag áldását kívánjuk!


Dr. Pintér Zoltán Árpád


2020. március 10.

VESZPRÉMBEN JÁRTUNK A TUDOK ÉLET- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI TEMATIKUS KONFERENCIÁN

Riport Tóth Anna 11.C osztályos tanulónkkal


Ez év februárjában huszadik alkalommal került megrendezésre a Kutató Diákok Országos Szövetsége által szervezett TUDOK Élet- és Környezettudományi Tematikus Konferencia. A kerek évfordulós verseny méltó helyszínéül a veszprémi Vetési Albert Gimnázium szolgált. Tóth Anna, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium 11. osztályos tanulója is bemutatta a Debreceni Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetében elért kutatási eredményeit ezen a konferencián. Tapasztalatairól, élményeiről kérdeztem. BVT: - Honnan ered ez a mély elköteleződés a kísérletes orvostudományok iránt? TA: - Már évekkel ezelőtt elhatároztam, hogy orvosi pályán szeretnék majd továbbtanulni. Az utóbbi pár évben jöttem rá, hogy milyen lehetőségek vannak egy-egy kutatásban, amelyekkel a haladást szolgálhatjuk. Az orvostudomány nagyon gyors léptékben fejlődik és egyre több információt tudunk meg a szervezet működéséről. Ahhoz, hogy a fejlődéstani rendellenességeket, megbetegedéseket hatékonyan tudjuk kezelni, kellenek a kutatók, akik a lét e fontos kérdéseivel foglalkoznak, illetve a felsőoktatásban tudásukat továbbadják, mint oktatók. Én is kutató szeretnék lenni. BVT: - Választott tudományterületed egyetemi laboratóriumot igényel. Hol és kik segítették a munkádat? TA: - Szeptemberben az iskola vezetése engedélyezte, hogy bejárjak Debrecenbe, ahol munkámat Dr. Juhász Tamás segítségével és koordinálásával végezhettem a Debreceni Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetben. BVT: - Mi volt az előadásod témája? TA: - Előadásom címe a PACAP-BMP szignalizációs kapcsolat szerepe a metszőfogak fejlődésének szabályozásában. A PACAP egy neuropeptid, amelyet elsőnek a központi idegrendszerben mutattak ki, azonban számos perifériás szövetben is jelen van. Ez az igen kisméretű neuropeptid számos jelátviteli útvonallal kapcsolatban áll és szabályozza azoknak a működését. Munkánk során azt vizsgáltuk, hogy a PACAP kapcsolatban áll-e a BMP jelátviteli útvonallal a metszőfogak fejlődésében és amennyiben igen, akkor milyen módon befolyásolja ez a szignalizációs kapcsolat a folyamatot. BVT: - Össze tudnád foglalni néhány mondatban a kutatási eredményeidet és az eredményekben rejlő gyakorlati jelentőséget? TA: - Kutatásaink fényt derítettek arra, hogy a PACAP-BMP szignalizációs kapcsolat egyfajta szabályozó szerepet lát el a fogfejlődésben. Amennyiben PACAP hiány lép fel, akkor kompenzálni fogja ezt a BMP jelátviteli útvonal, amely egyes elemeinek expressziója nő a dentintermelő sejtekben. Ezen kívül kulcsfontosságú szereppel bír a dentintermelésben, mely során a PACAP többlete vagy hiánya a szervetlen- és szervesállomány egyensúlyának eltolódását okozza, azaz a fog szerkezetét változtatja meg. Ezekkel a kísérletekkel rámutathatunk egy olyan genetikai vagy farmakológiai célpontra, amelyekkel egyes fogfejlődéstani rendellenességek kezelhetővé válhatnak. BVT: - Miért láttad szükségét annak, hogy a kutatási eredményeidet bemutasd a TUDOK Tematikus Konferencián Veszprémben? TA: - Úgy gondolom, ezek a rendezvények remek lehetőséget nyújtanak a kutatómunkák megismertetésére, azonos érdeklődési körű emberekkel való ismerkedésre. Persze nem utolsósorban, a kellemest a hasznossal összekapcsolva, ilyen módon pontokat is lehet szerezni az egyetemi felvételihez. BVT: - Hogy érzed, tanultál valami újat a rendezvény alatt (pl. új tudományos eredmények, innovációk)? TA: - Persze, az ember mindig tanul egy-egy ilyen megmérettetésből. Hallottam rengeteg új és nagyszerű kutatásról, melyekből lehet ötletet meríteni a további munkához. Ha mást nem is, de motivációt biztos szerez az ember. Mindemellett a jellemet is formálják ezek a versenyek, hiszen a kritika szerves része ezeknek a rendezvényeknek. Ha az építő jellegűeket észben tartjuk, akkor még sikeresebb lehet a következő alkalommal az előadásunk. BVT: - A tudományos előadások meghallgatásán kívül milyen lehetőségeket rejt még magában ez a konferencia? TA: - Egyaránt szerveznek szakmai és nem szakmai programokat is a konferenciákon. A résztvevőknek lehetőségük van elmenni városnézésre, múzeumlátogatásra és számos egyéb remek lehetőség közül választhatnak, de önállóan is el lehet menni bárhova. A Kutdiák diákvezetőségi tagjai nagyon szórakoztató ismerkedős estet szerveznek, különböző játékokkal vagy akár táncházzal. Itt könnyedén össze lehet barátkozni bárkivel, függetlenül attól, hogy melyik szekcióban ad elő. BVT: - Jól érezted magad ezeken a programokon? Miért? TA: - Nagyon jól éreztem magam, Veszprém gyönyörű város. Az est ismerkedős része is jó volt, sok ismerős arccal találkozhattam újra. BVT: - Jövőre gimnáziumunk végzős diákja leszel. Az érettségire való felkészülés mellett folytatod a munkát a Debreceni Egyetemen? TA: - Jövőre elsősorban az érettségire kell koncentrálnom, de reményeim szerint az első félévben is folytatjuk a kutatómunkát és még egy TUDOK konferencia is belefér az időbe. BVT: - Alsóbb évfolyamosoknak ajánlanád a kutatómunkát? A megmérettetést a TUDOK-on? TA: - Remek lehetőségek tartogatnak a kutatások, ami miatt mindenképpen tudom ajánlani. Kell hozzá elszántság és alázat, de mindig megvan az eredménye. Ami a TUDOK konferenciát illeti, ezt is csak ajánlani tudom. A jövőnket megalapozzuk, a személyiségünket pedig fejlesztjük ezzel a versennyel. BVT: - Esetleg van hasznos tanácsod az érdeklődőknek? TA: - Ha van egy célod, ne vedd le róla szemed és sose add fel azt, amit csinálsz, amíg boldoggá tesz! BVT: - Köszönöm a válaszokat! További szép sikereket és szakmai kiteljesedést kívánok!

Bíróné Varga Tünde

szaktanár


2020. március 6.

ÜNNEP DEBRECENBEN


Bulgária különböző tájegységeinek néptáncait, dallamait mutatta be 2020. február 28-án a karcagi Biljana Táncegyüttes a debreceni Belvárosi Közösségi Ház klubtermében. Ezt az estet a március 1-jei bolgár tavaszköszöntő ünnep, valamint az ország március 3-ai nemzeti ünnepe alkalmából szervezte a Debreceni Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat. A vendégeket az önkormányzat elnöke, Szilvainé Deleff Anikó köszöntötte, majd ezután rövid történelmi összefoglalóban ismertette Bulgária történelmi útját a török rabság alóli felszabadulásig és azt követően. A kulturális műsort a Karcagai Nagykun Református Gimnáziumban működő Pro Cultura Minoritatum Hungariae-díjas Biljana bolgár néptáncegyüttes szolgáltatta. A közel egy órás műsorukban a karcagi lelkes fiatalok táncoltak, Bulgáriához kötődő forradalmai dalokat és verseket énekeltek, szavaltak. A közönség lelkes tapssal fogadta műsorukat, majd az előadás után bekapcsolódott a táncházba.


Major János

Művészeti vezető


2020. március 02.

9. ALKALOMMAL WASS-MARATONOZTUNK


Iskolánk idén 9. éve volt az egyik helyszíne a Kárpát-medencei és tengerentúli összefogással megrendezett, összesen 58 településen megtartott Wass Albert felolvasó maratonnak. Így tisztelegtünk ebben az évben is az erdélyi író és költő előtt, aki -valljuk- irodalmunk legnagyobbjai közé tartozik, s immár végre helyet kaphat a hivatalos magyar tananyagban is.


A rendezvény a magyar és székely himnusz eléneklésével, valamint Tóth Barna igazgató úr irodalomértő és szívhezszóló köszöntőjével kezdődött. Az irodalmi programok felütéseként A nagy titok című novella hangzott el hangjáték formájában; Bakó Kevin, Kiss György Zétény, Kovács Zita Dzsenni, Molnár Édua és Szabó Éva Mária 10. osztályos tanulók előadásában. Ez a Wass Albertre oly jellemző mű előrevetítette azokat az értékeket, amelyek mentén ennek az estének a mondanivalója kibontakozott: a mély humánum, a másik embernek, a más nemzetiségének és vallásának tisztelete, a megbocsátás igénye és szükségessége, s mindenekelőtt a megértő ember- és istenszeretet.


Szabó Júlia Ildikó előadása következett: Wass Albert életét és munkásságát mutatta be, kiemelve azon momentumokat, amelyek a fentebb felsorolt értékeket irodalomtörténeti vonatkozásban is alátámasztják.


Programunkat jelenlétével megtisztelte fenntartónk, a Karcagi Református Egyházközség több presbitere, Sári Kovács Szilvia alpolgármester asszony, Pánti Ildikó önkormányzati képviselőasszony, valamint több karcagi és környékbeli településekről érkezett vendégünk. A Karcag Tv stábja felvételt készített a rendezvényről.


Az előadás után szavalóverseny következett, Wass Albert és más erdélyi költők műveit hallhattuk iskolánk tanulóinak tolmácsolásában. A zsűri tagjai voltak: Szathmári Lajosné nyugalmazott magyar-könyvtár szakos tanárnőnk, a tavalyi győztesünk: Kovács Bianka Gabriella 12.C osztályos tanulónk, az elnöki tisztet pedig Tóth Orsolya tanárnő, az idegen nyelvi munkaközösség vezetője látta el. A vetélkedő dobogósai lettek: I. helyezett Béres Anna (10.C), II. Kiss György Zétény (10.A), III. Acsai Zsófia (9.B), illetve különdíjat kapott Csontos Réka (10.A). A helyezést elért tanulók az oklevél mellett könyvjutalmat vihettek haza.


Ezután következett maga a felolvasás: versek, novellák, regényrészletek, hagyományosan az olvasófotelből, a hangulatos állólámpa fényénél, egészen este 22.00 óráig. Közben szendvicset, pogácsát, teát fogyaszthattak a résztvevők, érdeklődők.


Köszönjük Tóth Barna intézményvezető úr segítségét, szervezőmunkáját, valamint a fenntartó Karcagi Református Egyházközség támogatását!


Úgy zártuk a rendezvényt, hogy joggal remélhettük: a résztvevők az ajándék könyvjelzőn kívül szívükben-lelkükben is hazavihettek valamit.


Szabó Júlia Ildikó2020. március 02.

INTERAKTÍV TÖRTÉNELMI KISELŐADÁSSAL KÉSZÜLT ISKOLÁNK DIÁKJA


Cséti Máté, iskolánk 11. B osztályos diákja, osztálytársai és osztályfőnöke nem kis örömére komoly haditechnikai előadással és interaktív típusbemutatóval készült, az I. világháború modern fegyvernemei, különös tekintettel a hadirepülés, a „katonai aviatika” témaköréből. A Máté 2020. február 26-án megtartott előadásához családja, egész pontosan nagypapája, Fekete István, édesapja, Cséti Attila és az általa elkészített, röpképes, motoros repülő modelljét mutatta be: egy több, mint egy méteres fesztávolságú Fokker DR. I-es háromfedeles harcigép makettjét. A 100 km/h sebességet is meghaladni képes gépmodell bemutatásán túl Máté a Nagy Háború légiharcainak és technikai eszközeinek részletes elemzését, a kérdéses Fokker típust használó „vörös báró”, Manfred von Richthofen személyét is bemutatta osztálytársai számára. Emelt szintű történelem érettségire készülő diákunk további tanulmányaihoz minden jót kívánunk, látványos és rendhagyóan interaktív prezentációját hálásan köszönjük!


Dr. Pintér Zoltán Árpád


2020. február 29.

A 2020. ÉVI Dr. HAJDÚ-MOHAROS JÓZSEF ORSZÁGOS REFORMÁTUS FÖLDRAJZI TANULMÁNYI VERSENY


       2020. február 22-én 8. alkalommal került sor a Dr. Hajdú-Moharos József Országos Református Földrajzi Tanulmányi Verseny megrendezésére a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnáziumban. A tanulók 4 kategóriában versenyeztek, az írásbeli fordulót minden tanuló a saját iskolájában írta (ez összesen 78 diákot jelentett az országból), majd kategóriánként tíz tanuló jutott be a szóbeli döntőbe. A karcagi döntőn 7 iskola (Nyírbátor, Mezőtúr, Kisújszállás, Bonyhád, Heves, Karcag és Kárpátaljáról Nagybereg) 33 diákja vett részt felkészítő tanárokkal, kísérőkkel, szülőkkel, házigazdákkal együtt.

       A versenyt Tóth Barna igazgató úr nyitotta meg és köszöntötte a vendégeket, igét hirdetett, továbbá Dr. Hajdú-Moharos József életútját méltatta Keszegh-Seres Patrícia, karcagi lelkipásztor. Ezt követően Czinege Tamás 12.C osztályos tanuló szavalatára került sor.

       A szóbeli zsűrizést Borosné Szlávik Mária, Bodor Tibor (Szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium), Fábián Nikolett (Jászberényi Lehel Vezér Gimnázium), Halászné Tollas Ildikó (Karcagi Szent Pál Marista Általános Iskola), Nagyné Major Mária (Karcagi Polgármesteri Hivatal), Szentesi Zoltán (Karcagi Nagykun Református Gimnázium), Halmai Márton (Cad+Inform Kft.) és Andrási Bence (Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.) végezték magas fokú szakmai érzékenységgel és precizitással. A helyezettek oklevél, a dobogósok értékes tárgyjutalomban részesültek. A versenyről készült fotó- és videóanyag iskolánk honlapján megtekinthető.


Díjazottak:

I.   kategória (8. évfolyam): 1. Drahos Attila (Heves, felkészítője Ballagó János), 2. Balog Csaba Máté (Karcag, felkészítője Boldizsár István), 3. Kertész Tamás (Karcag, felkészítője Boldizsár István)

II.  kategória (9. évfolyam): 1. Stein Félix (Bonyhád, felkészítője Gruber László), 2. Tóth Péter (Karcag, felkészítője Major János), 3. Gacsályi Dávid (Heves, felkészítője Ballagó János).

III. kategória (10. évfolyam): 1. Barta Inez (Nyírbátor, felkészítője Szűcsné Lőkös Anita), 2. Kovács Ádám Ferenc (Karcag, felkészítője Szentesi Zoltán), 3. Rájplik Benedek (Nagybereg, felkészítője Tóth András)

IV.  kategória (11-12. évfolyam): 1. Berényi Lili (Bonyhád, felkészítője Gruber László), 2. Budai István Bendegúz (Karcag, felkészítője Major János), 3. Takács László István (Kisújszállás, felkészítője Szilágyi Gábor Miklósné).


Major

Szaktanár


További képek a galériában.


2020. február 25.

ÚGY SZERETLEK...


Iskolánkban megrendeztük az első Valentin napi Nagykunrefi Legjobb Cupidója elnevezésű versenyt. Minden osztályból 1-1 fő átváltozott erre a napra Cupidóvá. Feladatuk az volt, hogy minél több kartonszívecskét kellett a tanáraiktól kiérdemelni, megkapni. A verseny délben lezárult, az eredmény a következő lett: osztott I. helyezést ért el a 12.C és a 11.B osztály képviselője, II. helyezett lett a 9.C osztály és III. helyezett lett a 9. B osztály. Nyereményük oklevél volt. Minden Cupidó szívalakú ajándékcsokoládéval édesíthette meg a napját. Köszönjük a vezetőség támogatását a rendezvényhez!


2020. február 22.

WASS ALBERT FELOLVASÓ MARATON


A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium tanárai és diákjai szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a Wass Albert Felolvasó Maratonra 2020. február 28-án pénteken 18 és 22 óra között. A 2004 óta Kárpát-medencei összefogással létrejövő rendezvény számos helyszíne közül az egyik idén már kilencedik alkalommal lesz a mi városunkban. Programkínálatunkban szerepel novellák, versek, regényrészletek felolvasása és előadása, filmrészletek megtekintése, megzenésített versek meghallgatása, valamint egy szavalóverseny megrendezése is.


2020. február 13.

A KARCAGI HARCMŰVÉSZETI KÖZPONT BEMUTATÓJA ISKOLÁNKBAN

Eskrima – Önvédelem mesterfokon


2020. február 4-én Disznós Imre, a Karcagi Harcművészeti Központ szakmai vezetője irányításával egy egész délelőttöt átölelő bemutatósorozat részesei lehettek iskolánk tanulói. A mintegy 150 érdeklődő tanuló aktív résztvevője volt a tájékoztatónak, mely keretein belül megismerhették a harcművészeti központ által kínált lehetőségeket. Mindannyiunk nevében tisztelettel köszönjük a látványos, hasznos és érdekes bemutatót.


2020. február 12.

TOLLASLABDA MEGYEI DIÁKOLIMPIAI DÖNTŐ

ÚJSZÁSZ, 2020.01.26.

Értékes érmekkel gazdagodtak a karcagi refisek!


Egy év távollét után újra indultunk az Újszászon megrendezett Megyei Tollaslabda Diákolimpiai Döntőn. Sajnos csak a VI. korcsoportban voltak versenyzőink, de ők ki is tettek magukért. A lányoknál hárman is felállhattak a dobogóra, Demeter Nóra arany-, Vajó Andrea ezüst-, míg Hunyadi Henrietta bronzérmet szerzett. A fiúknál nagyon szoros mérkőzéseken dőlt el az érmek sorsa. Sebők Lajosnak sikerült a bronzérmet megszereznie. Papp Bálint a csoportmérkőzéseken nagyon jól játszott, a négy közé jutásban azonban vereséget szenvedett, végül a hatodik helyen végzett.


2020. február 05.

MAGYAR GYORSTOLLASLABDA-BAJNOKSÁG

KÖRVERSENY, 1. ÁLLOMÁS: ALBERTIRSA

Nagykunrefis résztvevők a magyar bajnokságon!


Az elmúlt években iskolánk diákjai számos sporteseményen bizonyítottak. Most egy új sportágban, a gyorstollaslabdában próbálják bebizonyítani rátermettségüket. Igaz, már három éve részt vettek a református középiskolák közötti országos bajnokságokon. Most elérkezettnek látták az időt, hogy a Magyar Gyorstollaslabda-Bajnokságon is bizonyíthassák tudásukat. Az Albertirsán megrendezett Körverseny 1. állomásán igen szép eredményeket értek el versenyzőink. Egyéniben az U-18 korosztályban Demeter Nóra és Józsa Szabolcs ezüstérmet, Varga Dzsenifer és Papp Bálint bronzérmet szerzett. Párosaink közül Demeter Nóra Vajó Andreával ezüst-, míg Papp Bálint Varga Dzsenifer oldalán bronzérmet ért el. Különösen maradandót alkotott Demeter Nóra, aki Vincze Olivér oldalán vegyes párosban a dobogó legfelső fokára állhatott. Valamennyi versenyzőnknek gratulálok, további kitartást és szorgalmat kívánok nekik.


2020. február 05.

MEGYEI DIÁKOLIMPIAI DÖNTŐ ÚSZÁSBAN

KARCAG, 2020.02.01

Ezüstérem gyorsváltóban!


Karcagon rendezték meg úszásban az idei tanév Megyei Diákolimpia Döntőjét. Iskolánkat négy fiú képviselte: Kovács Gergely, Kiss Milán, Pintér Bálint és Nagy Dániel. Kovács Gergely 100 m gyorsban a hetedik helyet szerezte meg, viszont a 4x50 m-es gyorsváltóban versenyzőink a második helyen értek célba.


2020. február 05.

A KARCAGI ÖREGDIÁKOK BARÁTI KÖRÉNEK FELHÍVÁSA

1956-os témájú történelmi pályázat a református gimnáziumban


Iskolánk aulájában 2019. október 5-én leplezték le azt a Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész úr által készített alkotást, amely a karcagi gimnázium ’56-os események után meghurcolt tanárainak és diákjainak kíván méltó emléket állítani. Ebből a gondolatvilágból táplálkozik a Karcagi Öregdiákok Baráti Körének az a felhívása, mellyel intézményünk diákjait szólítja meg. A pályázati lehetőséget megköszönve szeretettel várjuk a pályamunkák beérkezését!


2020. január 29.

TORNÁSZAINK SIKEREI A DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖNTŐJÉN


2020. január 16-án a Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium tornászcsapatai újabb megmérettetésen vettek részt és öregbítették az iskola hírnevét. A versenyt Túrkevén rendezték nagyszerű körülmények között. A házigazdánk részéről nagyon kedves fogadtatásban volt részünk, és a diákok is jól érezték magukat az igen szoros, kiélezett versenyen.

A lányok és a fiúk csapata is a második helyezést érte el. A leánycsapat tagjai: Varga Réka, Poharánszki Petra, Gresku Regina, Kardos Viktória, Szentesi Nikolett, Ari Viktória és versenyen kívüli résztvevő volt: Nagy Noémi, Kovács Noémi, Tóth Hanna. A fiúcsapat résztvevői: Fazekas Bence, Házi Balázs, Nagy István, Örlős Sándor, Czombos Bence, Gulybán Dániel, és versenyen kívül Kovács Lajos. Egyéni versenyben a lányok csapatában 4. helyezést ért el Poharánszki Petra és 6. helyezést Varga Réka. A fiúk csapatában, az egyéni versenyben Fazekas Bence 4. helyezett, Czombos Bence 5. és Házi Balázs 6. helyezett lett.

Gratulálunk a versenyzőknek és sok sikert kívánunk nekik az országos elődöntőn!

Bíróné Tichi Márta, Nagy Lajos testnevelők


2020. január 29.

ONLINE BIBLIAISMERETI VERSENY


2019 őszén, a Magyar Bibliatársulat már sokadik alkalommal hirdette meg a Biblia olvasását népszerűsítő internetes versenyét. 5 héten keresztül, minden hétfőn e-mailben megkaptuk a feladatot, amit vasárnap éjfélig láthattunk, a megoldást pedig egy keresztrejtvénybe kellett beírnunk. Az ötödik hét végére kialakult a rejtvényben a megfejtés, ezt e-mailben kellett elküldenünk. A társulat tagjai nagyon segítőkészek és aranyosak voltak, bármi kérdésünk volt, azonnal reagáltak az e-mailünkre. Iskolánkból már 3. alkalommal jelentkeztünk erre a versenyre. 6 csapat, 18 diák nevezett, kettő a 10.A-ból, kettő a 10.C-ből és kettő a 11.C-ből. Minden csapat helyes megfejtést küldött be. Köszönjük szépen Türke Beáta tanárnőnek a sok segítséget, és hogy mind az 5 hétben mellettünk állt. Nagyon jó verseny volt, nagyon élveztük, ennek köszönhetően jobban megismerhettük a Bibliát.

Kun Alexandra 11.C


2020. január 24.

KÜLFÖLDI NYELVTANULÁSI PÁLYÁZAT

Szülői és tanulói tájékoztató


2020. január 21-én nagy érdeklődés mellett került sor arra a tájékoztató alkalomra, amely a Tempus Közalapítvány által kezelt Külföldi Nyelvtanulási Pályázat által kínált lehetőségeket igyekezett bemutatni. Iskolánk, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium csoportos részvétel keretei között kívánja segíteni a program iránt érdeklődő diákokat és szüleiket. Ahogyan a tájékoztatót tartó Tóth Barna igazgató úr elmondta, a tervezett csoportot négy pedagógus koordinálná a kéthetes tanulmányi időszak alatt. Pályázatunkat angol nyelvterületre, mintegy 65 fő tanulói létszámmal kívánjuk benyújtani.


2020. január 24.

DR. PINTÉR ZOLTÁN ÁRPÁD TANÁR ÚR KARCAG VÁROS KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAT KAPOTT!


A Magyar Kultúra Napja tiszteletére a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár főépületének II. emeleti nagytermében 2020. január 22-én rendezett városi ünnepségen a színvonalas műsor megtekintése mellett a megjelentek tanúi lehettek több rangos elismerés átadásának is.

Nagy örömünkre Dr. Pintér Zoltán Árpád tanár úr Dobos László polgármester úrtól Karcag Város Kultúrájáért Díjat vehetett át.


Dr. Pintér Zoltán Árpád 2011.08.23-tól a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium tanára. 2011-ben a Debreceni Egyetemen szerzett történelem-földrajztanári diplomát.

Kiváló szakmai felkészültségének köszönhetően tanítványai érettségi eredményei rendre messze felülmúlják az országos átlagot. Diákjai a megyei és országos versenyeken kiválóan szerepelnek. Rendszeres szervezője a különféle tudományos konferenciáknak és tanulmányutaknak, nagyban hozzájárulva ezzel a keresztyén nemzeti értékek képviseletéhez.

Az intézmény határain túllépve jelentős a város érdekében végzett közéleti szerepe, többek között a Karcagi Értéktár Bizottság tagjaként. Külön kiemelendő városkutató tevékenysége. Doktori címét 2016-ban szerezte. A történelemtudományok tudományágban elkészített értekezés címe: Karcag a világháborúk idején. További helyi vonatkozású publikációinak témái között megtalálhatjuk városházunk építésének történetét; korábbi polgármestereink szolgálatait; a karcagi honvédek Erdély és Kárpátalja védelmében folytatott harcait; vagy a református főgimnázium tanárainak és diákjainak világháborús erőfeszítéseit. Dr. Pintér Zoltán Árpád tanár úr a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja.


A rangos városi elismeréshez intézményünk valamennyi dolgozója és tanulója nevében szívből gratulálunk, tanár úr életére és további szolgálataira Isten gazdag áldását kérjük!


2020. január 24.

A PÁL UTCAI FIÚK A CSOKONAIBAN

Debreceni színházlátogatás a 9.C osztállyal


2020. január 11-én, szombaton a 9.C osztályprogram keretében színházlátogatáson járt a debreceni Csokonai Színházban. A Pál utcai fiúk című musicalt néztük meg, ami az egész osztály tetszését elnyerte. Ez a darab a gyerekek, de a felnőttek figyelmét is le tudja kötni. Igaz, olvastam a történetet, de a színdarab által egy más jellegű feldolgozásban is meg tudtam ismerni. Örök érvényű értékeket (barátság, hűség, becsület) mutatott be a darab. Nem tudtuk levenni a szemünket a színpadról, a zene, a dalok lendülete, a fiatal színészek játéka magával ragadott minket. Eseménydús volt, egy percéről sem akartunk lemaradni.

Seletye Mirjam 9.C


2020. január 17.

NYÍLT TANÓRÁK 2020-BAN IS!


Református gimnáziumunk 2020. január 13-án újabb nyílt nappal várta az irántunk érdeklődő nyolcadik évfolyamos tanulókat és szüleiket. Vendégeink egyénenként három tanóra megtekintésére regisztrálhattak. Az első blokkban hét, a másodikban nyolc, a harmadikban pedig öt tantárgy szerepelt a kínálatban, mely teljes egészében lefedte intézményünk képzési szerkezetét. Az angol és német nyelv mellett meg lehetett találni a természettudományos tantárgyak közül a biológiát, a kémiát, a matematikát, a fizikát és a földrajzot is. Volt informatikaóra, a humán vonalon pedig megjelent az irodalom, a nyelvtan, valamint a történelem tantárgy is. Mindezek mellett református iskola lévén lehetett választani hittanórát, színes sportéletünket pedig a testnevelés tantárgy képviselte. Köszönjük minden kedves érdeklődőnek, hogy jelenlétével megtisztelte iskolánkat ezen a mai délelőttön. Várjuk őket szeretettel tanulóink sorába is.


2020. január 16.

ÉLMÉNYSZERŰ ELŐADÁSOK VALÓDI ÉLETTAPASZTALATOKKAL

Pályaorientációs nap a Nagykunrefiben


Intézményünk 2020. január 9-én rendezte meg pályaorientációs napját, mely a korábbi évekhez hasonlóan az idei esztendőben is gazdag programkínálattal várta diákjainkat. A rendezvény három nagyobb egységből állt. Külön gondoltunk a fiatalabb, valamint az érettségihez már közelebb álló tanítványainkra, illetve egészségügyi szakgimnazistáinkra. Iskolánk tornatermét először a honvédség vette birtokába. Volt tanítványunk, Pápai Ádám hadnagy úr Debrecenből érkezve saját tapasztalatait osztotta meg velünk, míg a Szolnokon szolgáló Nagy Péter főhadnagy úr főleg a honvédség szervezeti felépítéséről beszélt, kiemelve az elhelyezkedési lehetőségek széles skáláját. A Karcagi Rendőrkapitányság vezetője, Dr. Karsai Lajos alezredes úr személyes példáján keresztül mutatta be azt a céltudatosságon és elhívatottságon alapuló, mindannyiunk számára követendő értékrendet, mely szerint kollégáival együtt végezni kívánja a rábízott szolgálatot. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályának osztályvezetője, Domokos Gyula úr egyrészt saját munkahelyének működését mutatta be, majd azt a fiatal munkavállalók számára létrehozott segítő hálót, melynek megismerése sok fontos gyakorlati információval is szolgált tanítványaink számára. A délelőtti program a három előadás elhangzása után külső helyszíneken folytatódott, ahová előzetes jelentkezés után kisebb csoportokban juthattak el diákjaink. Így tehettünk látogatást a Karcagi Rendőrkapitányság új épületében, a Szabó Ágoston Tűzoltólaktanyában, a Debreceni Egyetem Karcagi Kutatóintézetében, az Agrosprint Zrt. karcagi telephelyén és a Labonczfa Faipari Kft. üzemében. Iskolánk 11-12. évfolyamos tanulói közül közel 90 fő vett részt Budapesten az Educatio Szakkiállításon, közvetlen információkat szerezve az érettségi utáni továbbtanulási lehetőségekről. Egészségügyi szakgimnazistáinknak külön előadásokat szerveztünk iskolánk épületében. Először a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tartotta meg tájékoztatóját Kiss Attila szakmai intézményvezető-helyettes és Egediné Jobbágy Gizella szaktanár személyében, főleg az érettségire épülő OKJ-s ápolóképzéssel kapcsolatban. Ezt követte a Kátai Gábor Kórház, mint későbbi lehetséges munkahely bemutatása Nagyné László Erzsébet főigazgató asszony és Bődi Szilvia ápolási igazgató segítségével. Rápoltiné Tóth Andrea egy, az egészségügy területén dolgozókat segítő ösztöndíjprogramot mutatott be. Kiss Tamás, iskolánk volt tanítványa saját szakmai életútjának indulásáról beszélt, megemlítve többek között a mentőtiszti tanulmányokat is. Bízunk benne, hogy tanítványaink olyan pozitív, motiváló jellegű életutakkal találkozhattak, valamint olyan gyakorlati ismeretekkel gazdagodhattak ezen a napon, amit valóban hasznosítani tudnak majd saját tanulmányaik folytatása, vagy munkába állásuk tervezése során. Hálásan köszönjük mindazon szervezetek, intézmények és vállalkozások segítségét, akik személyes jelenlétükkel és segítségükkel nagyban hozzájárultak pályaorientációs napunk sikeréhez.


2020. január 14.

"AKI TULAJDON FIÁT NEM KÍMÉLTE, ...HOGYNE AJÁNDÉKOZNA NEKÜNK VELE EGYÜTT MINDENT?" (Róm 8: 32)


2019. december 20-án, az idei esztendő utolsó tanítási napján református nagytemplomunkban került sor arra a kibocsátó istentiszteletre, melyen Nt. Keszegh-Seres Patrícia lelkipásztor asszony igei útmutatásának segítségével indulhattunk el a karácsonyi szünidőre. A római levélből való tanítás az ünnep valódi tartalmát és az ajándékozás igazi csodáját mutatta meg a padokban helyet foglaló presbitereknek, tanároknak és diákoknak egyaránt. Iskolánk minden dolgozójának és tanulójának családjaikkal együtt Áldott Karácsonyt kívánunk!

"Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat." (Lukács 2: 14)


2019. december 23.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! SZABAD-E BEJÖNNI IDE BETLEHEMMEL?


A 9.A osztály diákjai, őrizve a régi népszokást, házról-házra (osztályteremről- osztályteremre) járva adták elő pásztorjátékukat a téli szünet előtti utolsó tanítási napon. Iskolánkban visszatérő hagyomány ez az adventi időben. A diákok pásztornak, királynak, angyalnak, Máriának, Józsefnek öltözve rövid kis betlehemes játékot adtak elő, megelevenítve Jézus születésének történetét az evangéliumok szerint. Minden osztályterembe bekopogtatva, énekszóval kísérve játszották el a karácsonyi történetet.

Türke Beáta vallástanár


2019. december 23.

ÓÉVZÁRÓ TANÁR-DIÁK RÖPLABDAMÉRKŐZÉS


Sosem múlik el sem óév, sem tanév iskolánkban, a Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnáziumban, hogy azt ne röplabdával búcsúztassuk. Az óévbúcsúztató tanár - diák 5 szettes mérkőzés remek játékot, hangulatot és szurkolást hozott. Jó szünetet és pihenést kívánunk mindenkinek, áldott, békés karácsonyt, boldog új évet, tele örömmel, jókedvvel és szeretettel!

Major

Edző


2019. december 23.

100% SZERETET!

Jószívű segítség Karácsonyra


Iskolánk diákjai és tanárai a korábbi évek hagyományait tovább folytatva idén decemberben is részt vettek a Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtő akcióiban. Egyrészt tartós élelmiszerrel töltöttük meg a rendelkezésre álló kartondobozokat, másrészt a Nyilas Misi Karácsonya program keretein belül kisgyermekek számára állítottunk össze cipősdobozba zárt ajándékcsomagokat. Mindezekkel a jócselekedetekkel határon túli magyar családok ünneplését szeretnénk szebbé tenni, amiért köszönet illet minden jókedvű adakozót.


2019. december 23.

ADVENTI SZERETETSZOLGÁLAT A KÓRHÁZBAN


Iskolánk tanulói az immár hagyományos adventi szeretetszolgálat keretében betegeket látogatták a Kátai Gábor Kórház négy osztályán. Műsorral, bábjátékkal, és saját készítésű mézeskaláccsal igyekeztek szebbé tenni a közelgő ünnepre való várakozás idejét. A 9.B, a 10.A és a 10.B osztályok tanulóit Tóth Orsolya és Türke Beáta tanárnők kísérték el erre a szívet-lelket melengető délutánra.


2019. december 23.

CSALÁDIAS RENDEZVÉNNYEL ZÁRTA AZ ÉVET A BILJANA TÁNCEGYÜTTES


A karcagi Biljana bolgár néptáncegyüttes - mely iskolánk, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium diákjaiból, öregdiákjaiból és tanáraiból áll - családi rendezvénnyel zárta és ünnepelte a 2019-es esztendő eredményeit: fantasztikus bolgár táncok, meglepetéselőadások, kiváló, Csontos György-féle birkapörkölt, táncház és jó hangulat jellemezte az estet. Köszönet érte minden kedves táncosnak és szülőnek! A táncház az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, a Csoóri Sándor Alap által valósult meg. (Táncházak szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése, 2019. CSSP-E-TANCHAZ-2019-0023). 2020-ban újabb fellépések és kihívások várnak bennünket, megyünk tovább.

Major

Művészeti vezető


2019. december 20.

ADVENTI ELCSENDESEDÉS


Péntek délután, advent 3. vasárnapjához közeledve 31 diák gyűlt össze egy kis lelkizésre. Megálltunk a rohanó hétköznapok, dolgozatok szorításában, hogy egy kicsit készítsük a lelkünket a mi Urunk eljövetelére. Körben ülve, kérdések segítségével (melyek vitaindítók, jégtörők, önismereti témájúak és Istennel kapcsolatosak voltak) beszélgettünk. A délután további részében kis csoportokban bibliai témájú társasjátékokkal lehetett játszani, egy másik teremben pedig imaséta állomásain lehetett kicsit a lelkünket megtalálni. A különböző imahelyeken hálát lehetett adni Istennek 2019-ért, imádkozni szeretteinkért, megfogalmazni 2020-as évre vonatkozó kéréseinket. A délutánt zsíroskenyér és a bögrékből elfogyasztott tea majszolásával tettük hangulatosabbá (volt, aki hozott lilahagymát is). Lelkünk épülésére szolgáló alkalom volt, SDG!

Türke Beáta vallástanár


2019. december 20.

KÖZÖS KÉPEK AZ OROSZLÁNNAL...ÉLD ÁT!

Lezárult a Nagykunrefis fotópályázat


2019. december 17-én került sor annak a fotópályázatnak az eredményhirdetésére, melyen iskolánk osztályai mérték össze kreativitásukat. A fényképeken egy adott helyszínen három kötelező elemnek kellett megjelenni, melyek közül az egyik az intézményünk címerében szereplő NAGYKUN OROSZLÁN volt. A vidám kisugárzású kompozíciók jól jellemzik iskolánk mindennapjainak hangulatát, ahol a komoly tanulás és a temérdek versenyeredmény mellett jut idő a diákélet szépségeinek megélésére is. Gratulálunk az I. helyezést elért 9.B, a II. helyen végzett 12.D, valamint a III. helyezett 12.B osztályok tanulóinak, de köszönjük a mosolyra fakasztó kedves pillanatokat a pályázat minden résztvevőjének.


2019. december 20.

TÖRTÉNÉSZ KOLLÉGÁNK KÖNYVBEMUTATÓ RENDEZVÉNYEN TARTOTT ELŐADÁST


Dr. Pintér Zoltán Árpád tanár úr, iskolánk történelem-földrajz szakos pedagógusa 2019. december 6-ára a Karcagi Ifjúsági Ház nagytermébe szervezett könyvbemutató alkalmat. A rendezvényen bemutatásra került könyv címe: Az Osztrák-Magyar Monarchia és a Történelmi Magyarország összeomlása 1918-ban; konfliktusok és megoldási kísérletek. A bemutató különlegességéhez nagyban hozzájárult, hogy kollégánk mellett, aki egyébként a kötet társszerzője, előadást tartott a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézetének igazgatója, Dr. Barta Róbert egyetemi docens, valamint helyettese, Dr. Kerepeszki Róbert egyetemi docens is. A tartalmas és érdekes alkalom megszervezését az ott elhangzott előadásokkal együtt tisztelettel köszönjük, a mű megjelenéséhez pedig egész gimnáziumunk nevében szeretettel gratulálunk kedves kollégánknak!


2019. december 17.

SZÉP EREDMÉNYEK A HAJDÚSZOBOSZLÓI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYRŐL


A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár ebben az évben is meghirdette a SZÉP ERNŐ REGIONÁLIS VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYT, amelyet 2019. november 21-én rendeztek meg Hajdúszoboszlón. A diákok Szép Ernő egy művével, és egy mai kortárs író vagy költő egy szabadon választott művével nevezhettek. Iskolánkat hét tanuló képviselte ezen a megmérettetésen: Csontos Réka, Házi Dóra Éva, Kovács Zita Dzsenni, Molnár Édua 10. A, Sipos Viktória Ivett 10.B, Papp Rebeka Virág 12.B valamint Kovács Bianka Gabriella 12. C osztályos tanulók. Az elhangzott produkciókat szakmai zsűri értékelte. Döntésük alapján Kovács Bianka Gabriella 3. helyezést ért el, míg Kovács Zita Dzsenni és Papp Rebeka Virág különdíjban részesültek! Diákjaink méltó módon képviselték intézményünket, mindannyian kiemelkedő teljesítményt nyújtottak ebben a szoros mezőnyben. Mindenkinek szívből gratulálunk!


2019. december 13.

HOHOHOHÓ


Ismét járt a Mikulás az iskolánkban december 6-án délelőtt. A Diákönkormányzat szervezésében a Télapó és Krampuszai meglátogatták minden osztály tanulóit. A diákok énekeltek, válaszoltak a Télapó furfangos kérdéseire, cserébe szaloncukrot kaptak. A nagyszünetben a tanári szobába is betért a Mikulás a kíséretével, meglepték a tanárokat is. Köszönjük ezt a kedves hagyományos gesztust a Diákönkormányzat tagjainak!


Tóth Andrea


2019. december 13.

FÓKUSZBAN AZ IDEGEN NYELVEK

Interaktív délután a Nagykunrefiben


Iskolánk idegennyelvi munkaközössége 2019. december 5-én rendezte meg népszerűsítő délutánját. Az érdeklődő nyolcadik osztályos tanulók forgószínpad jelleggel nyerhettek betekintést az angol, német, orosz és latin órák hangulatába. A foglalkozást iskolánk 2 tanulója kezdte, akik az emelt angol képzésről és a többi osztálytípusban lévő idegen nyelv oktatásáról tartottak egy rövid beszámolót. Minden nyelvtanár érdekes feladatokkal, digitális eszközökkel szemléltette az adott tantárgya sajátosságait - voltak kulturális, irodalmi, művészeti és játékosabb részei is az óráknak. Az egyórás rendezvény alatt minden tanuló mind a négy nyelvből kapott egy kis ízelítőt, így a végén egy komplex képet alkothattak az iskolai nyelvoktatásról. A kollégák a feladatokon túl ismertették a diákokkal az adott nyelvi képzés általános tudnivalóit és próbáltak a rövid időtartam ellenére is egy izgalmas, informatív órát tartani. A délután zárásaként szaloncukorral kedveskedtünk a tanulóknak, Mikulás nap közeledtével.


Reméljük, minden tanuló jól érezte magát nyelvi barangolásuk közben, és viszontlátjuk őket jövőre!


Tóth Orsolya

munkaközösség-vezető


2019. december 13.

REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS SAKK-, ASZTALITENISZ ÉS GYORSTOLLAS BAJNOKSÁGA

KISKUNHALAS, 2019.12.29-30.

Minden sportágban érem született!


Kiskunhalason rendezték meg a református iskolák XIX. asztalitenisz, sakk és gyorstollas országos bajnokságot. Iskolánk versenyzői ismét kitettek magukért, rendkívül jól szerepeltek.


Asztalitenisz sportágban a Czombos Bence, Vál Tamás, Sántha Balázs összetételű csapatunk a döntőbe verekedte be magát. Ott azonban az ellenfelek jobbnak bizonyultak, így végül az ezüstérmet sikerült megszerezni. Egyéniben egyedül Czombos Bence tudott a fináléba jutni. A hármas döntőben sem talált legyőzőre, így bajnokként térhetett haza.


Gyorstollas sportágban Demeter Nóra szerepelt a legjobban, ő az ezüstérmet szerezte meg. Varga Dzsenifernek sikerült a bronzérmet elérnie, míg Vajó Andrea a 6. helyen végzett. A fiúknál Papp Bálint bejutott a négy közé, de meg kellett elégednie a negyedik helyezéssel. Szabó Mihály a kisdöntőt megnyerte, így az ötödik helyen fejezte be a versenyzést.


Sakk sportágban két versenyző próbált szerencsét. Rózsa Zoltán kimagaslóan szerepelt, az utolsó fordulóig esélye volt az első hely megszerzésére, sajnos ott vereséget szenvedett, így bronzérmet nyert. Csapatban Háló Bálinttal együtt kettőjüknek majdnem sikerült a bronzérmet megszerezni.


Köszönjük tanulóink helytállását, az elért eredményekhez gratulálunk!


Őrlős Zoltán


2019. december 13.

TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT MUTATTÁK BE A DEBRECENI EGYETEM OKTATÓI A GIMNÁZIUMBAN


2019. december 6-án pénteken „Egyetemi előadások a Refiben” címmel lebilincselő előadásokkal kedveskedtek a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának kiváló kutatói: Dr. Barta Róbert intézetigazgató úr és Dr. Kerepeszki Róbert intézetigazgató helyettes-tanszékvezető a Karcagi Nagykun Református Gimnázium számára. A két előadást és az egyetem nem mindennapi bemutatóját iskolánk kb. 100 diákja, zömükben a történelmi képzésben részt vevő történelem-magyar tagozatos osztályaink és a történelem fakultációra járó diákok hallgathatták meg.


Dr. Barta Róbert a XX. századi angolszász történelem és az angolszász-magyar nemzetközi kapcsolatok talán egyik legismertebb kutatója ma hazánkban, több évtizedes szakmai munkássága során eddig is közel 100 tudományos közleményt, számos kötetet adott közre, az egyetemi tehetséggondozásban, posztgraduális képzésben kiemelkedő teljesítményt mutat fel. Barta tanár úr előadásában Sir Winston Churchill családi kapcsolatainak, magánéleti jellemzőinek nem hétköznapi részletességű ívét vázolta fel, bizonyítva, hogy a brit államférfi portréját nagyban befolyásolta Churchill nem egészen kék vérű származása, azaz amerikai-angol családja, csípős természete, fanyar humora, és életvitelének „szokatlan” szokásrendje!


Kerepeszki tanár úr fiatal kora ellenére 5 önálló szakkönyv kiadásával, több, mint 80 tudományos közleménnyel, a Horthy-kor legjelesebb kutatói között foglal helyet ma hazánkban. Nagy időtávot felölelő történelmi elemzését „történelmi horror” néven az európai civilizáció hiedelemvilágaiba beépült, hátborzongatónak és természetfelettinek titulált jelenségei köré építette fel, tőle megszokott módon a forráskritika és szakszerűség maximális betartásával, a természettudományos magyarázatok révén kiváló kritikai érzékkel megalkotott magyarázattal kiegészítve.


A mintegy másfél órás előadássorozat zárásaként a megközelítőleg 30.000 hallgatót felölelő, az ország kétségkívül legszebb és közel legnagyobb költségvetésű egyetemének, a Debreceni Egyetemnek a bemutatása következett a karcagi refis diákok számára. Az óriási intézmény tudományos eredményeinek és kulturális szerepének, pezsgő hallgatói életének élménydús reprezentációját promóciós videóval, életközeli példákkal támasztották alá, kiemelve, hogy gimnáziumunk eddig is tehetséges és lelkes hallgatókkal gazdagította Kelet-Magyarország legnagyobb egyetemének világát!


A rendezvény befogadásáért, az egyetemi tanárkollégák meginvitálásáért köszönet illeti a gimnázium vezetőjét, Tóth Barna igazgató urat! Hálásan köszönöm tisztelt egyetemi kollégáim fáradozását, hogy egész napos karcagi látogatásukkal mintegy 100 diákunk történelem iráni érdeklődésének új impulzusokat, látásmódjuknak új perspektívát nyújtottak!


Karcag, 2019. 12. 09. Dr. Pintér Zoltán Árpád


2019. december 11.

ÚJRA KASSÁN TÁNCOLT A BILJANA BOLGÁR NÉPTÁNCEGYÜTTES


A kassai Nemzetiségi Kisebbségi Klub, a Márai Sándor Emlékszoba és Kassa város Nemzetiségi kisebbségi bizottsága szervezésében 2019. december 7-én (szombaton) került megrendezésre a XXII. Nemzetiségi kulturális est a Történelmi városháza Nagytermében, Kassán. A színes műsorkosárba már hagyományosan a Kassa és környékén működő helyi nemzetiségi csoportok járultak hozzá énekkel, zenével és tánccal (ruszin, roma, lengyel, vietnámi, magyar, orosz, cseh, német, ruszin, bolgár). A magyar közösséget a Zekeres együttes képviselte Szepsiből. Az esten idén is fellépett meghívott vendégként a Biljana tánccsoport, aki a bolgár kultúra jeles képviselője Magyarországon, táncosai a Karcagi Nagykun Református Gimnázium jelenlegi és öregdiákjai, tanárai. Az együttes alapítója és művészeti vezetője Major János tanár úr. A tánccsoport évek óta igen szoros kapcsolatot ápol a kassai bolgársággal, melyet a Kassai Bolgár Klub tömörít egybe, vezetői Stefán Pejcsev úr és Otília Leskovská asszony, akik szervezik és irányítják a helyi bolgárok kulturális eseményeit. Az est folyamán táncosaink mindkettőjüket, valamint a Nemzeti Kisebbségek Klub és a Márai Sándor Emlékszoba Polgári Társulás részéről köszöntötték Glezgó Antal és Filipko József urakat és fejezték ki hálájukat odaadó munkájukért.

Ugyanezen a napon még délelőtt került sor a tánccsoport másik fellépésére és táncház megvalósítására, amelynek helyszíne Kassa egyik legnagyobb szociális ellátó intézménye volt. Az otthon lakóinak életébe a karácsony égisze alatt ünnepi hangulatot és örömkönnyeket varázsoltunk, megható volt annak minden egyes pillanata. A táncház az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, a Csoóri Sándor Alap által valósult meg. (Táncházak szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése 2019. CSSP-E-TANCHAZ-2019-0023.).

A vasárnap városnézéssel és a kassai magyar kulturális emlékek meglátogatásával telt a téli, hóval borított óvárosban, (Szent Erzsébet dóm és Rákóczi-kripta, Szent Mihály-kápolna, Orbán-torony, Nemzeti Színház, Rodostó-ház), amely örök élményül szolgálhat minden résztvevő számára. A programhoz kapcsolódó szlovák nyelvű link elérhető: https://kosicednes.sk/udalosti/roznorodost-kultur-sa-predstavila-na-jednom-podiu

Major


2019. december 11.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS DÉLUTÁN

Látványos kísérletek a Nagykunrefiben


2019. november 26-án délután iskolánk természettudományos munkaközösségének tagjai érdekes és izgalmas programmal várták az általános iskolákból érkező érdeklődő diákokat. Tanítványaink segítségével az informatikalaborban a programozás alapjául szolgáló algoritmikus gondolkodás világába kalauzoltuk el vendégeinket egy gyakorlati feladat megoldásának segítségével. A biológia és kémia ismeretanyagát felhasználva, némi történelmi háttérrel kiegészítve a titkosírás működésének hátterébe is betekintést nyerhettek a nyolcadikos tanulók. A fizikai előadóban különféle érdekes kísérletek, jelenségek, paradoxonok vizsgálata történt, ahol először interaktív módon szerezhettek tapasztalatokat az érdeklődők, majd természetesen elhangzottak a megfelelő tudományos magyarázatok is. Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az elméleti ismereteket minél színesebben egészítsük ki a gyakorlati tapasztalatszerzéssel és a gyakorlatban való alkalmazással. Köszönjük az általános iskolákból érkező vendégeink érdeklődését, akik velünk tartottak ezen az érdekes, tudományos utazáson.


2019. december 7.

ANGOL ÉS NÉMET NYELVI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓMONDÓ VERSENY


Iskolánk idegennyelvi munkaközössége 2019. november 20-án első alkalommal rendezte meg az angol és német nyelvi vers- és prózamondó versenyét. A diákok szaktanáraik segítségével választották és gyakorolták verseiket. Három évfolyam 50 diákja vett részt a 14 órától kezdődő megmérettetésen. A tanulók nagyon ügyesen szerepeltek, tanáraik jogosan lehettek büszkék rájuk. Ezzel a versennyel hagyományt kívánunk teremteni a következő évekre. Voltak diákok, akik mindkét nyelvből is indultak, ami külön tiszteletreméltó.

Angol nyelvből első helyezést értek el: Mészáros Lilla 9.A, Kiss György Zétény 10.A és Bézi Bianka 11.B osztályos tanulók.

Német nyelvből első helyezett lett: Kiss György Zétény 10.A és Federics Fruzsina 11.B

Felkészítő tanáraik: Zelenák Erika, Tóth Andrea, Dobos Lászlóné, Nagy Lajos, Tóth Mária, Péterné Antal Csilla és Tóth Orsolya

Mindenkinek szívből gratulálunk!


Tóth Orsolya

munkaközösség-vezető


2019. december 7.

ADVENTI MŰSORRAL SZOLGÁLT OSZTÁLYUNK A REFORMÁTUS NAGYTEMPLOMBAN


Osztályunk, a 11.B 2019. december 1-én, a vasárnap délelőtti Istentisztelet alkalmával, az adventi várakozás kezdetén kedveskedett egy lélekemelő műsorral a református gyülekezet és a város számára. A műsorban hangszeres és énekkíséret mellett az adventi ünnepkor szeretetteljes versei, gondolatai hangoztak el. A 11.B osztály tizennyolc diákja által adott műsor irodalmi részének összeállítását Türke Beáta és Kentési Renáta tanárnők végezték, a zenei rész betanítása Székely Éva tanárnő munkáját dicséri.

A 11.B osztályfőnökeként hálásan köszönöm tanárkollégáim áldozatos munkáját! Osztályom szorgalmas felkészüléséhez, szerepléséhez szívből gratulálok, tanulmányaikra, további terveikre Isten gazdag áldását kérem!

Áldott adventet kívánva:

dr. Pintér Zoltán Árpád

- a 11.B osztályfőnöke -


2019. december 4.

OROSZ NYELVI VETÉLKEDŐ A DEBRECENI EGYETEMEN


A Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézete, a Tolsztoj Társaság a Magyar–Orosz Együttműködésért Egyesület és a Debreceni Egyetem Orosz Központja által 2019. november 25-én harmadik alkalommal rendezett középiskolások orosz nyelvi vetélkedőjére öt megyéből jelentkeztek diákok. A 11. és 12. osztályos tanulók második idegen nyelvként tanulják az oroszt, többnyire heti három órában és/vagy fakultáción heti két órában. Az idei vetélkedő programja, az írásbeli és szóbeli nyelvi, valamint részben országismereti feladatok az orosz újév tematikájához kapcsolódtak. Külön ajándék volt minden jelenlévő számára Nyina Nyikolajeva gyakornok orosz nyelvű előadása szűk hazájáról (a Karél Köztársaságról és Petrozavodszk városáról) és a gyönyörűen előadott karél nyelvű éneke. Amíg a diákok versenyeztek, addig tanáraiknak Vera Legyenyeva, a Szlavisztikai Intézet lektora országismereti szemináriumot tartott. A dr. Goretity Józseffel, a Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézetének és az Orosz Központnak az igazgatójával folytatott tanári beszélgetések során főként az orosztanárok nyelvgyakorlásának és továbbképzésének szükségességéről és lehetőségéről esett szó.


Az orosz nyelvi vetélkedőn eredményesen szerepeltek kedves diákjaink, gratulálunk mindenkinek! Kiváló volt a szervezés és a hangulat is. Köszönet érte! Iskolánkat képviselték: Varga Petra, Cséti Gabriella, Nagy Gábor, Pataki Máté, Varga László és Hodos Imre. További sikereket kívánunk nekik az izgalmas orosz nyelv tanulása terén. Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium.


Major

szaktanár


2019. december 4.

NYÍLT TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓS ÓRA A KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS GIMNÁZIUMBAN


2019. november 28-án 15:00 órakor tartottuk meg gimnáziumunkban a bemutató foglalkozásunkat a magyar-történelem tagozat iránt érdeklődő nyolcadikos diákok számára. Büszkén mondhatjuk, hogy az iskolánkban immár két éve működő emelt óraszámú magyar-történelem tagozat nagy népszerűségnek örvend. Az elsősorban humán beállítottságú tanulók szép számmal választják ezt a képzési formát, illetve a tizenegyedik és a tizenkettedik évfolyamokon a délutáni fakultációs órákat. A felsőoktatáshoz szükséges kötelező emelt szintű érettségi vizsgát a végzős diákjaink közül a legtöbben évek óta történelem tantárgyból teszik le meglehetősen szép eredménnyel. Tovább népszerűsítve a tagozatot és a tantárgyat, ezen a fakultációs órán a tizenkettedikes tanulók közreműködésével emelt szintű érettségi tesztfeladatokat és esszéfeladatokat oldottunk meg. Reméljük, hogy sikerült betekintést nyújtanunk az emelt érettségi vizsgára történő aktív felkészítő munkába.


Várjuk szeretettel a képzéseinkre jelentkező nyolcadikos diákokat!

Szentesi Zoltán - szaktanár


2019. december 4.

FIÚ RÖPLABDA

Ezüstérem a körzeti döntőről


2019. november 27-én Kunhegyesen rendezték meg az „A” kategóriás (igazolt versenyzők) fiú röplabda diákolimpia VI. korcsoportos körzeti döntőjét, ahonnan iskolánk, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium amatőr fiúcsapata ezüstéremmel tért haza. Szoros mérkőzésen maradt alul a szolnoki sportiskolával szemben (Széchenyi István Gimnázium), míg a hazai együttest (Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma) ugyancsak kiélezett küzdelemben le tudta győzni, így a 2. helyen zárt. Gratulálunk a szolnoki és a kunhegyesi iskoláknak és valamennyi karcagi refis diáknak! A csapat tagjai: Kapocsi Tamás, Kántor László, Bernáth Sándor, Sánta Balázs, Erdős Róbert, Lakatos István, Labancz Mihály, Szabó Mihály, Magyari Zsolt, Czombos István Bence, Antal Péter, Kovács Péter. Ezüstérmünket Bernáth Sándornak ajánljuk, aki a körzeti döntő utáni másnapi edzésen súlyos bokasérülést szenvedett. Gyors felépülést kívánunk innen is Sanyinak, mihamarabb szeretettel visszavárjuk az edzésekre.


Major

edző


2019. december 4.

BRONZÉREM A PROFIK KÖZÖTT

Újra pályán a leány röplabdacsapat


Profik között sikerült megszerezni a bronzérmet a röpis lányoknak a megyei elődöntőn a diákolimpián.

Régen volt már április, ugyanis ekkor versenyeztünk legutóbb a lányokkal diákolimpián. Egy négyéves ciklusom lezárult, hiszen elballagtak azok a röpis lányok, akik kiharcolták az országos bajnokságon való részvételt és még számos sikert értek el mellettem a négy év alatt. Így elég magasra van téve az a bizonyos léc. A tavalyi csapat fele maradt meg a mostani 12.C-ből, ők egészültek ki friss, lelkes kilencedikesekkel, akik méltón képviselték a megörökölt mezt. A szerencse is velünk volt a mai napon, így sikerült két profi jászberényi iskola után a 3. helyen végezni, ezzel megelőzve a nagy rivális, Kunhegyes csapatát, ami hatalmas siker most számunkra.

Köszönettel tartozunk iskolánk vezetésének, hogy a lehetőséget megkaptuk a versenyzésre. És köszönet a volt lányaimnak, hogy péntekenként segítik volt csapatuk és edzőjük munkáját.

A jelenlegi csapat tagjai: Kovács Kíra, Kréz Gabriella, Lantos Zsanett, Mándi Szabina, Varga Réka, Kardos Panna, Szabó Sára, Szabó Zsanna.


Kapitány Zoltán

edző


2019. december 1.

KOMPLEX TANULÁSSZERVEZÉSI PROJEKTÜNK A MÉDIÁBAN

Tudományos szabadulószoba és diákkonferencia


A 2018/2019-es tanévben Iskolánk két tanára, Bíróné Varga Tünde és Nagy Tünde Mária tanárnők sikerrel pályáztak a Református Pedagógiai Intézet Komplex Tanulásszervezési Formák elnevezésű projektjére. A két tevékenységrész megvalósítása iskolánkban nagy sikert aratott, melyről honlapunkon és Facebook-oldalunkon is beszámoltunk, emellett a Karcag Televízió is közölt róla riportot.


Tisztelettel ajánljuk a kedves érdeklődők figyelmébe további lehetőségként Fődi Kitti újságírónő írását, mely a következő linken érhető el. valamint a Magyarországi Református Egyház Református Tananyagfejlesztő Csoportjának nyomtatásban is megjelent színes kiadványát, mely szintén olvasható az interneten is: http://reformatus.hu/data/documents/2019/09/05/1-48_vegso.pdf


Mindkét összegzés a teljes programról szól, vagyis gimnáziumunk mellett megtalálhatók mindazon református intézmények, akik velünk együtt voltak részesei ennek a nagyszerű lehetőségnek.


2019. november 23.

RÁKÁSZ GERGELY ORGONAKONCERT A NAGYKUNREFIBEN!

Látványos értékteremtés a klasszikus zene által


Immár több éves hagyomány gimnáziumunkban, hogy egy szép őszi napon, egy rendkívüli énekórán látjuk vendégül Rákász Gergely koncertorgonistát. Így történt ez 2019. november 18-án is, amikor gimnáziumunk 9-10. évfolyamos tanulói mellett a Karcagi Nagykun Református Általános Iskolából érkező 7-8. osztályos diákok is helyet foglalhattak a nézőtéren. A művész úr által bemutatott program Georg Friedrich Handel Tűzijáték-szvitjével kezdődött. Az élő orgonakoncertet a hangszeres játék rajzos illusztrációkkal együtt kivetített élő videóközvetítése színesítette, melyhez társult még az előadott zeneművekhez tartozó érdekes háttértörténetek elhangzása is. A műsorban találkozhattunk még Bach és Vivaldi darabbal, zárásként pedig a Hector Berlioz által megírt Rákóczi-indulót hallgathattuk meg. A jórészt fiatal tanítványainkból álló közönség hatalmas, klasszikus vastapssal jutalmazta meg a hagyományos értékeket népszerűsítő klasszikus zenei produkciót. A látványkoncertet szívből megköszönve művész úr életére és további szolgálatára Isten gazdag áldását kérjük!2019. november 23.

TANULMÁNYÚT A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ANGOLKERT OTTHONBAN

Szakgimnáziumi pályaorientációs nap


November 14-én a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium harmadik alkalommal vett részt egészségügyi pályaorientációs napon. A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Angolkert Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézmény törökszentmiklósi telephelyét látogattuk meg. Az intézményvezető asszony és a részlegvezetők fogadtak bennünket. Részletesen bemutatták az ott folyó munkát. Az intézmény fő célkitűzése olyan lakókörnyezet teremtése az itt élők számára, ahol lehetőség van fizikai-mentális állapotuk megtartására és javítására, terápiás és szabadidős tevékenységek gyakorlására, valamint az önálló életre való felkészülésre. Ennek megvalósulása érdekében változatos foglalkozásokkal, szabadidős sport- és kulturális tevékenységekkel segítik azt itt elő egyének fizikai és mentális egészégének megtartását. A pszichiátriai betegeket ápoló-gondozó otthon részlegén 150 férőhelyen gondoznak 18. életévet betöltött, krónikus pszichiátriai betegeket, akik akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, de egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek. A rehabilitációs részlegen az ellátottak elméleti és gyakorlati képzése, foglalkoztatása történik. Célja, hogy előkészítsék a családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérést, a társadalomba való integrálást.


Délután az Egészségfejlesztési Iroda szervezésében a cukorbetegség világnapja alkalmával megrendezésre kerülő workshopon vettünk részt tanulóinkkal. Előadásokat hallottunk a cukorbetegségről, a terápiás beavatkozásokról és a szövődmények megelőzéséről. Gyakorlati tevékenységek közül választhattak a diákok egészségi állapotfelmérés, diétás étrendi összeállítások, lábtorna és vércukormérők használata között.


Ezen a napon tanulóink betekinthettek az egészségügyi hivatás két különböző területébe, amely megkönnyíti a pályaválasztásukat. Köszönjük az iskola vezetésének és a fenntartónak a lehetőséget és az anyagi támogatást!2019. november 23.

ORSZÁGOS LÉPTÉKŰ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁT LÁTOGATTAK MEG A REFI DIÁKJAI


Iskolánk 35 diákja, elsősorban a történelem iránt elkötelezett történelem fakultációs és történelem-magyar jogi szakirányos osztályaink alkotta diákcsoport vett részt „A Horthy-rendszer születése” címmel rendezett tudományos konferencián 2019. november 14-én csütörtökön a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetében. A diákcsoport utazását iskolánk két történelemtanára, Szentesi Zoltán és Dr. Pintér Zoltán tanár urak szervezték és kísérték. A tanácskozás középpontjában a 100 évvel ezelőtti események állnak, a legújabb kutatási eredmények tükrében. A konferencia előadóinak sorában a mai magyar történelemkutatás „XX. százados” kutatóinak legjava vett részt. Diákjaink emblematikus kutatók munkájával ismerkedhettek meg, közülük kiemelésre méltó a több száz publikációt, kb. 30 önálló kötetet jegyző Romsics Ignác Széchenyi-díjas professzor, aki lebilincselő stílusú plenáris előadásával ragadta meg a hallgatóság figyelmét, vagy a Magyar Tudományos Akadémia (Eötvös Loránd Kutatói Hálózat) Trianon 100 kutatócsoportját vezető Ablonczy Balázs, aki friss eredményeivel a 2020-ban száz éves békediktátum eddig vizsgálatlan vonatkozásaira világított rá.


A konferencia helyi vonatkozása, hogy tavaly épp Karcagon a Városháza 1. emeleti Dísztermében indította útjára novemberben, a tudomány hónapja keretében konferenciasorozatát a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete a Karcag Városi Önkormányzattal karöltve. Így az előző esztendőben az Osztrák-Magyar Monarchia szétesésének 100. évfordulója állt a középpontban, idén pedig a Horthy-rendszer születése volt a tanácskozás témája, magyar és európai kontextusban értelmezve az 1919-es eseményeket.


A konferencia főszervezője, Dr. Barta Róbert habilitált egyetemi docens, a Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézetének igazgatója a konferencia megnyitóján a karcagi refisek nagy örömére fel is emlegette a Karcag várossal és annak református gimnáziumával az elmúlt években kialakult szoros kapcsolatát, kiemelve, hogy a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumból eddig is kiváló diákok érkeztek a Debreceni Egyetemre és annak Történelmi Intézetébe!


A szervezéshez, utazáshoz nyújtott támogatást hálásan köszönjük iskolánk fenntartójának és igazgatójának! Tanárként szívből reméljük, hogy diákjaink érdeklődésére, hasznára vált a nem mindennapi program és kamatoztatni tudják azt a jövőben!2019. november 15.

A BOLGÁR HÍREKBEN CIKK JELENT MEG AZ ISKOLÁNKBAN MŰKÖDŐ BILJANA TÁNCCSOPORTRÓL


Major János, a Biljana Bolgár Néptáncegyüttes művészeti vezetője a nyáron Bulgáriába vitte táborozni a táncosokat, a Rodope-hegységben 10 felejthetetlen napot töltöttek el, kirándulással és új koreográfiák elsajátításával. Ezúton is szeretnénk örömünket kifejezni annak kapcsán, hogy a Bolgár Hírek országos havilap néptáncegyüttesünk, egyházközségünk és iskolánk jó hírét tovább öregbítette.2019. november 14.

NYÍLT NAP A NAGYKUNREFIBEN


2019. november 11-én hivatalosan is megnyitottuk iskolánk kapuját az irántunk érdeklődő általános iskolás tanulók és szüleik előtt. Legfőbb célunk annak a bemutatása volt, hogy református gimnáziumunk nemcsak ezen a napon, hanem az év minden napján a bennünket körülvevő modern kor elvárásainak megfelelő nyitott iskola. Olyan intézmény, ahol egyszerre van jelen a komoly és értékes tanulmányi munka, a méltóságteljes ünnepi hangulat, a gazdag kulturális lehetőségek tartalmas kikapcsolódást kínáló különleges világa, valamint a sokszínű, fiatalos lendülettel, kreativitással és vidámsággal átszőtt diákélet. Vendégeink először egy iskolánkról szóló rövid bemutatkozó filmet tekinthettek meg, majd nyílt tanóráinkon vehettek részt. A délelőtti program jól illeszkedett képzési kínálatunkhoz. Az angol nyelv iránt érdeklődők a sárkányok segítségével barátkozhattak a vendégváró tananyaggal. Az idegen nyelvi blokkban hívtuk még az érdeklődő fiatalokat a német nyelv szeretetére és egy képzeletbeli oroszországi utazásra is. A biológia bemutatón a növényi szövetek összetartó erejéről, a szintén interaktív kémiaórán pedig az oldódással kapcsolatos kérdésekről lehetett információkat szerezni. Bemutattuk a varázslat mögött álló fizikai összefüggéseket, négyzetre emeltük a matekot, az informatika laborban pedig virtuálisan tartottunk a levegőben egy vergődő madárkát. Az anyanyelvi nyalánkságok mellett vendégeink részesei lehettek a múzsák teadélutánjának, a múlt iránt érdeklők pedig hátborzongató történelmi thrillerek hátterébe nyerhettek bepillantást. A program része volt a bibliai honfoglaló is, mellyel azt igyekeztünk megmutatni, hogy a hitéleti tartalmakat is lehet játékos formában gyakorolni. Nyílt napunk a délutáni szülői tájékoztatóval zárult. Köszönjük minden kedves vendégünknek a megtisztelő látogatást. Ezután is szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklődő fiatalokat a Nagykunrefiben!2019. november 14.

"...ÉPÍTS ÉS PLÁNTÁLJ! (Jeremiás 1: 10)

Alapkőletétel Zilahon


A Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a Wesselényi Szórványkollégiumért Alapítvány kedves meghívásának tettünk eleget, amikor 2019. november 7-én ellátogattunk Zilahra, ahol testvériskolánk, a Zilahi Református Wesselényi Kollégium vendégei lehettünk. A látogatás apropóját az új iskolaépület alapkövének ünnepélyes letétele szolgáltatta. Iskolánkat Kisari Katalin és Türke Beáta tanárnők, valamint Béres Anna és Gyökeres Mária Zsófia 10. C osztályos tanulók képviselték.

Az ősz színeiben pompázó szilágysági dombság alföldi szemünknek hegynek tűnő magaslataiban gyönyörködve érkeztünk Zilahra, ahol kedves vendéglátóink már vártak bennünket. A regisztrációt követően elfoglalhattuk szobáinkat, majd egy kellemes ebéd után a többi meghívott vendéggel összegyűltünk a szálloda halljában, hogy együtt induljunk el a temetőkertbe, dr. Kincs Gyula egykori igazgató síremlékéhez. A szemerkélő eső elől a ravatalozó előterébe húzódva álltunk meg. Itt hangzottak el a 160 évvel ezelőtt született építő igazgatót méltató-emlékező gondolatok Bara Lajos-István jelenlegi igazgatótól, illetve Ady Endre költő, egykori diák iskolát, igazgatót dicsérő versrészletei jelenlegi diákok előadásában. Az emlékezés virágainak elhelyezése után a református templomba mentünk, ahol Lukács Levente, az iskola lelkésze köszöntött bennünket. Innen átsétáltunk a kollégium régi épületéhez, melynek előterében az iskola igazgatóit soroló táblák mellett Ady sorai olvashatók: „Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek, S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek…” Sétánkat folytatva az új iskolaépület számára megvásárolt telekhez mentünk, ahol minden reménység szerint két éven belül felépül az ötszintes, minden szempontból korszerű, oktatásra alkalmas új gimnáziumi épület. Visszaérve a szállodába finom vacsora mellett kellemesen elbeszélgettünk régi és új ismerőseinkkel, a testvériskolák delegációival.

Másnap délelőtt a belvárosi Református Nagytemplomban, az ünnepi istentiszteleten Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét, majd Bara Lajos-István igazgató, egyházkerületi főgondnok köszöntötte a megjelenteket és ismertette a Zilahi Református Wesselényi Kollégium iskolaépítési terveinek körülményeit. Az ünnepi műsor részként az iskola gyermekkórusa népdalzsoltárokat adott elő, majd az ünnepi köszöntésekre került sor. Némethy László nagyváradi műépítész bemutatta az új iskola látványtervét. Ezt követően elhelyezésre került az időkapszula az alapkőben és igei szolgálatot végeztek a vendég lelkipásztorok. Az ünnepi műsor végén a Kollégium zenekarának előadásában zsoltárfeldolgozásokat és megzenésített Ady-verseket hallhattunk. Zárásként együtt énekeltük el a Himnuszt.

Köszönet mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy létrejöjjön ez a szép alkalom, és hogy mi is részesei lehettünk. Kívánjuk, hogy házigazdáink vállalt nemes feladatukat teljesítve építsenek, vessék el a magot, és plántáljanak Isten dicsőségére!2019. november 14.

JUTALOMKIRÁNDULÁS AZ ORSZÁGHÁZBAN


2019. november 5-én, kedden osztályunk, a 11.B 31 diákja, kísérőtanáruk, Szabó Balázs Attiláné tanárnő és osztályfőnökük, Dr. Pintér Zoltán tanár úr jutalomkirándulás keretében tölthetett el egy nagyszerű napot a fővárosban. A nap legkülönlegesebb élménye kétségkívül az volt, hogy térségünk országgyűlési képviselője személyesen hívott meg és kalauzolt bennünket a Parlamentben! A látogatás során az országgyűlés törvényalkotó munkájának, az eklektikus Országház ámulatba ejtő építészeti sajátosságainak, az egykori főrendi ház reprezentatív üléstermének, a Parlament kupolacsarnokának és az ott őrzött Szent Koronának a megtekintése felejthetetlen élmény volt mindannyiunk számára!

Nemzeti történelmünk és államiságunk e szimbolikus helyszínének megtekintése közben F. Kovács Sándor képviselő úr kísérőnkké szegődve gazdagította élményeinket történeteivel, széleskörű ismereteivel.

A kirándulás hátterét az adta, hogy tehetséges osztálytársunk, Demeter Maja a Kunszövetség által a kis- és nagykun települések középiskolás diákjai számára meghirdetett esszépályázaton győzelmet aratott.

F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úr nagyvonalú invitálását, közvetlen és szívélyes kalauzolását ezúton is hálásan köszönjük! Tanáraink, osztályfőnökünk értünk végzett fáradságos munkájáért, kíséretükért szintén hálával tartozunk!

- a 11. B diákjai -2019. november 8.

A KARCAGI JÁRÁSBÍRÓSÁG VENDÉGEI VOLTUNK


     2019. október 25-én az iskolánk humán tagozatos 9.A és 10.A osztályos tanulói pályaorientációs nap alkalmából látogatták meg a Karcagi Járásbíróságot. Ennek oka, hogy ez a nap az igazságszolgáltatás napja.

     Először egy előadást hallgattunk meg a bíróság munkájáról és egyéb dolgokról, mint például arról, hogy milyen büntetés szabható ki egy személyre, és milyen okokból. Megtekinthettük, milyen öltözetet viselnek a bírók, az ügyvédek és az ügyészek. Továbbá megismertették velünk, milyen szintjei vannak a bíróságoknak, és elmagyarázták, milyen folyamatok mennek végbe a szakmán belül. Az előadók nagy hangsúlyt fektettek azoknak a jogszabályoknak az ismertetésére, amelyek a kiskorúakra és a fiatalokra vonatkoznak.

     A prezentáció után a szervezők egy meglepetéssel kedveskedtek nekünk, melynek keretei között egy nyitott bírósági eljárást játszottunk el. A bíró szerepét Zádori János András, a két vádlottét Horváth Dávid Béla és Kiss György Zétény, az ügyészét Gyarmati Zoltán, a két ügyvédét Házi Dóra Éva és Kovács Zita Dzsenni, a tanúét pedig Molnár Édua töltötte be. A játékot mind a szereplők, mind a nézők nagyon élvezték.


     A program során sok új érdekességet tudhattunk meg, és hasznos információkkal gazdagodtunk. Reméljük, még lesz lehetőségünk ilyen ötletes és élvezetes előadáson részt venni.


     Házi Dóra Éva, Molnár Édua2019. november 4.

NYÍLT NAP A REFORMÁTUS GIMNÁZIUMBAN


Szeretettel várunk minden kedves diákot és szülőt, akik érdeklődnek iskolánk iránt, 2019. november 11-én 8 órára nyílt tanóráinkra, valamint a délután 17 órakor kezdődő szülői tájékoztatóra!2019. október 25.

KIBOCSÁTÓ ISTENTISZTELET ÉS FOGADALOMTÉTEL A NAGYTEMPLOMBAN

Közös ünnep az általános iskolával


A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium tanulói és tanárai a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola diákjaival és nevelőivel együtt készülődtek a 2019. október 24-én sorra kerülő kibocsátó istentiszteletre. Az igehirdetés szolgálatát Nt. Koncz Tibor esperes úr végezte, aki a Timóteushoz írt második levél alapján szólt a Szentírás kizárólagos voltáról, ebből következően Krisztusról, a kegyelemről és a hitről, így emlékezve meg a reformáció 502. évfordulójáról. Ez után az általános iskolás diákok 1956-ra emlékező műsora következett. Az ünnepi összeállításban végig fontos szerepet kapott a zene. A különféle bejátszott és élő hangszeres dallamok alatt megtekinthettünk egy képösszeállítást, hallhattunk gyermeki énekhangot, verset, valamint láthattunk egy különleges jelképvilágot megjelenítő táncprodukciót is. Az alkalom harmadik részében először Hunyadi Ildikó tanárnő, majd gimnáziumunk 9. évfolyamos tanulói tettek fogadalmat, mely után ünnepélyes keretek között került sor az iskolajelvények feltűzésére. Különleges és örömteli alkalmat élhettünk meg együtt, hiszen ezen a napon minden a megújulásról szólt. 502 év után még mindig reformációt ünnepelhettünk; fiataljaink bemutatták, hogyan tudják őrizni forradalmunk emlékét; 343 éves református gimnáziumunk pedig új tanerővel és új tanítványokkal gazdagodott. Visszatérve az igehirdetésben hallott tanításhoz, mindezekért legyen egyedül Istené a dicsőség: Soli Deo Gloria!


2019. október 25.

FIZIKA ÉS KÉMIA KÜLÖNDÍJ MEZŐTÚRRÓL

Benkő Gyula Országos Komplex Természettudományi Csapaterseny


2019. október 18-án iskolánk hat tanulója vett részt a Mezőtúron megrendezett Benkő Gyula Országos Természettudományi Versenyen. Ezen a napon az ország számos iskolájából érkező háromfős csapatok mérhették össze tudásukat biológia, fizika, földrajz, kémia és matematika tantárgyakból. A komplikált feladatok megoldása stabil háttértudást és logikus gondolkodást igényelt. A megmérettetés után a rendezők megvendégeltek minket, majd a finom ebéd elfogyasztása után közös sétára indultunk a városba, illetve megtekintettük a Mezőtúri Református Látogatóközpontot, hogy hasznosan töltsük el az eredményhirdetés előtti rövid időt. Gimnáziumunk versenyzői az iskolánkhoz méltón álltak helyt. VII. helyezést ért el és fizika különdíjat kapott a Monori Imre (9.C), Pintér Bálint (10.C) és Józsa Szabolcs (11.C) alkotta csapat. V.helyen végzett, valamint kémia különdíjban részesült másik csapatunk, melynek tagjai Kovács Márton (9.C), Vál Tamás (10.C) és Demeter Nóra (11.C). Úgy gondolom, mindannyiunknak élménygazdag és tanulásra inspiráló volt a csapatverseny. Ezúton szeretném megköszönni a versenyzés lehetőségét iskolánk vezetőségének, valamint Nagy Tímea tanárnőnek, aki a próbatétel során támogatott minket.

Demeter Nóra 11.C


2019. október 25.

1956-OS MEGEMLÉKEZÉS A GIMNÁZIUMBAN

Koszorúzás az új emlékműnél


A nemzeti ünnep utáni tanítási napon, 2019. október 24-én iskolai közösségünk együtt emlékezett a forradalom hőseire. Szentesi Zoltán tanár úr ünnepi beszéde után az intézmény vezetése és a diákönkormányzat képviselői megkoszorúzták iskolánk aulájában a 2019. október 5-én leleplezett ’56-os emléktáblát, Györfi Sándor Kossuth-díjas karcagi szobrászművész úr alkotását. Intézményünk nevében további áldott emlékezést kívánunk!


2019. október 24.

KOVÁCS DÁNIEL GÁBOR: ÖRÖK KŐSZÁLRA ÁLLVA

Könyvbemutató a Dérynében Pap Béla református lelkipásztor úr emlékére


Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékező karcagi programsorozat első állomásaként 2019. október 22-én különleges könyvbemutatóra készülhettünk. Kovács Dániel Gábor író, drámaíró, egykori karcagi diák Örök kőszálra állva címmel írt színdarabot a karcagi református gyülekezet mártírsorsú lelkipásztorának, Pap Bélának az emlékére. A Himnusz eléneklése után a szerző mellett üdvözölhettük Nt. Koncz Tibor esperes urat is, aki egyrészt a kötet előszavát írta, másrészt ünnepi gondolataival személyesen köszöntötte a kedves megjelenteket. E köszöntő után a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium tanulói adtak irodalmi műsort. A korabeli öltözetet idéző jelmezben színpadra vonuló diákok nagy átéléssel adták elő a 63 évvel ezelőtti napokra emlékező műveket. A forgatókönyvet Nagy Tünde Mária tanárnő állította össze, melynek betanításában Szabó Júlia Ildikó és Bozsó-Török Tímea tanárnők segítettek. A megemlékező műsor után Kovács Dániel Gábor úr beszélt a Pap Béla lelkipásztorról szóló színdarab inspirációjáról, a tartalom és a megvalósítás 100 százalékos karcagi vonatkozásáról, valamint a mű főszereplőjének példaértékű emberi kiállásáról. A szerző szavait követően gimnáziumunk Főnix diákszínpadának előadásában elevenedtek meg jelenetek a színdarabból. Az ’56-os díszletek között játszódó előadást az irodalmi összeállításhoz hasonlóan Nagy Tünde Mária tanárnő rendezte. Tanítványaink jó szívvel és nagy lelkesedéssel készültek az előadásra, mely a nézőtéren helyet foglaló kedves vendégeknek nemegyszer megható pillanatokat ajándékozott. A könyvbemutató végén, a Szózat eléneklése után Kovács Dániel Gábor dedikálta Örök kőszálra állva című művét.


2019. október 24.

ÁLLJUNK BELE, HA KELL!

Szalagavató a Nagykunrefiben


2019. október 19-én, szombaton délután 17 órára ünneplőbe öltözött vendégekkel telt meg a Déryné Kulturális Központ földszinti színházterme. A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium Szalagavató Ünnepségére készülődtünk. Először a végzős osztályok bemutatkozó kisfilmjeit tekinthettük meg, majd Varga László 12.B osztályos tanuló hegedűjátéka alatt gördült fel a függöny, aki Leonard Cohen Hallelujah című művét adta elő. A végzős tanulók színpadra vonulása után név szerinti köszöntések következtek. Köszönjük, hogy meghívott vendégeink között megtisztelte jelenlétével rendezvényünket Nt. Koncz Tibor esperes úr, Nt. Konczné Lehoczky Krisztina lelkipásztor asszony, Szentesi Lajos főgondnok úr, valamint Pánti Ildikó, Nagyné László Erzsébet és Karcagi Nagy Zoltán önkormányzati képviselő.

A szalagok feltűzésére Tóth Barna igazgató úr köszöntője után került sor. Először Szentesi Zoltán tanár úr, a 12.C osztályfőnöke, majd Péterné Antal Csilla és Bíróné Tichi Márta tanárnők, a 12.B és 12.D osztályfőnökei tűzték fel a különleges jelképeket tanítványaiknak.

A szalagtűzés után vette kezdetét végzős diákjaink irodalmi összeállítása, amely a születés csodájától indulva az ifjúkoron át a felnőttkorra is előre tekintve mutatott rá az emberi élet szépségeire és próbatételeire. A megható és humoros jeleneteket is tartalmazó, lélekhez szóló összeállítás A Pál utcai fiúk című musical ismert dalával zárult, mely mindnyájunkat az igazi értékek mellett való kiállásra lelkesített. A végzős tanulók Simonffy Péter Búcsúdal című művét énekelték közösen, mely után virággal köszöntötték szüleiket, családtagjaikat. Az Álljunk bele, ha kell című irodalmi műsor forgatókönyvének összeállításában és a darab betanításában Kentési Renáta és Bozsó-Török Tímea tanárnők vettek részt. A zenei betétek és a közös dal színpadra állításában Székely Éva Mária tanárnő működött közre, akinek a zongorakíséreteket is köszönhetjük.

A rendezvény ezután a második emeleti tükörteremben folytatódott, ahol végzős osztályaink mutatták be nyitótáncaikat. A nagy érdeklődésre való tekintettel három bemutatóra is sor került. A 12.B osztály charleston, valamint a 12.C osztály ír tánc produkciója Kacsora Tamás táncpedagógus, a 12.D osztály bécsi keringője pedig Kele Andrea tánctanárnő munkáját dicsérte. Az est további része is ünnepi hangulatban telt a tanítványaink tiszteletére rendezett szalagavató banketteken.

Köszönjük végzős tanulóinknak a felejthetetlen élményt. Az érettségire és a továbbtanulásra való felkészüléshez Isten gazdag áldását kívánjuk számukra.


2019. október 24.

TERVEZETT KÉPZÉSEINK A 2020/2021-ES TANÉVRE:

az alábbi linkre kattintva olvasható


2019. október 18.

HORTOBÁGYI TEREPGYAKORLAT


2019. október 5-én a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium biológiafakultációs tanulói egy terepgyakorlaton vehettek részt Hortobágyi-halastavon. A gimnázium elől 7:30-kor indultunk el 15 lelkes diákkal.

Először is egy jegyzőkönyvet kaptunk, melyet a kirándulás végére ki kellett töltenünk. A hűvös, borult és az esős idő sem tette tönkre a programunkat. A kisvonatra várva egy növényhatározási feladatot készítettünk el a Növényismeret című könyv segítségével. Miután megérkezett a kisvonat, elvitt minket a Hortobágyi-halastavakhoz.

A Hortobágyi-halastó teljes területe a Hortobágyi Nemzeti Park területéhez tartozik, a Világörökség része. A Hortobágy-halastavi tanösvényt végigjárva a látogatók a Hortobágyi-halastavak és nyílt vizű mocsarak madárvilágával és növényvilágával ismerkedhetnek meg. Tekintve, hogy a terület Közép-Európa és egyben a Hortobágy egyik legfontosabb vízimadár élőhelye, az idelátogatók részletes képet kapnak a Kárpát-medence fészkelő és vonuló vízimadár közösségeiről. A tanösvényen emellett találkozni lehet Közép-Európa számos veszélyeztetett vízimadárfajával is. A fajismeret bővítése mellett a látogatók betekintést kapnak a halastavi gazdálkodás munkafolyamataiba, illetve a természetvédelmi célú élőhelykezelés egyes vonatkozásaiba is.

Következő úticélunk a Hortobágyi Madárkórház volt, ahol megtudhattunk számos dolgot a madarak gyógyításával kapcsolatban, illetve megtekinthettünk egy kisebb műtétet. Bár az eső már esett, de a Kilenclyukú hídhoz is elsétáltunk.

Utunk végét a Szálka-halmi tanösvény meglátogatása jelentette, ahol a löszpusztagyep és a szikes társulások növény- és állatvilágába nyerhettünk betekintést.

Köszönjük iskolánk vezetőségének a támogatást!

Gresku Regina és Szabó Szilvia 11. B


2019. október 14.

A CSEREDIÁK-KAPCSOLATUNK 16. ÉVÉBE LÉPETT!


Az idén 2019. szeptember 29-én a zürichi Kantonsschule Hottingen Közgazdasági Gimnázium 21 növendékből és 2 tanárból álló küldöttsége már tizenhatodik alkalommal látogatta meg iskolánkat, és rövid időre részese lett mind az ide járó diákok mindennapi életének, mind a hét gazdag és rendkívül érdekes programsorozatának.

Vasárnap a vasútállomáson izgatottan, egy kissé hangosan, de nagyon lelkesen vártuk a vendégeinket, akik megérkezésüket követően a „testvércsaláddal” töltötték a nap többi részét, próbára téve a mi és a családtagjaink angol és német nyelvtudását is.

Hétfőn Tóth Barna igazagató úr köszöntötte őket, miután az iskolatörténettel kapcsolatos „időutazás” keretében kezükbe vehették a felbecsülhetetlen értékű, a gimnázium tulajdonát képező régi könyveket. Öt tanórába nyerhettek bepillantást, ahol figyelve, olykor a feladatok résztvevőiként tapasztalhatták meg, hogyan is megy a tanítás nálunk, a Refiben. A délután folyamán a karcagi görögkeleti templomba látogattak el, ezt követően pedig a fogadócsaláddal töltötték az időt.

Kedden kora reggel a svájci vendégeink és mi, karcagi diákok és tanáraink kissé fáradtan, de kíváncsian indultunk el Paksra, a Magyarországon működő egyetlen atomerőmű városába. Itt érthetően és világosan elmagyarázták nekünk, maketteken, ábrákon keresztül bemutatták, hogy miként jut el a villamos energia a fogyasztókhoz. Ezt követően az erőmű területére vittek minket, ahol az ott dolgozók mindennapjaiba, a 4. reaktor működésébe, valamint a rendkívüli fizikaóra folyamán az atomok világába tekinthettünk be, elgondolkodtunk az energia és a Földünk természeti kincseink takarékosságának lehetőségein.

Szerdán, míg mi az iskolában tanultunk, addig svájciak a Karcagon működő Elektronikai Hulladékhasznosító Központot és a Györfi István Múzeumot látogatták meg, valamint aktív párbeszédet folytattak városunk alpolgármesterével, Kiss Szilviával. A délután töredékrészében karcagi diákok egy baráti kosárlabda-mérkőzésre invitálták a zürichi vendégeket. A hét csúcspontjává a szerda esti búcsúest vált, ahol egy finom közös vacsora és táncmulatság keretében mindenki nagyon jól érezte magát.

Csütörtökön reggel a vasútállomáson búcsúztunk el vendégeinktől, akik Budapesten folytatták magyarországi útjukat, és másfél napot töltöttek a fővárosunkban.

Ezúton is köszönjük iskolánk fenntartójának, a karcagi református egyházközségnek, Tóth Barna igazgató úrnak, Kisari Katalin igazgatóhelyettes asszonynak, Czinegéné Mária gazdasági vezetőnek a lehetőséget erre a nem mindennapi találkozóra, Tóth Mária tanárnőnek a rengeteg szervezőmunkáját, és végül, de nem utolsósorban dr. Pintér Zoltán Árpád tanár úrnak is, hogy elkísért minket.

Cséti Gabriella 12.C


2019. október 14.

EMLÉKMŰAVATÁSSAL TISZTELEGTÜNK 1956-OS HŐSEINK ELŐTT

Öregdiák-találkozó a gimnáziumban


2019. október 5-én a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre újra megrendezte éves rendszerességgel sorra kerülő találkozóját a régi falak között. A Himnusz eléneklése után Szentesi Zoltán, iskolánk tanára üdvözölte kedves vendégeinket. A fenntartó Karcagi Református Egyházközség képviseletében Nt. Koncz Tibor esperes úr mondott köszöntőt, majd Tóth Barna igazgató úr tájékoztatója következett. Szabó Petra 10.B osztályos tanuló Reuben Morgan Rejts most el című művét énekelte. A baráti kör részéről Posztós Imre alelnök úr tájékoztatta a jelenlévőket, egyben köszöntötte az elnöki poszton debütáló Dr. Örsi Juliannát. Bihari László titkár úr beszámolt a gimnázium 1956-os események kapcsán meghurcolt tanárai és diákjai előtt tisztelgő emlékmű megszületésének körülményeiről. Köszöntöttük körünkben a jelenlévő családok képviselőit, valamint az emlékművet megalkotó Györfi Sándor Kossuth-díjas karcagi szobrászművészt, aki maga is gazdagította az adakozók népes táborát. Már Dr. Filep Tibor úr előadása is az ’56-os történéseket idézte, de a legmeghatóbb pillanatokat Dr. Csikos Sándor, a Debreceni Csokonai Színház művésze, egykori karcagi dák szerezte mindnyájunknak, személyes élményeinek érzelmekkel áthatott tolmácsolásával. Az emlékmű átadása előtt a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium Bel Canto énekkara szolgált. Az impozáns művet Györfi Sándor és Csikos Sándor urak leplezték le, majd Csikos művész úr tolmácsolásában megható szavalatok következtek. Az új emlékmű és a korábbi emlékek megkoszorúzása után a tartalmas délelőtt és a méltóságteljes megemlékezés a Szózat eléneklésével ért véget.


2019. október 10.

ROBBANTOTTAK A LÁNYOK!

Református Középiskolák XVII. Nemzetközi Atlétikai Találkozója


Diákjaink 2019. október 5-én a debreceni Gyulai István Atlétikai Stadionban részt vehettek a Református Középiskolák XVII. Nemzetközi Atlétikai Találkozóján. Csapatunkat hat fiú és hat leány képviselte ezen a csípős októberi napon. Minden induló leánynak sikerült érmet szereznie az adott versenyszámban. Leánycsapatunk kiemelkedően szerepelt, az összetett versenyben felállhattak a dobogó harmadik fokára. Fiúcsapatunk az elvárásnak megfelelően szerepelt.

Aranyérmesünk: Szabó Sára 400 m

Ezüstérmeseink: Józsa Szabolcs 400 m, Karsai Zsaklin 100 m, Kardos Panna 400 m, Csanádi Zsuzsa 800 m, (Szabó Sára, Karsai Zsaklin, Kardos Panna, Szabó Zsanna) svédváltó.

Bronzérmeseink: Józsa Szabolcs 100 m, Fodor Pálma magasugrás.

További eredményeink:


Leányok:

100 m: Szabó Zsanna 6. helyezés

Távolugrás: Szabó Zsanna: 6. helyezés


Fiúk:

100 m-es síkfutás: Pataki Máté 4. helyezés, Koczka György 9. helyezés

400 m-es síkfutás: Koczka György 9. helyezés

1500 m-es síkfutás: Pintér Bálint 9. helyezés

Súlylökés: Fazekas Bence 7. helyezés

Svédváltó: Koczka György, Pataki Máté, Fazekas Bence, Őrlős Sándor 7. helyezés


2019. október 11.

ELSŐ HELYEZÉST ÉRT EL DIÁKUNK A KUNSZÖVETSÉG ESSZÉPÁLYÁZATÁN


740 évvel ezelőtt, 1279-ben fogadta el a tétényi országgyűlés az ún. kun törvényeket. A kunok hazai asszimilációjára nézve sorsfordító esemény nagyban befolyásolta az Árpád-kori magyar történelem fősodrát. A Kunszövetség ebből az alkalomból rajz- és esszépályázatot írt ki a kis- és nagykun települések diákjai számára. Rajzpályázaton az általános iskolások, esszépályázaton a középiskolások indulhattak. Demeter Maja 11. B osztályos tanulónk, aki eddig is kiválóan szerepelt történelmi versenyek során, mentortanárával, Dr. Pintér Zoltán Árpád tanár úrral vágott bele az esszéalkotási munkába. Maja 15 ezer karakteres, tudományos igényű elemzése a témát érintő szakirodalmi háttér széleskörű és biztos áttekintésén alapult, a modern tudományetikai normák szerint lehivatkozott és forráskritikai szempontból is igényes munka, bírálói méltatása szerint toronymagasan a legerősebb pályaműnek bizonyult!

Diákunk abban a megtiszteltetésben részesült, hogy a Kunszövetség elnökétől, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úrtól vehette át jutalmát. A nagyvonalú jutalom mellett említésre méltó, hogy F. Kovács Sándor képviselő úr meginvitálta Maját, osztálytársait és felkészítő tanárát, Dr. Pintér Zoltán tanár urat a Parlamentbe, a Magyar Szent Korona és az egykori alsóházi-, ma országgyűlési ülésterem megtekintésére.

A részvételi lehetőséget ezúton köszönjük a Kunszövetségnek! Maja további pályájához Isten gazdag áldását kívánjuk!


2019. október 10.

220 FELETT, AVAGY GÓLYAHÉT A REFIGIMIBEN


Idén is nagy kihívások elé néztek a kilencedikes tanulók szeptember 24. és 26. között. A már- már klasszikusnak számító feladatok mellett (gólyatabló készítése, gólyatánc bemutatása) a "megpróbáltatások" sorát kiegészítette a diákközösség nagy örömére a Miss Refi fiúszépségverseny (az utolsó napon fordított napot szerveztek a diákönkormányzat tagjai, mely szerint a lányok fiúknak, a fiúk pedig lányoknak öltöztek be), melynek győztese a 9. B osztály legszebb „hölgye” lett. A hetet egyébként a 70-80-as évek megidézése nyitotta, melynek szellemében retro stílusú öltözékek kavalkádja színesítette a napot. A hét közepén a jó hangulatot emelte az a tény, hogy az iskola benépesült megelevenedett állatokkal. Hagyományos módon a vidám hangulatú napokat az úgynevezett Gólyaest zárta, ahol a színes műsorok mellett kihirdettük az idei Gólyatábor és Gólyahét nyerteseit. Ez alapján a legeredményesebb, legkreatívabb osztály a 9.B osztály lett Tóth Orsolya osztályfőnök aktív közreműködésével. Köszönjük a fenntartó, az iskolavezetés támogatását, a 10.-es osztályok frenetikus műsorát, a kilencedikes gólyák és osztályfőnökeik lelkesedését és a Diákönkormányzat odaadó, fáradságos munkáját.


2019. október 12.

HITÉLETI ÚTMUTATÁS A GPS ZENEKAR ÁLTAL

Református ifjúsági alkalom a gimnáziumban


2019. szeptember 21-én szombaton Debrecenből érkezett vendégeket fogadtunk. A GPS névre hallgató, református fiatalokból álló kis csapat keresztyén lelkületből fakadó élő könnyűzenei produkcióval örvendeztette meg a nagyjából 70 fős közönséget. A Keszegh-Seres Patrícia lelkészasszony által vezetett délutánon igei útmutatás, énektanulás, és szeretetvendégség is szerepelt a programban, melyen gimnáziumunk tanulói mellett a Karcagi Nagykun Református Általános Iskolából is érkeztek érdeklődők. Köszönjük a szép élményt, az együttes további szolgálataihoz pedig Isten bőséges áldását kívánjuk!


2019. október 4.

KARCAGI REFISEK A KUTATÓK ÉJSZAKÁJÁN


2019. szeptember 27-én, a korábbi évekhez hasonlóan látogatást tettünk a Kutatók Éjszakája című programsorozat Debreceni Egyetemen tartott előadásain. A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 51 tudományos érdeklődésű diákja és 3 kísérőtanára: Kisari Katalin, Poórné Tassi Ildikó és Dr. Pintér Zoltán Árpád utazott el a rendezvényre.


Az Agóra Tudományos Élményközpontban megtekinthettük a fiatal kutatók munkáit, megoldhattunk érdekes logikai feladatokat, illetve kipróbálhattuk a kísérleteket, melyekhez magyarázatot olvashattunk vagy hallhattunk igényünknek megfelelően. Megtekintettünk egy Nikola Tesláról szóló prezentációt, amely főként a fizikatagozatos tanulóink figyelmét kötötte le. A Történelmi Intézetben virtuális nyomozásban vettünk részt a viktoriánus Anglia időszakában zajlott, kriminálpszichológiai értelemben is érdekes Hasfelmetsző Jack kapcsán. Az egyetemen már a kémia került előtérbe, itt ugyanis a Látványos kémiai kísérletek című előadáson vettünk részt, mely hatalmas sikert aratott. A lenyűgöző látvány mellé intelligens humorral fűszerezett, pontos kommentárt kaptunk az anyagok viselkedéséről extrém alacsony és magas hőmérsékleten a hatalmas tudás birtokában lévő előadóktól, amelyet szűnni nem akaró tapsviharral háláltunk meg. Az előadások közötti szabad program alkalmával mindenki a számára érdekes tudományterületről sajátíthatott el tudást az egyetemisták jóvoltából.


Mindannyiunk számára hasznos és izgalmas volt ez az este, idén is sok élménnyel és tudással gazdagodva indulhattunk haza.


A lehetőséget ezúton is köszönjük tanárainknak és az iskolának!


Papp Gréta 11.B, Rózsa Anita 11. B, Demeter Nóra 11. C2019. október 4.

REFIS GÓLYATÁBOR

Berekfürdő, 2019. szeptember 8-9.


Szeptember 8-án, délelőtt 10 órakor kezdtünk el gyülekezni kisgólyáinkkal a Megbékélés Házában, Berekfürdőn. Gyors regisztráció után Türke Beáta vallástanárnő tartott áhítatot, majd a játékos napot Tóth Barna igazgató úr nyitotta meg, minden jót kívánva kilencedikes tanulóinknak a táborra és a gimnáziumunkban előttük álló 4 évre. Az egészen délelőttől délutánig zajló csapatépítő, vicces feladatok sikeresen lezajlottak, a bevállalós, osztályaikért hősiesen harcoló osztályfőnököknek, Tóth Andrea DÖK segítő tanárnőnek, és a hajnalig fegyelmet tartó és hetekig készülő gólyamamák/papák segítségének köszönhetően. Vacsora után még több izgalmas feladat, tánc, karaokeparty várt a gólyákra. Reggel tornával, táborzáró feladatokkal, és egy előző napon készült képekből összeállított kisfilmmel vártuk az álmos, bár éjszaka annál éberebb csapatot. Jó volt látni, hogy az egymást csak pár napja ismerő közösség mennyire összetartó, jókedvű volt a tábor alatt. Remélem, hogy pozitív és örök élmény marad számukra az itt eltöltött idő, és sok sikert kívánok az előttük álló gólyahétre!


2019. szept. 12.

KIVÁLÓ ÉRETTSÉGI ÉS FEVÉTELI EREDMÉNYEKNEK ÖRÜLHETÜNK!

Nyári statisztikák a 2018/2019-es tanév legfontosabb mutatóiról

"...de a növekedést az Isten adta." (1 Kor 3: 6)


Intézményünkben a 2019-es tavaszi vizsgaidőszakban 70 fő végzős tanuló tett sikeres érettségi vizsgát. Tanítványaink 23 emelt szintű tantárgyi megmérettetésen vettek részt, és a 70 fő közül kiemelkedően sokan, 17-en szereztek kitűnő érettségi bizonyítványt. A legtöbb tantárgy esetében jóval az országos és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei átlag fölött teljesítettünk. Példaként említhetjük a magyar nyelv és irodalom tantárgy 4,2-es átlagát (országos átlag: 3,77; megyei átlag: 3,55), a történelem tantárgy 4,16-os átlagát (o: 3,57; m: 3,37), ugyancsak a történelem tantárgy kiemelkedő 4,83-os emelt szintű átlagát, vagy éppen a matematika tantárgy 3,59-os átlagát (o: 3,00; m: 2,79). Összességében így értük el a 4,02-os iskolai érettségi átlagot, szemben a 3,71-os országos és a 3,49-os megyei átlagokkal.

Ezekből az eredményekből is következően tanítványaink sikerrel pályázhattak a különféle továbbtanulási lehetőségekre. Az összességében 87%-os továbbtanulási mutató összetevői között megtalálhatjuk többek között a gazdaságtudományi képzést (9 fő nyert felvételt), a műszaki területet (8 fő), a pedagógusképzési területet (6 fő), az informatika szakirányt (5 fő), vagy éppen az orvos- és egészségtudományi képzési területet (4 fő). Minden kedves tanítványunknak, valamint az őket felkészítő kollégáknak szeretettel gratulálunk, a további tanulmányokhoz pedig sok sikert, kitartást és Isten gazdag áldását kívánjuk!

2019. szept. 09.

ISKOLÁNK DIÁKJAI A BALATONFENYVESI BÁRKA TÁBORBAN ÜDÜLTEK


A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium diákjai 2019. augusztus 19-24. között vehettek részt a Bárka Táborban a Balatonfenyvesi Református Gyermek- és Ifjúsági Üdülőben, Tóth Andrea, Sipos Ferencné és Őrlős Zoltán tanárok kíséretében. A táborlakók busszal érkeztek az ország több református általános és középiskolájából. Mi mezőtúriakkal utaztunk. Megérkezésünk után még észbe sem kaptunk, máris szétszedtek minket színekkel jelölt csoportokba, korosztályok szerint. Minden egyes csapatnak voltak külön vezetői, a fedélzetmesterek, akik egész nap ügyeltek ránk. A kapitányokkal foglalkozásokon vettünk részt és csapatépítő feladatokat oldottunk meg. De mindennapjaink nem csak a munkáról szóltak, hiszen amikor csak tudtunk, délutánonként lementünk a Balaton partjára fürödni. Egy szabad délutánon pedig saját csoportunkkal elsétáltunk a kikötőbe és Balatonfenyves központjába. Minden nap volt valami különleges esti program: mindenkit megmozgatott a Csürrentő táncház, ahol mezőségi táncokat tanítottak. Volt workshopos este, a következő napon nagy lelkesedéssel próbáltunk zsetonszerző feladatokkal minél több pólóhoz jutni. A táborozók legnagyobb örömére Pápai Joci koncert is volt. Utolsó este Ki mit tud vetélkedőn vettünk részt, meglepetésprogramként tűzzsonglőrök bemutatóját is láthattuk. A tábor lakói közös tánckoreográfiát tanultak be, amit esténként programzárásként táncoltunk. Mivel a Bárka Tábor református szervezésű, reggel és este áhítaton vettünk részt, melyet az úgynevezett halászok tartottak, felolvastak egy igerészt, majd közösen imádkoztunk és énekeltünk. A tábor nagyon jó hangulatban telt el, mindenki élvezte, és reméljük, lesz még lehetőségünk részt venni akár ugyanitt, akár másik Bárka Tábor helyszínen.

Köszönjük mindazok támogatását, akik segítettek abban, hogy itt táborozhattunk!

Sipos Ferencné


2019. szept. 09.

ERDÉLYBEN JÁRT A KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKGIMNÁZIUM

BEL CANTO VEGYESKARA

avagy élménybeszámoló egy diák tollából


     Idén nyáron, 2019 augusztusában, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium Bel Canto Vegyeskara felejthetetlen erdélyi körúton vett részt. Az út a Karcagi Nagykun Református Egyházközség támogatásával és Székely Éva Mária karnagy kitartó, türelmes munkájával jöhetett létre. Az énekkarból 17 fiú és 15 lány tudott részt venni az utazáson.

     Augusztus 7-én, szerdán indultunk el hajnali 5 órakor a gimnázium épülete elől. A román határnál meg kellett állnunk, majd miután átengedtek minket, beléptünk Erdélybe. Az első megállóhelyünk Korond volt, a település a fazekasságáról híres, így ezt is megcsodálhattuk a kirakodóvásáron, valamint gyönyörködhettünk a helyi népművészet motívumaiban.


Tovább >>

2019. szept. 07.

IDÉN IS BULGÁRIÁBAN TÁBOROZTAK A KARCAGI BILJANÁSOK


     Augusztusban ismét Bulgáriában járt a karcagi Biljana bolgár néptánccsoport. A csapat nyári táborának tengerparti helyszínét ezúttal a Rodope-hegység vonulataira cserélte, és közel tíz napot töltöttek el Doszpatban. A tánccsoport idén nyáron is számos új koreográfiát sajátított el, színesítve és még izgalmasabbá téve ezáltal repertoárját. A tábornak otthont adó település főterén, valamint a szomszédos Barutinban be is mutatták frissen elsajátított táncaikat, amit nagy örömmel fogadott a nagyérdemű.

     A tábor során az aktív tánctanulás mellett időt szakítottak arra is, hogy a bolgár kultúra egy újabb szeletével ismerkedjenek meg a Rodope-térségében. Kirándulásaik alkalmával többek között jártak a híres Siroka Laka etnofaluban, mely a mai napig hűen őrzi a 18-19. századi bolgár építészetet és kultúrát skanzenszerű épületeivel. Utazásuk során meglátogatták a Szamodivszko Praszkalo-vízesést, bejárták a Devinszka-folyó szurdokvölgyét, csobbantak a Devin-Sztrulica fürdőben, megcsodálták a Jagodinszka-cseppkőbarlangot és megjárták az ország egyik leggyönyörűbb és legnehezebb túraútvonalát, az Ördög útját, ahol meredek sziklafalakra erősített lépcsősorokon vezet az út, helyenként több tíz méterrel a folyó felett. Szerették volna meglátogatni a gelai nemzetközi dudástalálkozót és versenyt is, azonban a hegyvidék kiszámíthatatlan időjárása közbeszólt, a rendezvény nyitóünnepségét elmosta egy felhőszakadás. Hazafelé Bulgária legmagasabb hegységében, a Rilában megtekintették az ország és a bolgár ortodox egyház egyik legszentebbnek tartott kegyhelyét, a rilai kolostort, mely 1983 óta szerepel az UNESCO világörökség-listáján. A Biljana néptánccsoport tagjai az idei táborból ismét megannyi élménnyel és tapasztalattal térhettek haza. Köszönjük a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium, valamint a Karcagi Református Egyházközség támogatását!

     Továbbá köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, a Csoóri Sándor Alap által meghirdetett „A népi kultúra közösségteremtő támogatása” című CSSP-NEPTANC-2018-0057 és CSSP-TANCHAZ-2018-0020 pályázati azonosítószámokon szereplő „Szelek szárnyán – A Pro Cultura Minoritatum Hungariae-díjas Biljana néptáncegyüttes támogatása”, valamint „A bolgár és a magyar kultúrával a szívünkben táncházprogram megrendezése” elnevezésű pályázatok adta lehetőségeket, melyek 2018. július 1. és 2019. június 30. között valósultak meg a Nagykun Diáksport Egyesületben. A nyertes pályázatokhoz nyújtott támogatás 1.800.000 Ft (népviselet beszerzése) és 500.000 Ft (oktatók, előadók tiszteletdíja, számlás kifizetés, utazási költségek, 200 ezer Ft alatti tárgyi eszközök, az oktatást és az élőzenei szolgáltatást segítő kis értékű technikai eszközök), a támogatás intenzitása 100%. Szeretnénk köszönetünket kifejezni a támogatásért.

Major János

Elnök

Nagykun Diáksport Egyesület

A Biljana bolgár néptáncegyüttes művészeti vezetője


2019. szept. 06.

"TÖBBET ÉR A JÓ HÍRNÉV A NAGY GAZDAGSÁGNÁL, A JÓINDULAT JOBB AZ EZÜSTNÉL ÉS AZ ARANYNÁL." (Példabeszédek 22: 1)

Tanévnyitó istentisztelet a Karcagi Református Nagytemplomban


2019. szeptember 2-án, az új tanév első tanítási napján került sor a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium ünnepélyes tanévnyitó istentiszteletére. Az iskolazászló vezetésével a nagytemplomba érkező közösség tagjai először Nt. Koncz Tibor esperes úr igehirdetését hallhatták, aki a Példabeszédek könyvének segítségével a helyes értékrend meglátására hívta fel mindnyájunk figyelmét. Tóth Barna igazgató úr tanévnyitó beszédében külön köszöntötte az intézmény új tanulóit, valamint a pedagógiai pályafutását nálunk folytató Hunyadi Ildikó kémia-fizika szakos tanárnőt. Külön köszöntötték Major János tanár urat is, aki 2019. augusztus 15-én Szolnokon, a Megyeháza dísztermében vehette át a Jász-Nagykun-Szolnok-megyei Közművelődési Díjat. Elhangoztak az elmúlt tanév zárásának legfontosabb eredményei is, melyek hallatán együtt örülhettünk az országos mutatót jóval meghaladó 4,02-os érettségi átlagunknak és a 87%-os továbbtanulási eredményünknek. Az előttünk álló feladatok közül kiemelkedik az a tiszteletteljes felkérés, mely szerint 2020 júliusának elején intézményünk rendezi a Kárpát-medencei Református Középiskolák XXV. Találkozóját. Az ünnepi alkalmat a 90. zsoltárból való imádságos idézet zárta: „Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!”


2019. szept. 06.

KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGE

Pécs, 2019. augusztus 31.


Iskolánk küldöttsége is képviseltette magát 2019 augusztusának utolsó napján azon az istentiszteleten, melyen hivatalosan is megnyílt a Kárpát-medencei református köznevelési intézmények számára a 2019/2020-as tanév. Az ünnepi alkalmon Ft. Dr. Szabó István püspök úr, a Zsinat lelkészi elnöke hirdetett Igét, a tanévnyitó beszédet pedig Huszár Pál főgondnok úrtól, a Zsinat világi elnökétől hallhattuk. A résztvevőket Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter úr is köszöntötte. A tanévnyitó istentisztelet után került sor a Pécsi Református Kollégium új iskolaépületének felavatására, mely alkalmon Ft. Szenn Péter, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke és Ft. Krasznai Csaba, az egyesült államokbeli Kálvin Egyházkerület püspöke szolgált. Avatóbeszédet mondott Hoppál Péter miniszteri biztos úr, országgyűlési képviselő, a Pécsi Református Kollégium Igazgatótanácsának elnöke. Megköszönve a Baranyai Református Egyházmegye és a Pécsi Református Kollégium vendégszeretetét, egész Kárpát-medencei református köznevelési közösségünk számára sikerekben gazdag, Istentől megáldott új tanévet kívánunk!


2019. szept. 06.

Tanévnyitó

2019. augusztus  29.

2018-19 >>

2017-18 >>

2016-17 >>

2015-16 >>

2014-15 >>

2013-14 >>

2012-13 >>Karcagi Nagykun Református Gimnázium 5300 Karcag, Madarasi út 1-3. E-mail: info@reformatus.eu